Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Derde zondag van de advent jaar B

Zondag 13 december 2020

Videobezinning bij de derde zondag van de advent

Verder in dit bericht

Orgelspel voor de derde zondag van de advent

DUIDING VAN KOEN BIJ HET ORGELSPEL VOOR DE DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

‘Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 645, is geen letterlijk adventskoraal, toch wordt het tijdens de advent veel gehoord vanwege de thematiek.  Oorspronkelijk werd het geschreven voor cantate BWV 140 voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, maar het belandde uiteindelijk als bewerking voor orgel solo in de Schübler verzameling.

Adventsmoment & een woord bij de derde adventszondag

Adriaan Debbaut – piano en zang
Ann Staelens – opname en montage
Willy Snauwaert – draaiboek en voorganger

Muziek om te openen – piano – ‘Hoe lang nog’ uit Nieuw begin, Kerstoratorium 2005; muziek: Tom Löwenthal

Laat de hoop vrucht dragen

Gij vervult ons met de hoop op de komst van uw Rijk,
dat de verlossing nadert.
De morgen komt, zegt de wachter,
maar nog is het nacht.
Laat deze hoop vrucht dragen,
in verzoening tussen volken en vrede op aarde die duren zal.

Openingswoord

We leven in de donkere dagen van het jaar
en we kijken uit naar warmte en licht.
In de christelijke traditie
is dit de periode van de advent:
we leven in blijde verwachting van de geboorte van een mensenkind,
we kijken uit naar het Licht dat schijnt in de duisternis,
de voorzichtige vonk van vrede die
alle mensen op aarde, ook niet-christenen,
doet dromen van het einde van onenigheid.

Wij stellen ons open voor de ontmoeting
met onszelf, met een medemens, met dé Andere.
Dat is voor mij de God die ik heb leren kennen
door de woorden en daden van Jezus Christus.
Misschien vermoed ook jij zijn aanwezigheid
in de natuur, in je medemens, in jezelf,
maar geef jij hem een andere naam
of misschien zelfs geen naam.

We zijn hier samen
niet in onze eigen naam,
maar in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Schuldbelijdenis

Als wij onze fouten toegeven,
dan zetten wij ons hart open voor een nieuw begin.
We willen dat nu doen in de vorm van een gebed om ontferming.
Ontferming heeft te maken met medeleven, medelijden,
oog hebben voor de zwakheid van de andere.
Als christenen noemen wij onze God een meelevende God
een God van ontferming, een barmhartige God.

Kyrie eleison
Messe de Sainte Claire – m.: J.B. du Jonchay (Jeunesse Franciscaine De Bitche)

Openingsgebed

God van licht en leven,
leer ons ook vandaag
de tekenen van uw tijd verstaan.
Kom in ons aan het licht.
Laat uw droom in ons wakker worden,
uw visioen van vrede ons bewegen
zodat wij ogen en oren worden,
handen en voeten en stem voor de allerkleinsten.
Maak ons daartoe bereid
want pas dan zijn we klaar om U echt te ontvangen,
pas dan is er plaats voor het Kind.
Dit vragen wij U voor vandaag
en tot in eeuwigheid. Amen. 

Uit de lezingen van de zondag
(Jes., 61, 1-2a, 10-11) + (Joh., 1, 6-8, 19-28)

 

De Heer heeft mij gezalfd.
Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;
Ik verheug mij
want Hij heeft mij bekleed met gewaden van redding,
mij gehuld in een mantel van heil,

Er is een mens geweest, zijn naam was Johannes.
Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
De Joden hadden mensen uit Jeruzalem
op hem afgestuurd met de vraag:
`Wie bent u?’
Hij zei: `Ik ben een stem die roept in de woestijn:
`Maak recht de weg van de Heer”, `Ik doop in water.
Maar zonder dat u Hem herkent staat Hij al in uw midden:
Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken.’

