Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Heists mooiste dag

Eerbetoon, herdenking en zegening

De foto’s in dit bericht zijn genomen door Yvan Kaux en Anne-Marie Maertens. Klik op hun namen om meer foto’s te bekijken. Onderaan dit bericht kan je filmpje met sfeerbeelden van de Zeezegening bekijken.

Onze-Lieve-Vrouw-‘Ster der Zee’ bid voor ons

Heists mooiste dag begint met een plechtige eucharistieviering

Dubbele hoogdag voor Heist

Op 15 augustus vieren we Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen. Te Heist wordt op deze hoogdag ook de zee gezegend. Maria draagt immers sinds eeuwen de titel ‘Ster der Zee’ en is patrones van de visserij. Sinds oudsher roepen mensen Onze-Lieve-Vrouw aan om bescherming en vertrouwen zij allerhande intenties toe aan haar grote hart. Op 15 augustus loven we Maria en vragen op haar voorspraak om zegen over allen die leven van de zee.

Foto Yvan Kaux
De drie Processievaandels staan vooraan en zullen ook de processie openen. - het vaandel Onze-lieve-Vrouw ‘ster der zee’ - de banier van de ‘zeewijding’, geschonken door Freddy en José Depaepe- Vantourhout en opgedragen aan de drie broers Depaepe - het vaandel van de heilige Petrus, patroon van de vissers.

Bloemen voor Maria

Bloemen om te danken

Bij dit feest van Maria horen bloemen. Met bloemen drukken we ook onze dankbaarheid uit. Vandaag willen we ook dankbaar zijn voor allen die deze mooie dag voor ons realiseren. Volgende mensen verdienen alvast een dank je wel:

 • Carl Deckers voor de regie met de prachtig geslaagde evocatie.
 • Bertrand De Bouvere en zijn werkgroep ‘Ster der Zee’ verdienen een dikke merci voor het vele voorbereidende werk.
 • Katleen Valcke die de begroeting en de duiding heel waardig gebracht heeft 
 • De spektakelgroep Vredon uit Aalst kregen terecht bij elk optreden een verdiend applaus.
 • De koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Heist die muzikaal het geheel ingelijst hebben
 • Het koor Laudate, o.l.v. Erwin Neve voor de samenzang
 • De vissers en hun vrouwen en alle figuranten die hun rol stijlvol vervuld hebben.
 • De technische dienst van de gemeente die onvermoeibaar het kader opgezet en uitgebouwd hebben
 • De onthaalgroep Sint-Antonius die de receptie voor de medewerkers verzorgde.
 • De gemeente van Knokke-Heist die de ganse plechtige Zeezegening bekostigen
 • Alle aanwezigen

Welkom

Priester Philippe heet de notabalen en andere genodigden zoals vissers en figuranten, de parochianen en toeristen welkom om mee te bidden en te vieren.

Foto Yvan Kaux
Notabelen en andere genodigden
Foto Yvan Kaux
De vissersvrouwen, een van de groepen figuranten
Foto Yvan Kaux
Een volle kerk schaart zich rond de stella maris (Ster der Zee) en herdenkt de 185 op zee gebleven vissers van Heist.

Maria ter ere

Maria

we komen je iets vragen,
we maken er geen lange litanie van,
geen eindeloze rij wensen en verlangens.
We vragen je alleen voor ons te willen bidden.
Spreek voor ons ten beste bij je Zoon.
Noem onze namen in zijn nabijheid.
Zorg voor ons, onze familie,
onze kinderen, kleinkinderen,
vrienden en verwanten.
Zorg voor de vissers en vakantiemensen.

Hemel op aarde

Een hemel op aarde kan het worden…

Niemand heeft het in eingen handen, het wordt ons gegeven door hen die hun leven met ons delen.
Leer ons anderen te aanvaarden die soms onze tegenstanders zijn.

Een hemel op aarde kan het worden…

Niemand heeft het in eigen handen, het wordt ons gegeven door hen die er – zijn voor ons -,
zichzelf geven als God zelf

Een hemel op aarde kan het worden…

Niemand heeft het in eigen handen,
het wordt ons gegeven door velen,
onbaatzuchtig.
Laten we onze handen en ons hart openen om die hemelse anderen dankbaar te aanvaarden, telkens opnieuw.

Een hemel op aarde kan het worden…

Foto Anne-Marie Maertens
Vissers brengen brood en vis aan
Foto Anne-Marie Maertens
Wierrook als symbool voor het ten hemel opstijgen van onze gebeden en gaven

God

bij U zijn we hier te gast.
Het brood op deze tafel
willen we breken en delen,
de beker willen we drinken
en rond reiken als een teken
dat wij allen uitgenodigd zijn
om ieder volgens onze eigen roeping,
belangeloos
Uw hemel op aarde te worden.
We hopen dat het kan,
vandaag en elke dag opnieuw
tot in eeuwigheid.

Herdenking

Dit jaar herdenken we in het bijzonder de op zee gebleven bemanning (Roland Depaepe 24 jaar, René Depaepe 21 jaar, Roger Depaepe  19 jaar, Renè Janssens 42 jaar en Freddy Savels 19 jaar) van het vaartuig Z. 531 – Shamrock II, nu 50 jaar geleden. Op de foto’s hieronder enkele figuranten waarbij we José Vantourhout herkennen als de weduwe van Roland Depaepe, hun zoon Johan en Freddy Depaepe is de vierde zoon,  die van vaart gewisseld had met Roland.

