Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Boodschap bij de lezingen van 17 januari

Geroepen om in Zijn voetspoor van liefde te treden

Priester Philippe en het gesproken woord

Vorige week werd de kerstperiode afgesloten met de doop van Jezus en vandaag zijn we beland in de gewone zondagen door het jaar. Heb jij er al eens op gelet wanneer de Koningin van Engeland het volk toespreekt met een belangrijke boodschap welk kleur haar pak is? Met die bewust gekozen kleur wil ze haar boodschap kracht zetten. In de kerk werken we ook met kleuren, maar nu we niet samen kunnen vieren koos priester Philippe er bewust voor om een groene pul aan te trekken, want vandaag beginnen de zondagen door het jaar en daar hoort de kleur groen bij. Kijk gerust maar eens terug naar de vorige boodschappen, niet alleen Marc Van Ranst heeft een lade met pullovers in zijn kast.

Kleurplaat: Ziedaar het Lam Gods

Woorden gedeeld met elkaar

De grijze (of blauwe) dozen staan nog altijd in de kerken. Jouw woorden ernstig en minder ernstig blijven welkom in de vorm van een gebed, een kleine zorg, een vreugde, een troost, een grap of bemoediging. We delen ze graag met de andere lezers en delen zo licht en warmte in donkere tijden. Deze week werden geen woorden gedeeld, maar ik verwijs je graag naar de gebeden voor eenheid in de gebedsweek voor eenheid onder de Christenen. Hieronder vindt je wel een mooi filmpje dat ik enkele weken terug ontving van Roger en graag met jullie deel. Meer dan 350 stemmen verenigden zich virtueel in een geweldige hymne voor optimisme: Halleluja van G.F. Handel.

Gebedsweek voor eenheid bij de Christenen

Hieronder volgt een lied voor eenheid en daaronder een gebed voor eenheid. In ons afzonderlijk bericht over de gebedsweek staat meer achtergrond info en ook nog twee kortere gebeden. Deze gebeden en het onderstaande gebed kan je samen downloaden en afdrukken als je dat wenst.

Gebed voor eenheid

 

Help ons om de verscheidenheid tussen mensen 
niet als een hinderpaal maar als een kans te ervaren: 
de verschillen die er zijn binnen onze eigen parochiegemeenschap, 
en ook de verschillen tussen de diverse christelijke stromingen. 
Laat ons in de komende gebedsweek verder kijken 
dan wetten of structuren 
en ons focussen op wat ons in uw naam met elkaar verbindt.

Laat onze kerken plaatsen zijn 
waar we u en elkaar vinden. 
Een plek waar we kunnen bidden en dromen, 
een plek om onze vreugde uit te zingen 
en ons verdriet in uw handen te leggen, 
een plek om ons samen in te zetten 
voor uw wereld van goedheid.

Wij danken u voor alle kinderen die in ons midden zijn.
Ze zijn voor ons een teken van uw onverwoestbare kracht.
Blijf altijd bij hen
en help ons om voor hen – op onze beste momenten – 
een doorkijkje naar u te zijn.

Help ons om als uw kerk een gemeenschap te zijn 
die uw liefde in de wereld concreet maakt. 
Vervul kerkleiders en gewone gelovigen met uw geest, 
zodat we samen verder kunnen groeien naar uw Rijk, 
ook al lijken de verschillen en conflicten soms onoverbrugbaar.

Wij bidden voor onze medechristenen 
op diverse plekken op de wereld, 
die het slachtoffer zijn van vervolging en bedreiging. 
Wij bidden ook voor alle mensen in conflictgebieden. 
Wij bidden om uw vrede 
en we beseffen dat wij die handen en voeten moeten geven.

Eén van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid 
is het ‘vermanen van de zondaars’. 
Help ons om open te staan voor mensen 
die ons wijzen op onze fouten, 
en niet bij voorbaat onze stekels op te zetten. 
Geef ons de moed om ook anderen 
in vriendschap bij te sturen 
als ze dingen doen die ingaan tegen uw droom. 

In onze tijd lijkt het soms 
alsof we alleen voor onszelf verantwoordelijk hoeven te zijn. 
Leer ons leven in het besef 
dat we ook voor elkaar verantwoordelijk zijn. 
Laat onze gemeenschap een plek zijn 
waar we elkaar wederzijds op het goede pad proberen te houden.

Help ons om aan anderen te geven wat hen toekomt, 
in de grote en kleine gemeenschappen waarin wij leven: 
ons belastinggeld, 
onze aandacht, onze inzet, 
onze betrokkenheid, onze zorgzaamheid, 
onze verantwoordelijkheid.

Leer ons dat we niet als losse individuen in het leven staan. 
Leer ons om onze samenhorigheid met talloze anderen 
te koesteren als een kans 
om samen te zorgen voor meer vrede en geluk, 
in ons hart en in de wereld.

Laat ons de warmte ervaren van de kudde. 
Help ons om al onze kleine en grote egootjes samen te leggen 
en te genieten van elkaars onmisbare steun en sympathie. 
Help ons om te groeien tot een gemeenschap 
die uw gezicht ten volle laat zien. 
Laat deze parochiegemeenschap, 
in goede en kwade dagen, 
daarvan het begin zijn.

Laat deze kerk een plaats zijn 
waar we telkens opnieuw geïnspireerd worden 
door het leven van Jezus, 
zodat ons doen en ons denken doordrongen worden 
van zijn aandacht en zijn inzet.

Wij danken u voor de rijkdom van onze gemeenschappen. 
Help ons elkaar te koesteren, 
van welke leeftijd, oorsprong of overtuiging we ook zijn. 
In u vinden we elkaar en horen we bij elkaar. 
Help ons om elkaar niet los te laten.

Laten we bidden voor iedereen in deze kerk 
die zich zorgen maakt over gezondheid of toekomst, 
voor zichzelf of voor iemand die hem of haar dierbaar is. 
Help hem of haar om overeind te blijven 
en als mens tussen liefhebbende andere mensen te mogen leven.

Soms oordelen we te snel over anderen en over onszelf. 
Help ons om elkaar te waarderen 
ondanks splinters en zelfs balken. 
Geef ons oog voor de goede vruchten 
in elk mensenleven.
(www.kuleuven.be/thomas)

Scroll naar boven