Tiberias

Goede week 2020

Alle publieke kerkelijke vieringen afgelast tot 19 maart

De corona-crisis blijft zich verder uitbreiden. Er worden steeds strengere maatregelen genomen, zowel door de burgerlijke als door de kerkelijke overheid. Deze middag (23 maart) heeft de bisschoppenconferentie een reeks extra maatregelingen getroffen. Graag delen wij u die mee.

Scroll naar top