Foto Anne-Marie Maertens
Josè met de boei van de opvarenden van de Z531 Shamrock II nu 50 jaar geleden vergaan.De boei draagt de namen van de 5 vermiste opvarenden
Foto Anne-Marie Maertens
zoon Johan met Freddy Depaepe, de vierde zoon, die van vaart gewisseld had met Roland

Vader

Erbarm U over de 185 vissers van Heist
die het leven verloren op zee,
over al onze overledenen die met toewijding,
met liefde en wijsheid,
met inzet en dienstbaarheid
onze maritieme sectoren
en ook ons leven hebben vormgegeven.
Dat ze bij U voor altijd thuis mogen zijn
en delen in het licht van de verrijzenis.

Plechtige ceremonie

Welkom

Na de kerkdienst trekt iedereen in processie naar het Vissershuldeplein waar iedereen verwelkomd wordt met muziek van de harmonie gevolgd door een welkomstwoord van Katleen Valcke die in naam van de organiserende vereniging Ster der Zee   in de vier talen iedereen aanspreekt. Zij brengt verder tijdens de hele ceremonie mooie en sprekende bindteksten met veel gevoel. 

Foto Yvan Kaux
Katleen Valke heet iedereen welkom en brengt met groot gevoel de bindteksten

Maria ter ere

De spektakelgroep Vredon brengt een eerste vendelnummer, waarna ook hier Maria eer wordt aangedaan.  Het beeld in troon wordt aangebracht, de groep Vredon brengt het nummer Alleluja van Pentatonix, en Het Marialied ‘Wees gegroet, o Sterre’ wordt door iedereen met hart en ziel meegezongen.

Foto Yvan Kaux
Vissers brengen het beeld van Maria in Troon uit de visserskapel aan
Foto Yvan Kaux
De meisjes van Vredon brengen het nummer Alleluja van Pentatonix

Leed en stormgeweld

Met het aanbrengen van de boeien uit de visserskapel worden de op zee gebleven vissers herdacht die in vrede naar de Vader teruggekeerd zijn. Boeien symboliseren het leed en het stormgeweld wordt door de veldelzwaaiers uitgebeeld. De boeien worden in een krans rond de maquettes van een vissersvaartuig en de visserskapel gelegd en bij iedere boei wordt nog een roos neer gelegd. Samen met de muziek en de bezinnende teksten zorgt dit voor aangrijpende momenten, waar iedereen stil van wordt.

Foto Anne-Marie Maertens
De boeien worden aangebracht door vissers...
Foto Anne-Marie Maertens
... en vissersvrouwen. De boeien staan voor het leed op zee.
Foto Yvan Kaux
De vendelzwaaiers van Vredon staan cymbool voor de stormen op zee

Waaiende wuivende golven

Waaiende wuivende golven,
land onder water bedolven,
beukend, brekend, spattend uiteen.
De zee is geweldig als geen een,
ze is machtig, ze is krachtig.
Na de storm de rust,
de zee en de kust likken hun wonden,
resten op het strand gevonden.
De baren bedaren,
de zee zal de vrede bewaren,
tot een volgende keer, dan raast ze weer,
waarna de lucht opnieuw zal klaren.

Foto Yvan Kaux
Rust in vrede

Petrus patroon van de vissers

Het Petrusvaandel en het visserslied brengen een ode aan Petrus, patroon van de vissers.

Foto Anne-Marie Maertens
Het Petrusvaandel
Foto Yvan Kaux
Onder begeleiding van Yvan Goossens en de harmonie zingen de aanwezigen het Petrus- of visserslied.

De Zegen

na een laatste nummer van Vredon is het tijd voor het grote moment van de zeezegening. Priester Philippe spreekt het gebed uit en zegent de zee met het Allerheiligste, waarna de boten hun vuurpijlen afschieten als afsluiter.

Foto Anne-Marie Maertens
Een laatste wimpelnummer gebracht door de spektakelgroep Vredon
Foto Yvan Kaux
De flambeeuwdragers en de acolieten begeleiden priester Philippe van den Driessche met het Allerheiligste naar het bordes voor de zeezegening
Foto Yvan Kaux
Priester Philippe spreekt het gebed uit en zegent de zee met het Allerheiligste

Petrus patroon van de vissers

Het Petrusvaandel en het visserslied brengen een ode aan Petrus, patroon van de vissers en na een laatste nummer van Vredon is het tijd voor het grote moment van de zeezegening. Priester Philippe spreekt het gebed uit en zegent de zee met het Allerheiligste, waarna de boten hun vuurpijlen afschieten als afsluiter.

Heer Jezus,

Heer Jezus, vaar met de vissers mee
naar het diepe.
Zegen alle zeevarenden.
Wees zwemmers en surfers nabij,
alle strandgangers en vakantiemensen.
Zegen ons allen …

Foto Anne-Marie Maertens
De boten schieten hun vuuirpijlen af...
Foto Anne-Marie Maertens
... en het feest kan beginnen...

Plechtige ceremonie

Scroll naar boven