Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Sacramenten

Sacramenten…Liefdesbrieven van God

De katholieke kerk, waar wij als pastorale eenheid deel van uitmaken, kent zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk. De eerste drie vormen de initiatiesacramenten waardoor iemand opgenomen wordt in de christengemeenschap. Natuurlijk zijn er nog meer momenten waarop Gods liefde ervaarbaar wordt. Maar de sacramenten nemen in dat geheel toch een bijzondere plaats in, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God.

Vriendschap zichtbaar maken

Wanneer je een goede vriend of vriendin hebt, is het belangrijk dat je die vriendschap af en toe ook zichtbaar maakt. Met een kaartje bijvoorbeeld, of een kleine attentie, of een telefoontje. En wanneer je vriend(in) verdrietig is, zul je dat verdriet met hem/haar ook willen delen, net zoals je vreugde met elkaar zult willen delen. Een schouderklopje of een uitgestoken hand kunnen dan wonderen doen. Waar woorden tekortschieten zoeken mensen sowieso altijd naar symbolen of rituelen om uit te drukken wat ze niet gezegd krijgen.

Liefdesbrieven van God

Sacramenten hebben eigenlijk dezelfde betekenis. Soms noemt men ze zelfs ‘liefdesbrieven’ van God, omdat ze de liefde en de vriendschap van God op een bijzondere manier zichtbaar maken.
De sacramenten zijn dus een soort symbolische taal om te zeggen hoeveel God van mensen houdt. Maar ook in de zorg voor armen wordt dat bijvoorbeeld duidelijk. Of in de solidariteit met de Derde Wereld. Of zomaar in de vriendschap voor medemensen. Eigenlijk zijn dat dus ook sacramenten! Toch heeft de Kerk dat zevental naar voren geschoven, omdat zij heel nauw aansluiten bij wat Jezus deed. En dat maakt hen nog nét iets belangrijker!n, omdat wij geloven dat God de mens op dat moment heel nabij komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer, waarin de mens nadert tot God.

De zeven sacramenten

Bij het laatste avondmaal stelde Jezus de eucharistie in met de woorden “Doe dit tot mijn gedachtenis”. Wij kennen 7 sacramenten. De eucharistie is het hoofdsacrament, het belangrijkste sacrament, “Het Heilig sacrament”. Het brood en de wijn zijn er symbool voor Christus die tot ons komt. Wij kiezen met de deelname aan de eucharistie voor een nieuw leven. De eucharistie is ook het sacrament, waarvan woorden en gebaren het duidelijkst aansluiten bij het leven van Jezus. Met hun eerste communie nemen de zevenjarigen voor het eerst volwaardig deel aan de eucharistie.
Samen met de eucharistie wordt ook het doopsel tot de ‘grote sacramenten’ gerekend. Het is de eerste opneming in het leven van God en in de gelovige gemeenschap.

De andere sacramenten zijn een ontvouwing van de belofte van Gods trouw, toegepast op de belangrijkste momenten in de gemeenschap en het persoonlijke leven van iedereen. De gave van de Geest bij de opening als medeverantwoordelijk lid van de kerk: het vormsel. Voor wie een bijzondere zending aanvaardt in de gelovige gemeenschap: de priesterwijding en het huwelijk. En waar het leven bedreigd wordt door ziekte of gewond is door zonde, geeft God zijn reddende aanwezigheid in de sacramenten van de ziekenzalving en de verzoening (biecht).

Scroll naar boven