Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Mijmeringen bij de Tenhemelopneming van Maria

Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel en ver achter de sterren, – en niet het domein van de ruimtevaart – en hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is na het uur van onze dood. 

Hemel is elke plek en elk moment waar Hij die heet ‘Ik zal er zijn’ gebeurt, waar alle leven, denken, doen en spreken van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.

Hemel is thuiskomen, je diepste bestemming vinden in het bemind zijn, in het onvoorwaardelijk er mogen zijn, omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.

Hemel is baden in zijn Geest, ondergedompeld, gedoopt worden in een leven waarvan het ‘Heb elkander lief’ de rode draad is en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.

In dat hemels leven is Maria thuisgekomen, en daar ligt ook onze bestemming.

Hemel begint hier en nu want hij hoort bij de aarde, zoals de aarde bestemd is om woonplaats van God te zijn. Twee delen van dezelfde wereld van God. Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden: aarde en hemel, mens en mens en God, leven en dood en leven, met alleen die Naam ’Ik zal er zijn’ als telkens terugkerend refrein van een lied dat nooit eindigt.

Carlos Desoete

Scroll naar boven