Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Diaconie

Naast het samen vieren, bidden en bezinnen en geloofsverkondiging geven we ook aandacht aan diaconie, of dienstbaarheid tegenover onze medemens. Naast enkele eigen initiatieven nemen we ook deel aan bestaande initiatieven van andere organisaties. Dit doen we op velerlei manieren, op verschillende plaatsen en verschillende momenten, alleen of samen met andere organisaties. Iedereen is van harte welkom op onze gezamenlijke of lokale momenten. Je vind ze terug in de kalenders en actuele activiteiten vind je terug via de Startpagina en/ of de Blog

voetwassing

Een opsomming

Concreet

Leven & Dood Anders

Op de laatste zondagavond van oktober staan we op een andere wijze stil bij leven en dood, gemis, verdriet, afscheid, hoop en troost. Als tegenhanger van alle gekte en bangmakerij rond Halloween gaan wij respectvol om met het grote mysterie van leven en dood. In het verleden waren we te gast op de centrale begraafplaats te Westkapelle. De Margaretakerk biedt ons echter een mooi alternatief waar we niet afhankelijk van het weer toch een sfeervol parcours kunnen bieden met kijk- luister- en doe-activiteiten. Na afloop is de mogelijkheid om bij een warm drankje nog wat gezellig na te praten. Meer info verschijnt ten gepaste tijde op de startpagina en in de blog.

Enkele sfeerbeelden van vorige edities

Kerkhofacties

Op Allerheiligen staan wij met enkele vrijwilligers op het kerkhof. Wie het wenst krijgt een gebedskaartje of een bezinningskaartje mee dat je kan lezen bij het graf van uw dierbare. Je kan het kaartje daarna mee nemen naar huis en ook daar nog eens ter hand nemen om stil te staan bij een overleden dierbare. Wie nood geeft aan een gesprek is hiervoor ook welkom bij deze vrijwilligers.

Rouwpastoraal

De periode tussen overlijden en begrafenis zijn drukke dagen. Je moet van alles regelen. Er komen heel wat mensen over de vloer,…De échte leegte voel je vaak pas nà de begrafenis. Dan valt alles stil. Het bezoek vermindert …En na enkele maanden gebeurt het nog zelden dat iemand je vraagt hoe het gaat met je rouw-proces, of je het allemaal verwerkt krijgt …  Net alsof het verlies na enkele maanden al helemaal zou zijn verteerd.  Menswetenschappers stellen dat een normaal rouwproces al vlug twee jaar in beslag neemt … en dan mogen er zich nog geen verwikkelingen voordoen. Rouwen vraagt tijd én rouwen is arbeid. Je bent “kapot” ook al heb je het gevoel dat je niets hebt gedaan… Neen! Je bent hard aan het werken: je bent je rouw aan het verwerken! Mensen bijstaan in dat intieme verwerkings-proces is niet eenvoudig. Toch willen we je als gemeenschap een hand reiken en – ook in deze levensweg – een eind met je mee gelovig op weg gaan …
Heb jij nood aan een bezoekje of ken je iemand die hier nood aan heeft neem contact met pastoor Philippe, het secretariaat of een medewerker.

Ziekenbezoek

Komt u moeilijk uit uw huis omwille van ziekte, handicap of hoge leeftijd? De plaatselijke werkgroepen bestaan uit mensen die banden willen smeden tussen u en de gemeenschap. Zo u dit wenst, brengen ze u een bezoek of bezorgen ze u de communie thuis. Neem hiervoor contact op met pastoor Philippe, het secretariaat of spreek een medewerker aan na de mis.

Kerstgeschenkjes voor 't Schap

In de loop van de adventsperiode staat een mand vooraan in iedere kerk, ergens dicht bij de kerststal, waarin we geschenkjes verzamelen voor mensen die het moeilijk hebben. Bedoeling is dat we lang houdbare levensmiddelen zoals pasta, rijst, suiker, koffie, bloem,… delen met armen. Na Kerstmis worden deze pakjes geschonken aan de Sociale Kruidenier ’t Schap. We vragen u om enkel producten te schenken met een nog lange houdbaarheidsdatum.