 

Streepje muziek – piano – ‘Pastoral’ uit 12 Miniaturen voor piano;
muziek: Frederik Van Rossum

Een woord bij de derde adventszondag

Nu wij de zondagsviering helaas niet tastbaar kunnen bijwonen
en de boodschap van liturgie niet rechtstreeks
uit de mond van de priester kunnen horen
zoeken en vinden wij andere kanalen
om toch maar het goede, het ware en het schone
te ontdekken en te hervinden in ons leven.
Deze tijden van grote crisis maakt ons mensen creatief
en wat we niet vinden via de ene weg, zoeken we langs een andere.

sunrise-1460243

Via spotjes op radio en televisie horen we,
– weliswaar in een hedendaagse vertaling –
bijna letterlijk de bemoediging van de profeet Jesaja
en de bekommernis van Johannes de Doper.
We horen bijna dagelijks ‘Blijde Boodschap’ verkondigen
door onze regeringsleiders, door de virologen,
door mensen die rubrieken schrijven in onze dagbladen.
Ik som er enkele op:
‘Wees elkaar nabij in tijden van anderhalve meter afstand.’
‘Zorg goed voor elkaar, draag elkaar een warm hart toe.’
‘Vergeet elkaar niet in deze donkere dagen.’
‘Hang een ‘vlam’ voor je raam om te tonen dat je er bent voor elkaar.’
‘Zorg dat de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij
niet uit de boot vallen. Zorg voor hen met een goed hart.’
En in een huis waar mensen met een beperking samen wonen: ‘Zonnelied’
meten ze niet alleen je koorts, maar meten ze ook de temperatuur van je hart.
Hierin herken ik heel sterk de woorden van Jesaja die zegt:

Hij heeft mij gezonden
om de armen het blijde nieuws te brengen,
om gebroken harten te verbinden,
om de gevangenen vrijlating te melden,
en de geketenden de terugkeer naar het licht;

 

Profeten zijn zelf kwetsbare mensen die ons met hun woorden en daden oproepen om onze manier van leven te veranderen.
Woorden en daden: meer hebben zij niet.
Dit is ook zo voor de politieke leiders van onze wereld,
ook zij zijn kwetsbare mensen die enkel woorden en daden
hebben om ons te wijzen op wat nodig is om deze crisis te overwinnen.

Een nieuwe wereld komt er niet vanzelf, zo zeggen ons die profeten.
Verander de wereld, begin bij jezelf! Dat was hun boodschap.
Ga zelf naar kwetsbare mensen uit deze tijd en je zult zien:
er komt een andere wereld, nu reeds,
een wereld zoals ook God zich die droomt.

En er zijn nog armen en kwetsbare mensen in onze wereld,
en meer dan we gewoonlijk vermoeden.

wallet-1013789

Het zal je maar overkomen dat je net aan de verkeerde kant geboren bent!
What’s trashy if you’re poor, but classy if you’re rich?
Wat is waardeloos als je arm bent, maar stijlvol als je rijk bent?
Heel veel antwoorden op die vraag tonen haarscherp
de dubbele standaarden aan.
Dingen waarop neergekeken wordt als je arm bent,
maar chic lijken als je rijk bent.
Dat zijn bijvoorbeeld: een jeans met gaten, overdag alcohol gebruiken,
drugs gebruiken, betalen voor seks, meerdere talen spreken,
belastingen ontduiken, niet werken, je excentriek kleden, een heel oude auto bezitten, veel huisdieren en kinderen hebben, emigreren.
Het zal je maar overkomen dat je net aan de verkeerde kant geboren bent!
Zo hebben kinderen in kansarme gezinnen
minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Ze moeten heel sterk in hun schoenen staan en een ijzersterke wil hebben
om er bovenop te geraken.

Probeer jij maar eens uw huiswerk te maken als uw ouders dronken zijn.
Leer maar uw les als ze boven uw hoofd ruzie maken over onbetaalde rekeningen.

We leven in een maatschappij waar kennis, macht betekent.
Hoe meer je weet, hoe meer diploma’s je hebt,
hoe groter de kans om te slagen in het leven.
Het tragische is dat die kinderen zullen behoren tot dat één zesde
dat in dit land, het diploma secundair niet zal halen.

‘Levenslang leren’ zegt men.
Voor hen wordt dit levenslang afhankelijk blijven,
levenslang vernederd worden,
levenslang overal de laatste plaats innemen op de arbeidsmarkt.

4c853-1435800438

Tijdens de advent staan wij als gelovige mensen op de uitkijk naar Christus.
Waar zijt Gij te vinden ? ‘Heeft niemand U gezien, gehoord, gekend?’
Het zou erg zijn als onze adventsverwachting zou verglijden naar een sfeervolle kerst met een suikerzoet Kindje op de kersttaart.

