Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Verkondiging

Het evangelie draagt een kracht in zich die naar verkondiging vraagt van een God die in zijn grenzeloze liefde naar buiten treedt en elke mens liefdevol wil ontmoeten, van Jezus Christus, in wie God als mens in deze wereld is komen wonen en die Gods liefde tastbaar heeft gemaakt in een weg van verkondiging en nederige dienstbaarheid, zelfs tot het uiterste. Ook de Geest die de mens inspireert om in het spoor van de verrezen Jezus en Heer de weg van liefde en dienstbaarheid te gaan en die zijn vruchten schenkt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid willen we graag verkondigen op meerdere momenten.

Een opsomming

Concreet

Doopgesprek

Ouders die hun kindje willen laten dopen worden uitgenodigd voor een gesprek hierover met pastoor Philippe. Alle nodige info vind je terug op de pagina Doopsel. Via diezelfde pagina is het ook mogelijk om een aanvraag te doen en uw kindje in te schrijven.

Voorbereiding Eerste Communie

De catechesemomenten ter voorbereiding van de eerste communie gebeuren door de juf van het eerste leerjaar, ofwel de  leerkracht katholieke godsdienst. Om deel te nemen aan de eerste communie moet er wel ingeschreven worden via de parochie. Voor meer info en de inschrijvingsknoppen ga naar de pagina Eerste communie.

Vormselcatechese

De vormselcatechese is de noodzakelijke voorbereiding op het Heilig Vormsel. Tijdens de catechesebeurten maken de vormelingen kennis met Jezus ‘leven, werken, lijden en sterven. Zij maken kennis met geloofsinhoud, geloofsbeleving, de belangrijke pijlers van het kerkgebeuren: gebed en viering en dienstbaarheid aan kansarmen. Elk vormingsmoment gaat gepaard met een deelname aan de eucharistieviering. De exacte data van deze sessies en activiteiten worden in een brief aan de ingeschreven vormelingen en hun ouders meegedeeld. De ouders worden vriendelijk verzocht hun zoon of dochter de nodige ondersteuning te bieden, door de vormingsmomenten zorgvuldig in te plannen in hun agenda en deel te nemen aan de Eucharistievieringen.
De data van de de vormselvieringen zelf vind je terug op de pagina Vormsel en onderaan die pagina bevinden zich de inschrijvingsknoppen.

Huwelijksgesprek

Het huwelijk is het vierde sacrament, waardoor man en vrouw elkaar eeuwige trouw beloven voor God en voor de gemeenschap van gelovigen. Om je in te schrijven ga je naar de pagina Huwelijk en klik je op de inschrijvingsknop. Beide partners worden dan uitgenodigd op huwelijksgesprek met pastoor Philippe.

Aswoensdag Anders

Geloof mag niet worden opgesloten binnen de muren van een kerkgebouw. Daarom organiseren we op Aswoensdag geen traditionele mis in de kerk, maar een bezinnende voormiddag met aansluitend een sobere maaltijd ten voordele van Broederlijk delen. Voor de bezinning nodigen we graag een gastspreker uit die ons mee op weg neemt naar Pasen. Via de blog en de startpagina krijg je bijtijds de nodige info.

Kerk & Leven

Zie afzonderlijke pagina Kerk & Leven

Scroll naar boven