Tiberias

Heropening van de visserskapel

Na een lange periode van herstel was het eindelijk zover. De overleden vissers kunnen sinds 14 juli terug herdacht worden in de kapel Maria Ster der Zee, beter gekend in de volksmond onder de naam vissserskapel. 

Geschiedenis en huidige betekenis van de kapel

De kapel Ster der Zee is een heel symbolisch geladen plek te Heist. Een eerste kapel van in 1854 moest 10 jaar later al plaats ruimen voor de spoorweg Blankenberge-Heist. Een tweede kapel werd gebouwd in 1892 – precies 125 jaar geleden – door architect baron de Bethune op een stuk grond van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis. Het beeldje van Maria Ster der Zee kreeg hiermee een nieuw onderkomen. De kapel stond oorspronkelijk in de duinen. Pas later kwam er aanpalende bebouwing.

 

   

 

In 1934 werd het perceel door de congregatie aan de parochie St.-Antonius-Abt geschonken. In de loop van de jaren werd de kapel meermaals gerestaureerd en verfraaid. Zo werden o.a. in 1994 kunstige nieuwe brandglasramen geplaatst, vervaardigd door het Gentse atelier Luc & Ingrid Mestdagh-Meyvaert. Ze tonen het ganse vissersverhaal, met wel en wee. Belangrijkste getuigenis van de symbolische betekenis van de Visserskapel zijn de boeien en fotokaders. Zij dragen de namen van de op zee gebleven Heistse vissers sinds 1883. De kapel is sinds 1985 beschermd. Een mooie bekroning voor een levendig monument dat nu nog steeds in het hart van onze Vissersgemeenschap staat. Ze wordt ook druk bezocht door Knokke-Heistenaars en toeristen.

Renovatie 2016-2017

Op 24 februari 2010 ontvangt de Sint-Antoniusparochie de Visserskapel ‘Stella maris’ in volle eigendom met de opdracht deze als een goede huisvader te beheren. Het is met die zorg voor ogen dat pastoor Philippe van den Driessche ir-architect Hans Devlieger van Ariës architectuur & studiebureau (Brugge) aangesproken heeft om een dossier ter renovatie van het gebouw op te maken. Luc Monballyu heeft de werken, door het bouwbedrijf Yvan De Baets en zoon (Moerkerke) uitgevoerd, op de voet gevolgd. Het geheel kreeg een grondige aanpak. Het dak werd nagezien en met natuurleien bedekt. Het zinkwerk en de afwatering vervangen en de vloer met de oude tegels geplaveid. Het voegwerk diende in de oorspronkelijke vorm hersteld te worden, d.w.z. met uitspringende voegen, knip-voeg in het vakjargon. De achterliggende dakkapel met het Theresiabeeld werd in volle luister opgefrist en geschilderd.

 

         

Reden tot feest

Na deze grondige renovatie kunnen we U een schitterend resultaat voorstellen. De Ster der Zee schittert opnieuw, onze vissers ter eer en dit verdient een feest. Hoog tijd voor de organisatie en een uitnodiging.

 

 

De mensen stromen toe

Op vrijdag 14 juli 2017 zat het weer ons niet mee. Grote stortvlagen vielen neer over ons dorp, maar naar de avond toe werd het alsmaar beter en met een pul of een jas was het best te doen om samen buiten te vieren. rond 19 uur waren de eersten al aanwezig en namen positie op de eerste rij. De mensen stroomden verder toe.

 

 

Muziek en verwelkoming

Erwin moest met zijn orgeltje buiten spelen en kreeg een jas in bruikleen. Om 19 uur heette hij iedereen welkom met een streepje muziek. Francine Verwee mocht het woord nemen en heette op haar beurt de aanwezige priesters, zusters, schepenen, gemeenteraadsleden, de voorzitter en kerkraadsleden, de teamleden en alle andere aanwezigen nog eens expliciet welkom.

 

   

 

Onthulling gedenkplaat

Na een woordje geschiedenis en duiding van Francine mocht Maxime de nieuwe gedenkplaat onthullen.

 

   

 

Gebed en zegening

Nu was het tijd voor een gebed waarin pastoor Philippe ons voorging. Na dit gebed zegende hij de kapel opnieuw in met kwispel en gewijd water.

 

   

 

Bloemen voor de Ster der Zee

Gisèle, Arlette, Aline en Nicole brachten een bloemenhulde aan O.-L.-Vrouw Ster der Zee opdat zij mag waken over alle levende en overleden vissers, over allen die leven van de zee. Bloemen als stil maar sprekend gebaar van genegenheid voor wie op zee zijn gebleven en die we in de visserskapel gedenken.

 

   

 

Dankwoord

Na de bloemenhulde was er nog een streepje muziek van Erwin en een dankwoord van pastoor Philippe aan allen die hebben bijgedragen tot de kapel zoals hij nu is. Hierbij werd Luc Monballyu heel in het bijzonder figuurlijk in de bloemetjes gezet. Luc die op geheel vrijwillige basis met praktische kennis en dossierkennis de zaak op de voet heeft opgevolgd en ieder foutje wist op te merken en te laten corrigeren heeft in heel grote mate bijgedragen tot het welslagen van deze renovatie. Ook priester Arnold Van de Sompele die in het verleden de visserskapel behartigde en een beeld van Petrus (patroonheilige van de vissers) schonk ter gelegenheid van deze renovatie kreeg een speciale vermelding naast de vele anderen die letterlijk of figuurlijk hun steentje bijdroegen.

 

   

 

Visserslied

Het officiële gedeelte werd afgesloten door het samen zingen van het Visserslied en daarna werd er geklonken op de geslaagde restauratie.

 

            

 

Receptie

Tijdens het genieten van de drankjes en het bijpraten onder vrienden en kennissen zorgden  Ann Borgonjon (zang) en Thomas Van Hauwaerts (piano) voor de muzikale opluistering. De Chiro van Heist zorgde voor de drankbedeling en hielp Jan Van Steenkiste bij de opstelling en afbraak van de gelegenheidstenten, waarvoor we hen ook willen danken.

 

                      

Zij namen al een kijkje

Kom jij ook eens langs voor een kijkje, een kaarsje of een gebed in de vernieuwde visserskapel Maria Ster der Zee?

 

Uitgebreid fotoverslag

Priester Arnold die de inventaris van de parochie heeft opgemaakt, heeft een uitgebreider fotoverhaal geschreven over de geschiedenis van de kapel die we met u mogen delen.

[wp-svg-icons icon=”file-3″ wrap=”span”] PDF-bestand: uitgebreider fotoverhaal

.

 

Visserslied of Lied van Petrus

 

Lijk Petrus wand’lend op de baren
gesteund op uw almachtig  woord,
zo laat gerust ons vissers varen
en leidt hen naar een veilig oord.

O Jezus, die de kracht der winden
beteugelt op hun wilde vaart
verbiedt toch dat z’ons vissers hind’ren
en leidt hen rustig havenwaarts (2x)

Gij spraakt en Petrus wierp ten gronde
zijn net dat rijk gezegend werd :
en spaar ons vissers van de zonde
en geef uw zegen aan hun werk.

Heil’ge Maagd, o vlekkeloze Moeder,
o gij, Ster der woeste zee,
gelief’ ons zeelieden te behoeden
van stormen, rampen, smart en wee.

Scroll naar boven