Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Zeezegening 2018

Woensdag 15 augustus om 10 uur

In Heist wordt jaarlijks op 15 augustus de zee gezegend. Met dit gebruik wordt Maria, ster der zee en aan God bescherming gevraagd voor wie zich op zee begeeft of van de zee leeft. Tevens worden de vissers herdacht die in de loop der jaren het leven lieten op zee.

Deze dag vangt aan met een Eucharistieviering om 10.00 u in de Sint-Antoniuskerk. Na deze dienst vertrekt een korte processie richting Zeedijk t.h.v. het Vissershuldeplein. Omstreeks 11.10 u start op de Zeedijk de plechtige ceremonie van de Zeezegening, met muziek, dans, liederen, zinvolle teksten en evocaties, waarbij om 12.00 u stipt de zegen wordt uitgesproken. Na afloop van deze plechtigheid, omstreeks 12.10 u, vertrekt de harmonie met daarachter alle figuranten, priesters en genodigden terug in processie naar de plaats van vertrek.

Wat

 • Herdenking op zee gebleven vissers (10 uur)
 • Plechtige ceremonie (11.10 uur)
 • Zegening van de zee en allen die zich op zee begeven of van de zee leven (12 uur)

Volledig programma van de ceremonie en zegening

Waar

 • Sint-Antonius Abt kerk Heist
 • Vissershuldenplein

Wanneer

 • Woensdag 15 augustus om 10 uur 

Organiserende vereniging: 

 • ‘Ster der Zee’

Contactgegens: 

 • De Bouvere Bertrand
  • Tel 0478 50 28 27
  • b@debouvere.be

Religieuze vieringen en erfgoedzorg
Religieuze vieringen en erfgoedzorg, een combinatie die werkt
Erfgoed is alles wat we uit het verleden overgeërfd hebben en op onze beurt willen doorgeven aan de mensen na ons, Het gaat dan niet alleen om monumenten of objecten die in musea bewaard worden, maar ook om dingen die niet vastgepakt kunnen worden (immaterieel erfgoed), zoals tradities en rituelen. De zeezegeningen en vissersmissen zijn daar een voorbeeld van.

Zeezegeningen en vissersmissen
Een zegen uitspreken is een bede tot God. Bij een zeezegening wordt om voorspoed gevraagd voor wie zich op zee begeeft en van de zee leeft. Het meest ingetogen moment van elke zeezegening blijft dat ogenblik waarop de vissers hun  scheepsmaats gedenken die op zee hun leven verloren. De oorsprong van dit gebruik ligt in de afvaart van de vissers naar verre en gevaarlijke visgronden. Het verhaal van Jezus die de storm op het meer stilde, spreekt hen nog altijd aan.

Ster der Zee
Bij het doorgeven van de traditie van zeezegeningen en vissersmissen die eigen is aan de kust komen veel uitdagingen kijken. Een van de uitdagingen is het vinden van figuranten. De organisatie Ster der Zee onder leiding van Bertrand Debouvere gaat deze uitdagingen aan in Knokke-Heist.

Zeezegeningen en vissersmissen zijn tradities die eigen zijn aan de
kust. Ze zijn waardevolle uitingen van volksgeloof. De vieringen laten toe om de arbeid en de ontspanning, de gastvrijheid en de dienstbaarheid en de eerbied voor en het genieten van de natuur te belichten.
Op die manier kunnen we als kerkgemeenschap laten zien dat we
meeleven met alle aspecten van het leven: zowel met de rouw om de slachtoffers van het natuurgeweld als met de vreugde om wat de natuur ons biedt. Zeezegeningen bieden kansen om te verwijzing naar God, Christus en de Heilige Geest te behouden en voortdurend te verdiepen.

Zeezegeningen langs de kust
Aan onze kust zijn er vanaf februari tot november 19 verschillende
vissersmissen en /of zeezegeningen.
Op 11 februari ging in de Sint-Antoniuskerk van Heist de eerste
vissersmis door van dit seizoen. Op 15 augustus eerst komende staat de kerk van Heist opnieuw open voor een herdenking van de op zee gebleven vissers, gevolgd door een zeezegening. Wie
meer wil weten over de programatie van andere vissersmissen en
zeezegeningen aan onze kust kan terecht op Kerknet.

 

Scroll naar boven