Bethlehemproject: Sociale Huisvestiging

Het Betlehem Project heeft als doel een deel van de private huurwoningmarkt toegankelijk te maken voor mensen met een laag of gemiddeld inkomen. Samen met het Bisdom Brugge vangt de pastorale eenheid een gezin met vluchtelingen op binnen het Bethlehem project. We proberen hen een nieuwe thuis te geven. Bedoeling is dat het gezin na enige tijd op eigen benen kan staat en we een nieuw gezin kunnen opvangen. Een tweede gezin (vader, moeder en zes kinderen) wordt nu opgevangen. 

Feesten en andere ontmoetingsmomenten

Om het gemeenschapsgevoel te bevorderen, willen we de banden verstevigen met ontmoetingsmomenten in de vorm van onthaal, een receptie, een feest of een dankmoment. Hiermee willen we samen verder groeien naar een hechtere dragende gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. Deze bijeenkomsten kunnen ook als doel hebben om geld vrij te maken voor solidariteit naar zij die het minder goed hebben. De data vindt je in de kalenders en meer info wordt bijtijds op de startpagina en in de blog weergegeven.

Praatcafé of onthaal

Na de zondagsmis is iedereen welkom voor een gezellige babbel en een drankje in zaal Stella Maris van de pastorie in Heist. De mensen van het onthaal, een ganse ploeg vrijwilligers, maakt dit iedere keer opnieuw mogelijk. In een beurtrol zorgen zij er telkens voor dat de gasten vriendelijk ontvangen worden. Waar nodig worden mensen opgevangen die behoefte hebben aan een bemoedigend woordje. Kom gerust ook eens langs.

Recepties

Bij de start van het nieuwe jaar heffen we het glas na de vieringen en op regelmatige basis is er een themaviering in de Margaretakerk. Na deze bijzondere vieringen is er kans om nog wat na te praten met een drankje.

Dankmomenten

Om een parochie of pastorale eenheid draaiende te houden kunnen we de inzet van vele vrijwilligers goed gebruiken. Deze mensen worden op het einde van het werkjaar uitgenodigd voor een dankmoment en als het van onze ‘sterrenkok’, pastoor Philippe afhangt komt daar ook wel iets te eten aan te pas.

Familiefeest

Op de eerste zondag na Kerstmis viert de katholieke kerk de feestdag van de Heilige Familie. De kerk van Duinbergen is opgedragen aan de Heilige Familie en met de pastoral toe eenheid blijven we de traditie in ere houden om deze feestdag te vieren, weliswaar met wat uitstel tot in het begin van januari, na de grote feesten. Via de blog en de startpagina wordt hier bij tijds melding van gemaakt.

Antoniusfeest

17 januari is de feestdag van de Heilige Antonius Abt, de patroonheilige van de gelijknamige kerk in Heist. Naar traditie wordt zijn feestdag gevierd in zaal OLVO op een zondag tussen half en eind januari. Maar voor we samen tafelen start het feest met een viering in de gelijknamige kerk. Via de blog en de startpagina wordt hier bij tijds melding van gemaakt.

Heilig Hartfeest

Op de derde vrijdag na Pinksteren viert de katholieke kerk het feest van het Heiig Hart van Jezus. In de gelijknamige kerk te Knokke willen we deze feestdag blijven vieren met de pastorale eenheid. Na de viering in de kerk vieren we verder met de ingeschrevenen in zaal de Branding. Dit feest gaat door rond half juni. Via de blog en de startpagina wordt hier bij tijds melding van gemaakt.

Margaretafeest

In de Magaretakerk wordt uiteraard de patroonheilige Sint-Margareta van Antiochië gevierd. Rond half juni vieren we het Margaretafeest in het Margaretacentrum. De avond ervoor wordt de eucharistieviering in de Margaretakerk opgedragen aan haar patroonheilige. Via de blog en de startpagina wordt hier bij tijds melding van gemaakt.

