Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Ontmoetings- en zendingsfeest

missiepastoraal bisdom Brugge te Oostende

Tussentitel bewerken of verwijderen

Het jaarlijks ontmoetings- en zendingsfeest voor de missionarissen, missiezusters, ontwikkelingswerkers, priesters en leken in zending uit ons bisdom gaat door op zondag 26 augustus 2018 om 15.00 u.  We zijn welkom in het decanaat Oostende binnen de pastorale eenheid “Sint-Pieter” Oostende-centrum.

Deze inspirerende namiddag komt tot stand in samenwerking met de missiekernen binnen Oostende-centrum, de stuurgroep Missiepastoraal, de vzw Kontinenten en het Vicariaat Caritas en Diaconie van het bisdom Brugge. De ontvangende gemeenschap binnen het decanaat Oostende en de geloofsgemeenschappen uit het Zuiden die hier wonen en werken heten ons allen welkom, maar in het bijzonder de missionarissen, missiezusters, ontwikkelingswerkers, priesters en leken in zending samen met hun familie en vrienden. In de kern van het gebeuren wordt er Eucharistie gevierd in de Sint-Jozefskerk (Alfons Pieterslaan) met als thema: “Kerk is Missie”. Samen vieren als teken van verbondenheid met de wereldkerk. Binnen deze multiculturele zendingsviering, voorgegaan door Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, worden we allemaal als gedoopten gezonden om in dialoog te evangeliseren én ons te laten evangeliseren.
De aanwezige missionarissen, missiezusters, ontwikkelingswerkers, priesters en de leken in zending krijgen een zendingsaandenken en alle aanwezigen krijgen een kleine attentie overhandigd. Na de viering is er een moment van ontmoeting in huize Astrid (naast de kerk). Om praktische redenen graag inschrijven vóór 15 augustus 2018 op deze zomerse ontmoeting. Dit kan per mail (bij voorkeur) naar missiepastoraalbrugge@gmail.com of met een SMS of tel. naar 0487 14 62 36 van Marleen Palfliet medewerker Missiepastoraal of met een briefje naar Missiepastoraal Brugge, t.a.v. Marleen Palfliet, Potterierei 72, 8000 Brugge. Wil graag uw naam of de namen vermelden bij intekening. Van harte welkom. (Marleen Palfliet, diocesaan medewerker Missiepastoraal)

Wat

Inspirerende namiddag met eucharistie en onmoeting

Waar

Sint-Jozefskerk (Alfons Pieterslaan) en huize Astrid (naast de kerk)

Waneer

zondag 26 augustus 2018 om 15.00 u.

Inschrijven

  • vóór 15 augustus 2018
    • mail (bij voorkeur) naar missiepastoraalbrugge@gmail.com
    • SMS of tel. naar 0487 14 62 36 van Marleen Palfliet medewerker Missiepastoraal
    • briefje naar Missiepastoraal Brugge, t.a.v. Marleen Palfliet, Potterierei 72, 8000 Brugge.
  • Wil graag uw naam of de namen vermelden bij intekening
Scroll naar boven