Tiberias

Maria Ster der Zee

15 augustus een dubbele hoogdag

Maria Ster der Zee

Op 15 augustus vieren we Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen. Op diezelfde hoogdag wordt ook de zee gezegend. Maria draagt immers ook de titel ‘Ster der Zee’ en dit al sinds eeuwen. Zo is Onze Lieve Vrouw patrones van de visserij. Vorige maand nog werd de visserskapel Ster der Zee onder een grote belangstelling heropend en werd het beeld van Maria Ster der Zee nog in de bloemetjes gezet. Sinds oudsher roepen mensen Onze Lieve Vrouw aan om bescherming en vertrouwen zij allerhande intenties toe aan haar grote hart.
Op 15 augustus loven we Maria en vragen op haar voorspraak om zegen over allen die leven van de zee. Onze Lieve Vrouw Ster der Zee bid voor ons.

 

Zegening

Zegenen is een daad van geloof en van liefde. God was de eerste die de zegen gaf, al in het eerste boek van de Bijbel lees je hoe God de mens zegende. Ook mensen kunnen zegenen. Zo kunnen we elkaar zegenen. Wanneer de priester als gewijde persoon de zegen uitspreekt doet hij dat in naam van God.

 

 

Bij een zeezegening

Een zegen over de zee uitspreken is een bede richten tot God om voorspoed voor allen die op zee en van de zee leven. Het is ook God erkennen als de Heer van al het geschapene, als gever van alle goeds. De mens voelt op zee hoe nietig hij is tegenover wind en water, storm en golven, maar als gelovige weet hij zich, zoals de apostelen, veilig bij de Heer die de wilde baren wist te bedaren. Vandaag de dag betreft die zegening niet alleen de zee en de (zee)vissers; maar ook de kustbewoners, de badgasten en allen die in het toeristische bedrijf werkzaam zijn.

 

De werkgroep Ster der Zee

Volgende week dinsdag is het de grote dag waarop we onze liefde uitspreken voor Maria en voor de zee. Om

10 uur is iedereen welkom in de Sint-Antoniuskerk van Heist, waar we het feest inzetten met een eucharistieviering. Daarna is er een kleine optocht richting Zeedijk waar ter hoogte van het Vissershuldenplein om 11.10 uur een plechtige ceremonie doorgaat. In organisatie van de werkgroep vzw Ster der Zee en onder regie van Carl Deckers treden voor ons op: de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist, de Volkskunstgroep ‘De Sloepe’ uit Heist, Spektakelgroep Vredon van Aalst en meer dan 50 figuranten. Om 12 uur gaat de eigenlijke zegening door. Iedereen is welkom.

Scroll naar boven