Solidariteitsmalen

Gedurende de Veertigdagentijd, tussen, Aswoensdag en Pasen organiseert de pastorale eenheid op verschillende plaatsen een solidariteitsmaal t.v.v. Broederlijk Delen. Op Aswoensdag eten we ’s middags brood met soep in de Schakel. Op de derde zondag van de veertigdagentijd kan je ’s middags aansluiten bij een solidariteitsbrunch in het Margaretacentrum en op Palmzondag wordt een ontbijtbuffet klaar gezet in zaal OLVO. Iedereen is overal welkom. Graag inschrijven vooraf bij de medewerkers. De nodige info verschijnt bij tijd in de blog en op de startpagina

Omhalingen

Regelmatig wordt een omhaling gedaan in onze kerken. De opbrengst van deze omhalingen gaat naar verschillende goede doelen, zoals Diocesane pastorale projectenMigranten en VluchtelingenMissiewerkDiocesane priesters in zendingWelzijnszorgJonge Afrikaanse KerkenKerkfabriekBroederlijk DelenRoepingenzondagMediazondag en Plotse bijzondere noodsituaties. Naast deze opgelegde omhalingen halen we ook geld op voor de Indiaprojecten vanuit onze gemeente, de Damiaanactie en Niño Feliz (een project voor kinderen in Bolivia).

Verkoopacties

Met de pastorale eenheid verkopen we zelf producten of laten we dit gebeuren door anderen. De opbrengst van deze verkoopacties gaan naar volgende organisaties: Bond Zonder Naam, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, de Indiaprojecten, de Damiaanactie en Oxfam. Bond Zonder Naam en Welzijnszorg komen aan bod tijdens de Advent met de verkoop van kaarsen, voor die eerste verkopen we ook kalenders en kaartjes. De vormelingen verkopen hun knutselwerkjes tijdens de Veertigdagentijd ten voordele voor Broederlijk Delen. Wij kopen bij Oxfam cadeaupaketjes om door te verkopen ten voordele van Broederlijk Delen. Voor de Indiaprojecten en de Damiaanactie kan je confituur en drankjes kopen en voor de Damiaanactie zijn er natuurlijk ook de overbekende stiften.

Organisaties die we steunen met onze acties

De projecten van de organisaties die hieronder zijn opgesomd worden door ons ondersteund door middel van omhalingen en/ of andere acties die wij ondernemen in de hele pastorale eenheid of in één van haar kerken.

Welzijnszorg

VZW Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Met de PE Tiberias ondersteunen we de acties van Welzijnszorg doormiddel van een omhaling op de derde zondag van de advent in al onze vieringen en een plaatselijke kaarsen verkoopactie na de viering in de Heilig Hartkerk.

Broederlijk Delen

In Vlaanderen is Broederlijk Delen een beweging met 63 beroepskrachten en vele duizenden vrijwilligers, deelnemers aan evenementen en schenkers. Zij timmeren het hele jaar door met hart en ziel aan een duurzame wereld zonder ongelijkheid.
Met de PE Tiberias organiseren we tijdens de Veertigdagentijd meerdere acties ten voordele van campagnes van Broederlijk Delen. Zo zijn er de solidariteitsmalen (sober maal op Aswoensdag in De Schakel te Duinbergen, solidariteitsbrunch in het Margaretacentrum te Knokke op de derde zondag van de Veertigdagentijd en een solidariteitsontbijtbuffet op Palmzondag in zaal OLVO te Heist). Op halfvasten en in het weekend van Palmzondag houden we in iedere viering een omhaling ten voordele van Broederlijk Delen. De vormelingen verkopen hun knutselwerkjes ten voordele van Broederlijk Delen.

Indiaprojecten vanuit onze gemeente

Via omhalingen, verkoopacties en giften dragen we samen met de gemeente, de scholen en vele particulieren bij aan de vele acties onder impuls van Jean-Pierre Wellens waarmee de projecten in India kunnen gefinancierd worden. Met de jaarlijkse opbrengst kan je in India heel wat realiseren, dat hebben enkele inwoners van Knokke-Heist met eigen ogen mogen ervaren tijdens een  inleefreis. Medische verzorging en verdere scholing van de talrijke jeugd, het is en blijft de beste investering om het leven in dit ongelooflijke India menselijker te maken. Elk zegge het voort!

Damiaanactie

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor mensen met lepra, tuberculose en andere ziektes die vooral de kwetsbaarste bevolkingsgroepen treffen. Ieder mens heeft recht op een waardig leven en de best mogelijke gezondheid. Sinds 1964 helpt Damiaanactie mensen die lijden aan lepra, tuberculose en andere infectieziektes die vooral de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. De Damiaanactie helpt hen genezen en bied essentiële socio-economische steun aan zij die het meest nodig hebben.  Met de opbrengst uit de verkoop van zelfgemaakte confituren en drank worden financiële middelen overgemaakt aan de Damiaanactie.

