Tiberias

Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op www.tiberias.be. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op tiberias.be, maar toch de moeite om eens door te bladeren.
De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle digitale initiatieven van de Pastorale Eenheid Tiberias Knokke-Heist vzw (Tiberias).

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van onze site kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Je geeft ook toestemming om de persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als één van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

 

Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op www.tiberias.be. Maar Tiberias is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op www.tiberias.be te beoordelen.

Wij doen onze uiterste best om technische storingen te vermijden. Maar we zijn niet verantwoordelijk voor onderbrekingen van onze dienstverlening en mogelijke gevolgen daarvan. Je kan dus geen aanspraak maken op financiële compensatie.

Dit gezegd zijnde, willen we natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

Auteursrechten

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen. 

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van www.tiberias.be op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via Contact onderaan de pagina.

 

Privatie

Door je aan te melden op de site of voor een van onze activiteiten ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag alleen aanmelden onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je profiel geheel of gedeeltelijk blokkeren of verwijderen als je gegevens niet voldoen.

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door door deel te nemen aan onze activiteiten. 

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

We gebruiken je gegevens voor de organisatie van de activiteiten waarvoor je, je inschrijft, om je te contacteren met nuttige aanbiedingen van PE Tiberias of je te laten contacteren met nuttige aanbiedingen door partners van PE Tiberias.

Je kan zelf tijdens het inschrijven aanduiden of je nuttige aanbiedingen via e-mail of post wil ontvangen van PE Tiberias of partners. Je kan die keuze later altijd nog wijzigen in je persoonlijke profiel. Als je zelf toestemming geeft, dan mogen we je persoonlijke gegevens meedelen aan partnerorganisaties.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Als je je Tiberias-profiel annuleert, dan bewaren we je persoonlijke gegevens maximaal 2 jaar. Tenzij we ze langer moeten bewaren om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Als je niet wil dat we je informatie opslaan in onze database, dan kan je ons dit laten weten per brief aan PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje te sturen via Contact onderaan de pagina.

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we je altijd op de hoogte. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

We verzamelen op www.tiberas.be ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies. Cookies zorgen er ook voor dat je je wachtwoord op de computer kan bewaren zodat je niet elke keer opnieuw moet aanmelden op www.tiberias.be. Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, ben je akkoord dat we cookies gebruiken op www.tiberias.be. Als je cookies uitschakelt, kunnen we de optimale werking van de site niet garanderen.

Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens op Tiberias. De volledige data over jouw persoon kan je opvragen door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist. Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen.

Merk je dat jouw gegevens worden gebruikt op een manier die jij niet kan toestaan, dan kan je je op elk moment hiertegen verzetten. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje te sturen via Contact onderaan de pagina.

Verschijnen jouw persoonsgegevens op deze site? Weet dat je altijd het recht hebt om je persoonlijke gegevens te laten aanpassen of schrappen. Laat het ons alsjeblieft weten per brief aan PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje te sturen via Contact onderaan de pagina.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Pastoor Willy Snauwaert Duinendreef 31; 8301 Duinbergen
050 62 76 36 of 0475 74 10 64
info@willysnauwaert.be

Functionaris voor de gegevensbescherming:

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België
Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Tel: 02/507 05 93
E-mail: ce.belgica@interdio.be

Toezichthoudende autoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: 02/274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische en Europese wetgeving. De pastorale eenheid Tiberias vzw mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar PE Tiberias vzw, Duinendreef 31; 8301 Knokke-Heist of door een mailtje via Contact onderaan de pagina.

Proficiat! Je bent 1 van de weinige mensen die tot helemaal beneden in de gebruiksvoorwaarden heeft gebladerd. We wensen je een heel fijne tijd op onze website toe.  

Contact

Heb je een bedenking, een opmerking of een vraag stuur ons dan een berichtje met onderstaand formulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact.

* verplicht in te vullen velden

Scroll naar top