Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Boodschap bij de derde zondag door het jaar B

Zondag 24 januari 2021

Boodschap bij de derde zondag door het jaar

Verder in dit bericht

Woord van de opname

Morgen, zondag 24 januari om 10.00 uur gaat bisschop Lode Aerts voor in de eucharistieviering in de kapel van het Woonzorgcentrum Westervier te Sint-Kruis Brugge. Deze viering wordt live gestreamd op www.kerknet.be. Klik op voorgaande link of op de illustratie hierboven kort voor de viering begint en je wordt automatisch afgeleid naar de streaming om de viering rechtstreeks te volgen. Op een later tijdstip in herhaling kan je de viering volgen op het YouTube kanaal van Kerknet.

Dag van het Woord

De derde zondag van het liturgische jaar, dit jaar zondag 24 januari, is de Dag van het Woord.

Kerk & Leven publiceerde deze week ‘Katholieken en Gods Woord‘ (artikel gratis beschikbaar voor iedereen)

Op www.bijbelcitaat.be kan je je verdiepen in de Schrift, je kunt je inschrijven om elke dag een Bijbelcitaat te ontvangen via e-mail. Verder vind je er ook leestips en de lezing van de dag.

Lees ook de bijdrage Terugblik 2: Wat heb je geleerd?, een tweede terugblik op de coronatijd van priester Arnold. De pandemie bezorgt iedereen wel narigheid, maar we kunnen er ook mooie dingen uit naar boven halen.  Zo leerde priester Arnold tot zijn vreugde nog veel bij over het Woord van God. Eerder schreef hij al een bijdrage: ‘Terugblik 1: Anders‘ over hoe de lock-down ook voor hem het leven op zijn kop zette.

Heb jij de smaak te pakken en wil je graag meer uit de Bijbel halen lees dan ons bericht Lezen in en bidden met de Bijbel.

Woord van de opname

Goede mensen,

Jonas, Pieter, Andres, Jaak en Joanna, namen die perfect kunnen voorkomen op een lijst voor de vormselcatechese of voor de eerste communie. Namen van jonge mensen, mensen van vlees en bloed die aangesproken worden om de wereld te veranderen.
Je bent jong en je wilt wat – dromen over een toekomst met als onderliggend verlangen om iets te betekenen voor anderen,
om er te ’zijn’ als het er op aankomt.
Vandaag beseffen we méér dan ooit dat we elkaar nodig hebben wereldwijd, dat mensen er moeten zijn voor elkaar. Al is het gewoon al door in samen gedragen verantwoordelijkheid
een coronavirus de kop in te drukken;  door er voor te zorgen dat het vaccin beschikbaar wordt voor ‘gans’ de wereldbevolking, arm en rijk!
“Bekeer u!” zegt Jezus, “en geloof in de goede boodschap”. Dit is de rode draad die loopt doorheen zijn hele optreden in Galilea. Hij kon dit immense werk niet alleen aan. Hij riep mensen, één voor één, hij riep ze bij hun naam. Pieter, Joanna, Andres, kom en volg mij…
Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. En zo zijn er hem gedurende die tweeduizend jaar talloze mensen gevolgd. Niet altijd op een spectaculaire wijze, maar gewoon door ‘mens’ te zijn
en op die manier te beantwoorden aan het appél van de Schepper.
Men kan de kerk veel verwijten en haar fouten aanwrijven die ze in het verleden gemaakt heeft, maar feit is dat zij altijd een enorme reserve aan edelmoedigheid heeft voortgebracht, in alle tijden, tot op vandaag, bij ons en in de vreemde, tot aan de grenzen der aarde, in onbaatzuchtige zorg en dienstbetoon aan de minsten der mensen. Het beschavingswerk van de kerk door de eeuwen heen is niet te schatten.
‘Ik zal u vissers van mensen maken.’ Die roep wordt vandaag nog altijd beantwoord, zelfs meer en meer.