Niño Feliz: Een gelukkig kind

De brede glimlach van een kind dat zich geliefd en gekoesterd voelt, van een tiener die zich kan ontplooien, van een student die zijn diploma behaalt, van de fiere mama en papa: dat is onbetaalbaar. Dankzij de unieke 360° aanpak van Niño Feliz die zich op de hele mens richt, slagen kansloze kinderen erin een toekomst voor zichzelf te creëren en zo aan de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. In de zomer doen we een omhaling in onze kerken waarvan de opbrengst integraal naar de vzw Niño Feliz.

Bond Zonder Naam

Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt, vooral voor wie minder kansen krijgt. Concreet willen ze dit waarmaken door mensen te inspireren en helpen in hun groei. Want hoe meer inzicht we in onszelf en de wereld hebben, hoe meer we elkaar te bieden hebben. Dit engagement maken ze hard voor en met mensen in kansarmoede, eenzaamheid of gevangenschap. Wij steuenen hen met de kaarsen en kalenderverkoop.

Sociale kruidenier 't Schap

’t Schap staat voor buurtschap, gezelschap, vriendschap, winkelschap, …-schap. Het is een gezellig huis waar inwoners van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten. Op een laagdrempelige manier kunnen de bezoekers genieten van een lekkere kop koffie of thee, worden sociaal-culturele activiteiten georganiseerd en wordt info en advies gegeven over onder meer de diensten die zich in het Sociaal Huis bevinden. Mensen met een beperkt inkomen kunnen via het OCMW een badge verkrijgen en kunnen zo bij ’t Schap terecht voor kwalitatieve voedselproducten. ’t Schap is gelegen in de de Vrièrestraat 22 in Heist en is elke 1ste en 3de donderdag van de maand open van 13u30 tot 16u00.

Oxfam

Bij Oxfam-Wereldwinkels vind je het ruimste assortiment fairtradeproducten van België. Met je aankoop steun je bovendien een vrijwilligersbeweging die streeft naar structurele verandering in het handelssysteem. Onze koffie- en wijnpakketjes die we verkopen voor Broederlijk Delen zijn aangekocht bij Oxfam, waardoor we ook dit initiatief ondersteunen.

Kerkfabrieken

De materiële organisatie van de eredienst is de verantwoordelijkheid van de kerkfabriek. Zo is de kerkfabriek onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud en de inrichting van het kerkgebouw, het voorzien van liturgische gewaden en materialen, hosties en miswijn en voor het betalen van de koster en de organist. De financiering hiervan gebeurt deels met eigen inkomsten uit patrimonium en uit de diocesaan vastgelegde aandelen in het stoelgeld, de collectes en de diensten zoals huwelijken en begrafenissen. Het spreekt voor zich dat op de meeste plaatsen deze inkomsten niet volstaan om de uitgaven te betalen. Gelukkig is er een regeling dat de tekorten (binnen het goedgekeurd meerjarenplan) bijgepast worden door de gemeenten. Dit neemt niet weg dat de kerkfabrieken zelf de nodige inspanningen moeten doen om zoveel mogelijk inkomsten te genereren. Ook aan de gelovigen wordt gevraagd om hun steentje bij te dragen. De collecte kerkfabriek is hiervoor een extra gelegenheid.

Pastorale projecten (Bisdom Brugge)

Begin september doen we een omhaling in de kerken voor de pastorale projecten van het bisdom. In de kalenders kan de datum vinden van deze ,,,,                                                                                             

Bijzondere projecten (bisdom Brugge)

In het tweede weekend van de maand augustus vindt in alle kerken van het bisdom Brugge de omhaling voor ‘Bijzondere projecten’ plaats.
De gelden van deze omhaling gaan vooral naar missie- en ontwikkelingsprojecten van het bisdom Brugge. We bieden hulp en ondersteuning aan talrijke (bestaande) missie- en ontwikkelingsprojecten die meestal door individuele medewerkers of organisaties vanuit West-Vlaanderen zijn opgezet en uitgebouwd. Daarnaast gaat een deel van deze omhaling, via het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, naar de Stichting Heilig Land dat ijvert voor het onderhoud en de ontwikkeling van de christelijke aanwezigheid in het Heilig Land. 
Dankzij de vele bijdrages voor de omhaling ‘Bijzondere projecten’ kan het bisdom rechtstreeks aan talrijke bisschoppen, priesters, missionarissen, missiezusters, geëngageerde ontwikkelingshelpers en organisaties een steuntje in de rug kunnen geven.

