Tiberias

Bidden en bezinnen

Eén van de meest mysterieuze en intrigerende aspecten van Jezus is de manier waarop Hij bad. Toen Zijn discipelen Hem vroegen om hen te leren bidden, leerde Hij hen het “Onze Vader”. Dit gebed leerde hen om God te eren, om Zijn perfecte wil voor hun levens na te streven, om Hem te vragen in hun behoeften te voorzien, om Zijn voorzieningen te verwachten en om zichzelf in dienstbaarheid op te offeren. Ook wij willen bidden zoals Hij het ons heeft voorgedaan. Met de knoppen op deze pagina kom je op de pagina’s terecht met alle info betreffende onze lokale en gezamenlijke momenten van gebed, bezinning en meditatie. Iedereen is van harte welkom op deze momenten.

Scroll naar top