Tiberias

Verkondiging

Het evangelie draagt een kracht in zich die naar verkondiging vraagt van een God die in zijn grenzeloze liefde naar buiten treedt en elke mens liefdevol wil ontmoeten, van Jezus Christus, in wie God als mens in deze wereld is komen wonen en die Gods liefde tastbaar heeft gemaakt in een weg van verkondiging en nederige dienstbaarheid, zelfs tot het uiterste. Ook de Geest die de mens inspireert om in het spoor van de verrezen Jezus en Heer de weg van liefde en dienstbaarheid te gaan en die zijn vruchten schenkt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid willen we graag verkondigen op meerdere momenten.

Scroll naar top