Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Situering van de PE Tiberias in het kerklandschap

De pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist maakt met haar zes kerken deel uit van de Rooms Katholieke kerk in België, meer bepaald van het dekanaat Oostende-Blankenberge in het bisdom Brugge.
Klik op onderstaand diagram voor een groter beeld of lees verder de tekst over de verschillende kerkorganen.

Organigram
Plaats van de pastorale eenheid Tiberias binnen de Rooms katholieke kerk

Rooms Katholieke kerk met paus Franciscus

De hoofdzetel van de Katholieke kerk bevindt zich in het Vaticaan te Rome waarbij Paus Franciscus met de pauselijke curie aan het hoofd staan. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat er in het Vaticaan gebeurt bekijk dan de website en het Youtubekanaal van het Vaticaan.

Kerkprovincie Mechelen-Brussel met kardinaal Jozef De Kesel

In België tellen we negen bisdommen, waaronder het aartsbisdom in Mechelen, waar aartsbisschop en kardinaal Mgr. Jozef De Kesel zetelt.
Op 12 december 2015 werd Mgr. Jozef De Kesel in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal aangesteld als nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
Tijdens het consistorie van 19 november 2016 werd hij door paus Franciscus in Rome tot kardinaal gecreëerd.

Bisdom Brugge met bisschop Lode Aerts

Naast het aartsbisdom Mechelen telt België nog acht andere bisdommen, waaronder bisdom Brugge waar Mgr. Lode Aerts bisschop is. Op zondag 4 december 2016 werd hij tot 27ste bisschop van Brugge gewijd. Het bisdom Brugge is onderverdeeld in meerdere decanaten.

Decanaat Oostende-Blankenberge met deken Antoon Wullepit

Het bisdom Brugge is ingedeeld in negen decanaten, waaronder het decanaat Oosende-Blankenberge en één decanaat in wording. Met de verandering van het kerklandschap worden niet alleen parochies, maar ook decanaten samengevoegd. Sinds 1 januari 2019 horen wij als pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist en onze zes kerken, samen met nog 7 andere pastorale eenheden of federaties (eenheden in wording) bij het nieuwe decanaat Oostende-Blankenberge met Kan. Antoon Wullepit als deken.

Pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist met pastoor Philippe Van den Driessche


Wij vormen als VZW pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist de nieuwe parochie rond zes kerken en met sinds 1 januari 2023 pastoor Philippe van den Driessche als coördinator. Waar het kan blijven de plaatselijke activiteiten bestaan
. Waar nodig krijgen de plaatselijke medewerkers ondersteuning van de pastoor, het  centrale team en de centrale werkgroepen die ook gemeenschappelijke activiteiten organiseren.

Kloostergemeenschappen in Knokke-Heist

In onze parochie zijn nog twee kloosstergemeenschappen die met ons verbonden zijn nl. de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis en de Paters Dominicanen.

Christelijke gemeenschappen waarmee we samen werken in de oecumene

Naast de Katholieke kerk zijn er ook nog andere erkende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen in ons land. Omdat interreligieuze dialoog steeds belangrijker wordt staan we in wederzijds respect ook open voor anders gelovigen al dan niet Christelijk die als organisatie aangesloten zijn bij een erkende levensbeschouwing. Met onderstaande Christelijke gemeenschappen werken wij samen voor de oecumene.

  • Orthodoxe geloofsgemeenschap Knokke en Brugge

Ezelstraat 85, Brugge
Contactpersoon:
Priester Bernard Peckstadt
de Vrièrestraat 19
gsm: 0476 49 95 77
E-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be
Website: http://orthodoxie-brugge.org

  • Anglicaanse geloofsgemeenschap Knokke

St. George’s Anglican Church
Zoutelaan 77
8300 Knokke-Heist
www.theenglishchurch.com

The Reverend Augustine Nwaekwe
Klerkenstraat 2
8310 Brugge
stpetersbrugge@skynet.be
T 050 34 71 30
M 099 707 265

Scroll naar boven