Doopsel

 

Bij de doop geven de volwassenen aan dat zij hun geloof willen delen met hun kind. Door de doop treedt het kind toe tot de gemeenschap van Christenen en worden zijn zonden weggewassen, waarmee het als het ware een nieuw leven begint.  De ouders beloven hun kind gelovig op te voeden en het te beschermen. Zij kiezen een peter en een meter die eveneens dezelfde doopbelofte uitspreken. Aansluitend op de doopbelofte vindt het doopsel plaats.

Door het doopsel wordt de gedoopte officieel opgenomen in de katholieke kerk. Zijn naam wordt in het doopregister ingeschreven. 

Met Maria Lichtmis worden alle gezinnen die in het voorbije jaar een doopfeest hadden, uitgenodigd met hun kindje op de zondagsviering voor het ontvangen van de kinderzegen (zondag rond 2 februari).

Je denkt eraan je kind te laten dopen, maar hebt nog veel vragen?   Op de website van gezinspastoraal vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over het doopsel.

 

Met onderstaande knop open je een formulier waarmee je een doopviering kan aanvragen en alle gegevens doorgeven die we nodig hebben. Ook een parochie heeft zijn noodzakelijke administratie. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden gebruikt

  • om het doopregister in te vullen
  • om de foto genomen na het doopsel door te mailen aan de ouders
  • om de ouders uit te nodigen tot de Lichtmisviering