Ik wil hier echt niet veel over mezelf praten, maar toch even dit.
Ik kreeg vorige week een brief in mijn bus – een brief is vandaag de dag heel zeldzaam -. Het was een brief van een religieuze uit Kortemark. Als jong meisje was ze bevriend met mijn oudere zus en kwam zo wel eens over de vloer bij ons thuis. Als toeschouwer heeft zij toen dingen opgemerkt waarvan ik mij niet zo bewust ben. Ik licht een tipje van de sluier op uit de brief die zij mij schrijft op 4 januari 2021.
‘Als je klein was en toen wij bij u thuis kwamen toonde uw moeder het altaar met de kaarsen en de stoelen die gereed stonden om de Mis op te dragen. Uw mama zei dan: ‘Je mag daar niet aankomen, dat staat gereed voor Willy.’ Schoon is dat om er op terug te komen en een blije lach komt over mij.
Ik ging zo op in de ernst van het spel dat ik mij er niet bewust van was dat anderen dit met zoveel eerbied en respect benaderden.
Het maakt me nu blij te weten dat mijn mama mij daarin zo tot steun is geweest.
Ik was toen nog te jong om te denken dat ik een soort ‘mensenvisser’ zou worden. Maar het liturgische spel heeft mij altijd sterk geboeid, vanbinnen en van buiten. Ook de aandacht voor de zwakkere in de groep riep mij op om iets te doen. De momenten dat je je goed voelt, stel je bijna altijd pas achteraf vast, want dan is de toeschouwer, die zich ergens binnenin ophoudt, weer terug.
Overgave aan wat je doet, maakt dat het als het ware stil is binnenin. Niet omdat je niets denkt, maar omdat je niet naar jezelf kijkt. In de stilte gebeuren de diepste dingen. Het blijkt een hele opgave om alle gedachten eens even ter zijde te schuiven
om plaats te maken voor stilte – waar je tot je ‘zelf’ komt.
Ik ben ervan overtuigt dat heel veel jongeren vandaag nadenken,
een poging doen om hun diepe ‘zelf’ te ontdekken om zo op het spoor te komen wat het ‘Leven’ – de ‘Levende’ – van hen verwacht.
Het is een eigentijdse manier om het verhaal van de ‘mensenvisser’ nieuw leven in te blazen. Het is een manier ook om die schitterende eerste lezing te actualiseren.

Jonas had een niet zo coole boodschap te brengen aan de Ninevitten: ‘Als je zo verder doet, dan wordt de hele stad Ninive met de grond gelijk gemaakt.’ Het lijkt wel een zin gegrepen uit het journaal van eergisteren!

Het ogenblik is daar dat de verschillende Christelijke kerken de handen in elkaar moeten slaan om in deze moderne (wereld) stad ‘Ninive’ de goede boodschap van de Heer te laten klinken. Niet fanatiek, maar uitnodigend en tegelijk omarmen al wie gekwetst is door het leven. Dat wij op onze manier mogen zijn zoals Jonas, Pieter, Joanna en Andres…. Zij het nu binnen of buiten het kerkverband – jonge mensen mogen zoeken naar moderne vormen van ‘mensenvisser’ worden. Het is wellicht de betekenis van dit evangelie om de diepere zin van elke dienst aan de medemens aan te duiden. Of men het zo aanvoelt of niet, het is meewerken aan Gods droom over mens en wereld. 

Een schitterende zondag toegewenst aan u allen met Gods zegen, hij die is Vader, Zoon en Heilige Geest.

Priester Willy

Kleurplaat ‘Vissers van mensen’

Woorden voor God gedeeld met elkaar

Kinderzegen – Marialichtmis – 2 februari

Goede God,
wij hebben geen mooiere namen voor U
dan de namen die Gij Uzelf geeft.
Vader en Moeder van het leven.
God van liefde en licht.
Op deze feestdag van het licht
komen wij bij U met onze kinderen,
opdat Gij ze zout zegenen.
Wij strekken onze handen over onze kinderen
zoals we bij hun doopsel hebben gedaan,
opdat ze uw kinderen zouden worden,
die U leren kennen en leven in U.
We omarmen onze kinderen,
zoals Jezus met de kinderen heeft gedaan,
opdat ze door ons uw geborgenheid voelen
en ervaren dat het Rijk Gods voor hen is.
Want in onze wereld is goed en kwaad.
Bewaar onze kinderen voor het kwaad,
laat hen goede wegen gaan,
opdat zij mogen zijn en blijven,
kinderen van het licht.
(aangeboden door Ria uit een bundel voor de kinderzegen)

Woorden voor elkaar gedeeld met elkaar

Korte bezinning kinderzegen
‘Dag’ zegt God, ‘Dag kleine mens, Ik geef je een dag en nog een dag, een heel leven krijg je van mij, want Ik zie je graag, lachend of schreiend, spelend of slapend…
Ik geraak maar niet uitgekeken op jou, tussen al mijn sterren en werelden, ben jij mijn kleine lieveling!’
(tekst van Manu Verhulst aangeboden door Ria)

DAG VAN HET WOORD – 24 JANUARI 2021
Terugblik 2 – Wat heb je geleerd?

Het is de vraag die ik nog heel jong, altijd weer te horen kreeg. Amper thuis van school klonk steeds de vraag, wat heeft de meester geleerd? en nog niet uitverteld werd al gevraagd: welke lessen moet je leren? en tegen wanneer? – Zeg de tafels van vermenigvuldiging op. Draag dat gedichtje nog maar eens voor. Dan de catechismus van de kleine en de grote lezing: welke ‘vragen en antwoorden’ moet je tegen vrijdag kennen? Leer maar… en kom ze dan opzeggen…

Scroll naar boven