Priesters in zending (bisdom Brugge)

Nog een 12-tal priesters uit ons bisdom zijn met een missionaire opdracht wereldwijd werkzaam in het buitenland. Samen met andere missionarissen, leken-ontwikkelingshelpers en mensen van de plaatselijke kerk bouwen zij er mee aan de pastoraal. Binnen hun werk neemt de diaconie een belangrijke plaats in. Onze priesters ijveren er voor de rechten van de armen in de steden en op het platteland, voor mensenrechten tegen de heersende wantoestanden, drugsbendes en de corruptie. Vaak heel specifiek naar vrouwen en jongeren. Jaarlijks is er een omhaling voor de priesters in zending.

Plotse bijzondere noodsituaties (Bisdom Brugge)

Het bisdom Brugge biedt vanuit het noodfonds ook financiële ondersteuning aan bijzondere noodsituaties. In het tweede weekend van juli heeft in het bisdom Brugge de jaarlijkse omhaling voor het fonds ‘bijzondere noodsituaties’ plaats. Dit fonds laat het bisdom toe om snel te reageren op hulpvragen naar aanleiding van rampen of crisissen.

Missiezondag (Missio)

Lokale kerkgemeenschappen steunen doe je met je bijdrage aan de collecte tijdens de kerkdienst op Missiezondag. De collecte gaat naar het Pauselijke Missiefonds, waaraan wereldwijd alle katholieke gemeenschappen deelnemen en waaruit geput wordt, om wereldwijd steun te geven aan de noden van gemeenschappen die die het nodig hebben. Zo gaat bv. 61,92 % Afrika en 30,97 % naar Azië en maar 0,50 % naar Europa. Uw bijdrage in de collecte gaat integraal naar de projecten van Missio. Of draag je (extra) steentje bij op de rekening van Missio: BE19 0000 0421 1012. Je kunt ook online een gift doen op de vernieuwde Missio-website: www.missio.be.

Jonge Afrikaanse kerken (Missio)

Rond het feest van de Openbaring (Driekoningen) heeft de hele katholieke kerk aandacht voor de Afrikaanse kerkgemeenschappen. Zij geven op bijzondere wijze gestalte aan de Blijde Boodschap. Onze Belgische kerkgemeenschap onderhoudt bijzondere banden met de kerkgemeenschappen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Zij krijgen jaarlijks financiële steun van de Belgische kerk via Missio, ten voordele van pastorale projecten.

Migranten en Vluchtelingen (Caritas)

Eind september, rond werelddag voor migranten en vluchtelingen houden we een omhaling voor Caritas. Caritas International helpt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken.

Roepingenzondag (Roepingenpastoraal Vlaanderen)

Roepingenpastoraal wil jongeren en volwassenen helpen bij het onderscheiden van de weg die God met iedere mens wil gaan. Het is als ‘grote broer of zus’ de zoektocht mee begeleiden opdat ieder diegene kan worden die hij of zij ten diepste is. Op roepingenzondag houden we in onze kerken een omhaling.

Mediazondag (Kerknet en Kerk en Leven)

De katholieke Kerk in Vlaanderen trekt resoluut de kaart van digitale media, want het internet is dé plek waar mensen informatie en contact zoeken. Kerknet en Kerk & Leven hebben nu één redactie en zitten in volle transitie. Het is niet vanzelfsprekend dat wij in Vlaanderen beschikken over sterke en creatieve christelijke mediakanalen. Dat kan niet zonder jouw steun en die van zoveel mogelijk mensen! Dankzij jouw hulp krijgen onze vele lezers elke dag een portie levensnoodzakelijk goed nieuws! Op Mediazondag is er een omhaling voorzien.

Scroll naar boven