Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Geschiedenis Sint-Vincentius Ramskapelle

Voormalige parochie Sint-Vincentius,
sinds 2017 opgenomen in de pastorale eenheid Tiberias

OPRICHTING
De parochie van Ramskapelle werd opgericht in de dertiende eeuw en toegewijd aan Sint Vincentius. De diaken en martelaar Vincentius afkomstig uit Zaragosa in Spanje leefde in de vierde eeuw en zijn naamdag wordt gevierd op 22 januari. Hij wordt aanroepen tegen kanker en koorts.

STEENBAKKERSDORP
Ramskapelle was in de middeleeuwen tot in de jaren ’60, toen de laatste steenbakkerij gesloten werd, een steenbakkersdorp. Een deel van de Brugse stadsomwalling werd gebouwd met stenen uit Ramskapelle.

TOREN
De toren van het kerkgebouw is het enige oorspronkelijke element van de oude kerk. Het benedengedeelte is gebouwd met moefen uit Ramskapelle. De toren dateert uit de dertiende – veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw stond er een driebeukige kerk als getuige van de belangrijkheid van dit dorp. In de zestiende eeuw had deze kerk erg te lijden onder godsdienststrijd.

ZONNEWIJZER
In 1762 werd in de toren een mooie zonnewijzer ingebouwd met vermelding “Let op den tydt”.

NIEUWE KERK
In 1859 werd door de kerkraad besloten een nieuwe kerk te bouwen. Deze kwam er in 1863-1864 in neogotische stijl.

COMMUNIEBANK
Binnenin de kerk zijn de 18eeuwse communiebank en doopvont de moeite waard alsook het 17eeuwse beeld van OLV van Smarten.

ORGEL
Het orgel is een beschermd monument gebouwd door de bekende orgelbouwersfamilie Van Peteghem ( tweede kwart 19eeuw )

GLAS IN LOODRAMEN
Ook de glas in loodramen zijn heel helder en mooi, met aan de linkerzijde enkel vrouwelijke heiligen en aan de rechterzijde mannelijke heiligen.

HOOFDALTAAR
Het hoofdaltaar uit 1927 is afkomstig uit de voormalige kloosterkapel van de Ermitage in Duinbergen en het retabel beeldt de Emmausgangers uit.

SCHETTEKOT
Buiten, rechts van de kerkpoort, is het ‘schettekot’ te zien. In dit kleine hokje werden dieren “geofferd” die dan na de zondagsmis bij opbod werden verkocht. De opbrengst diende voor het opdragen van missen voor de schenkers.

Scroll naar boven