Advent is de Christus durven ontdekken in de rauwe realiteit van vandaag.
Als wij Hem willen ontmoeten zullen we onze ogen moeten richten naar de allerminste van zijn kinderen.
Zo iemand durven ontdekken.

Dat is niet alleen de taak van de leerkracht.
Een woordje van een buur, een bemoediging van een buitenstaander kan wonderen doen,
kan een andere wending geven aan hun levensverhaal.

Een echt gebeurd verhaal die ik hoorde op de VRT.
Het was in ‘Iedereen beroemd’. Het heeft mij heel diep getroffen.
Ik liet er zelfs een traantje bij.
Een man schrijft een dankbrief naar meester Christophe…
Beste meester Christophe, als vijfjarige jongen ben ik hier aangekomen uit een vreemd land samen met mijn broertje en mijn zusje.
Toen ik oud genoeg was kwam ik in uw klas terecht. U nam mij bij de hand en plaatste mij tussen twee andere jongens. U zei tegen alle klasgenootjes:
“Dit is de nieuwe jongen in de klas.” Iedereen heeft mij onmiddellijk aanvaard.
Dit gebaar heeft mijn leven verandert. Die twee jongens zijn mijn vrienden geworden en altijd gebleven..
Ik had de vaste wil te werken aan mijn levensdroom, leraar worden.
Nu, meester Christophe, ben ik uw collega. Ik ben u ongelooflijk dankbaar.
Jij hebt mijn leven op de goede weg gezet. Dank u wel!
Meester Christophe was verwonderd en ontroerd dit te mogen horen.
Hoe een heel klein en eenvoudig gebaar het leven van een mens kan redden.

christmas-4683529

Het licht waar de doper het over heeft, het gaat daarover,
het is meer dan de kerstverlichting. Het is licht brengen waar duisternis is.
Troost waar verdriet is,
bemoediging waar alles mislukt schijnt.

Dat is de advent,
een tijd van kwetsbaarheid en belofte.
Datzelfde verlangen naar een betere wereld zien we in acties zoals
‘De warmste week’ en ‘Music for life’.
Hoe mooi klinken de woorden van het lied dat we straks zullen zingen:
“Heeft niemand U gezien? Gij staat langs alle wegen als armoede of zegen
In ieder mens die geeft of vraagt of die een kruis van zorgen draagt kom ik u tegen.

Welzijnszorg heeft uw hulp nodig

U kan een warme gift overbrengen naar de rekening van Welzijnszorg: BE21 0000 0000 0303
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
met gestructureerde mededeling ***201/1000/14626***

Muzikaal intermezzo: O Come, O Come, Emmanuel’
uit: Christmas Kaleidoscope, book 2;

muziek: Martha Mier

Voorbede

Bidden wij tot God om verbondenheid en solidariteit tussen mensen.

Voor hen die in hun leven bedreigd worden door ziekte en armoede,
 dat zij niet vereenzamen of moedeloos worden,
 maar dat zij, geholpen door zorgzame medemensen
 weer toekomst zien.
Laten wij zingend bidden.

Antwoord op de voorbeden: Keer U om
t.: Huub Oosterhuis – m.: Antoine Oomen

Voor hen die begaan zijn met armen en zieken,
 dat zij niet opgeven of ontmoedigd raken,
 maar dat zij steeds weer de kracht vinden
 om hun medemensen toekomst te bieden.
Laten wij zingend bidden.

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Voor hen die in buurten, verenigingen, geloofsgemeenschappen
zorg dragen voor het welzijn van mensen in armoede;
zij brengen het goede nieuws in praktijk.
Laten wij zingend bidden.

Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Afsluitend gebed

God van bevrijding, Gij kent ons hart en Gij doorgrondt het; blijf met ons meegaan in onze inzet voor een nieuwe wereld zoals Jezus die droomde,
Hij, Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Slotlied: Heeft niemand U gezien? ZJ 759
Met korte instrumentale afsluiting na de zang

Woorden gedeeld met elkaar

write-2163258

Woorden voor God gedeeld met elkaar

Doe ons Uw stem horen

God, Gij die onder ons geboren werd als een Kind in een stal,
Gij roept ons op
ons heil niet te zoeken in eigen haard en huis,
maar oog te hebben
voor wie verzinken in grauwe armoede,
voor wie verstoken blijven van een menswaardig bestaan.
Doe ons uw Stem horen,
toon ons uw Aangezicht in Hem
die geen steen had om zijn hoofd op te leggen,
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. (Dominicanen)

*****

Om mensen zoals…

Om mensen zoals de profeet Jesaja,
mensen die hun stem verheffen in naam van de stemlozen,
in naam van de eenzamen, de moedelozen en de uitgeslotenen.
Om mensen die streven naar gerechtigheid.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

Om mensen zoals Johannes de Doper,
mensen die door hun woord en hun leven
getuigen van Jezus, de Christus.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

Om mensen zoals Maria, Jezus’ moeder,
mensen die open en ontvankelijk zijn
voor de komst van de heilige Geest in hun leven.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

God, Redder van de wereld,
wees bij ons met uw Licht, met uw bevrijdende kracht.
Door Christus onze Heer. Amen. (Dominicanen)

*****

Woorden voor en met elkaar gedeeld

Voor alle mensen die eenzaam zijn; wij denken aan jullie. Door deze woorden geven wij (hopen we toch) een gevoel van ‘Er is iemand die aan jullie denkt en zeker wat liefde schenkt. (L.B / E.V.M)

*****

IN DE HERBERG VAN JE HART

Misschien is je huis te klein
En kan er niemand meer bij,
Misschien is je huis te koud,
Om voor kleinen oog te hebben,
Misschien is het licht van je geloof gedoofd,
En is je vertrouwen gestorven van ontgoocheling.
Misschien; waren de tijden beter misschien,
Of waren de mensen anders?
Toen jezus kwam die eerste keer,
En toch kwam HIJ
En toch komt Hij
Elk jaar opnieuw
Misschien kun je voor HEM
Alsnog een plaatsje vinden
In de herberg van je hart.
(anoniem)

*****

HAIKU

Weet u wat u mist
Het vervangt alle boekskes
… het Parochieblad (RDV)

*****

WAS HET MAAR WEER LENTE

winter-1205342

8.00 uur. Sneeuw! Een sneeuwman gemaakt.
8.10 uur. De eerste voorbijganger maakt bezwaar. Waarom is het geen sneeuwvrouw?
8.30 uur. Sneeuwvrouw er bij gemaakt.
8.32 uur. De dame van de kinderopvang maakt bezwaar tegen de duidelijk zichtbare borsten van de sneeuwvrouw.
8.40 uur. De buurman van vier huizen verder en die samenwoont met zijn vriend, meent dat er best twee sneeuwmannen zouden kunnen staan.
8.45 uur. De overbuurvrouw, een fanatieke veganiste, komt klagen over het misbruik van de wortels. Voedselverspilling, zegt ze.
9.00 uur. Ik blijk een racist te zijn omdat de sneeuw wit is.
9.05 uur. Fatma, die op de hoek woont, eist dat de sneeuwvrouw een hoofddoek draagt.
9.15 uur. De politie komt langs om de situatie in ogenschouw te nemen.
9.30 uur. Het arrestatieteam zet de omgeving af omdat de bezemsteel als slagwapen gebruikt kan worden.
9.45 uur. Mijn mobieltje wordt in beslag genomen. Ik wordt geblindoekt per helicopter afgevoerd.
10.00 uur. Ik betaal op het bureau een boete van 1000 euro omdat de sneeuwman en vrouw geen mondkapje dragen en de 1,5 meter afstand niet aangehouden is.

Was het maar weer lente….
(Arnold)

*****

HOU VOL – ALLES KOMT GOED! (Martine)

*****

Liefde en een lach

feet-2358333

Kerstfeest is denken aan vrede en licht aan de boodschap
het blijde bericht van komen van mensen heel dicht bij elkaar. 
Ik wens je een Gelukkig Nieuwjaar
De stilte van Kerst maakt ons dankbaar voor het voorbije jaar.
Het onbekende van Nieuwjaar geeft hoop met GOD in ons midden.
Ik wens je een Kerst vol vrede een jaar zonder verdriet of tegenslag. Mogen je dagen, weken, maanden, gevuld zijn, met liefde en een lach.

*****

Couragelied

Scroll naar boven