Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Corona-update 23 maart

Nieuwe richtlijnen van de Belgische bisschoppen en de gevolgen voor onze gemeenschappen


CORONA-UPDATE  VAN  23  MAART

geen vieringen tem 19 april
 
geen gewijde palmtakjes

geen vieringen
op Witte Donderdag en Goede Vrijdag
geen Paasvieringen
 
geen doopsels en huwelijken
enkel uitvaartdiensten in heel beperkte kring
 
Vormsel en communies: definitieve beslissing volgt later
 

Nieuwe maatregelen

Graag delen wij jou alle genomen maatregelen mee met de knop hierboven. Hieronder volgen enkele punten die we er uit lichten voor jou met de concrete gevolgen voor ons ter plaatse.

Geef een teken van waardering

‘De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. Ze nodigen parochies uit om zich aan te sluiten bij wie ’s avonds applaudisseren voor wie zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, Bijvoorbeeld door een kaars voor het raam te zetten of door de klokken te luiden.’

Wij doen mee aan de oproep en laten iedere avond de klokken van onze kerken luiden om 20 uur als teken van waardering en roepen op om dan thuis een kaars te branden, eventueel voor het raam.

Oproep tot persoonlijk gebed

De bisschoppen roepen alle gelovigen op om in deze dagen, nu samen vieren onmogelijk is, tijd te nemen voor persoonlijk gebed. Ze bieden hiervoor een gebedsmoment aan. Ze hebben een tweede gebed voorzien. Het eerste gebed kan ook nog gelezen worden. Je kan beide gebeden downloaden en doorsturen naar mensen uit je omgeving. Eucharistie volgen van thuis uit kan ook.

Geen  palmvieringen geen palmtakjes

“Hoewel er geen publieke vieringen doorgaan, zullen uitsluitend vieringen plaatsvinden met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming. Zij verlopen in besloten kring en met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’. Er worden geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten het kerkgebouw. Om een tweevoudige reden. Een liturgische reden: omdat deze palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van Palmzondag. Een preventieve reden: om samenscholingen van personen te vermijden.”

Dit betekent dat wij geen gewijde palmtakjes of gewijde kaartjes met een palmtakje ter beschikking mogen stellen, niet nu en ook niet na afloop van de crisis.

Wij vinden dit jammer, maar houden ons aan deze regel omwille van eenieders gezondheid en rekenen in deze uitzonderlijke tijden dan ook op uw begrip.

Kerken blijven open

“Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen open (tenzij de gemeente anders beslist) voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.”

In onze pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist zijn niet steeds alle kerken open gebleven de voorbije dagen. Dat zijn ze op dit eigenste ogenblik wel terug. We willen de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en onze medewerkers voorop stellen en vragen om begrip. Zolang de kerken open zijn kan je gerust langskomen voor persoonlijk gebed of om een kaarsje te ontsteken. Hou hierbij wel rekening met een ander.

Hoe kan ik Pasen vieren zonder Paasbiecht en zonder communie?

“Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar:

Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.”

Vieren van thuis uit

 

Zondagsvieringen op radio en tv:

– radio 1 om 10 uur
– TV om 10 uur  NPO 2 (Nederland)

 

Zondagsvieringen op internet rechtstreeks of in herhaling

– streaming om 10 uur (verder ook in herhaling): Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen ‘Vieren met de bisschop’, (je kan hier ook elke weekdag om 17 uur een dienst volgen met bezinning, gebed en duiding – een aanrader in deze veertigdagentijd)
– streaming om 11 uur (verder ook in herhaling): abdij Averbode
– vanuit Waregem enkel herbekijken
– vanuit Roesalere enkel herbekijken

Verder is er nog een zeer ruim overzicht
van waar je nog meer vieringen kan volgen.

 

Vieringen volgen op biddende wijze

Bij coronacrisis is het de enige manier om toch de zondagse viering te volgen: via tv, internet of radio. Maar hoe doen we dat op een biddende wijze?

1.  Maak van je woonkamer of bureau een plaats van gebed

 • Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt.Plaats in de buurt van het scherm (of radio) op een tafel of kast een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars.

2.  Ontsteek een kaars vóór het begin van de viering

 • Samen met huisgenoten bewust de kaars aansteken, 5 minuutjes voor aanvang van de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan.
 • Als er kinderen in de buurt zijn, vinden die het vast prettig om een kleine processie te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering zal volgen. Zo wordt de voorbereiding een kleine ‘pelgrimstocht’. Ook voor volwassenen kan dit betekenisvol zijn.

3.  Lichaamshoudingen

 • Ga niet ‘luilekker’ in de zetel liggen, zoals je bij andere programma’s misschien doet. Gebruik eventueel een stoel (of bidbankje) die een ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt.
 • Neem (indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou aannemen: – maak het kruisteken bij het begin en einde van de vieirng, en bekruis je hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;- staan bij de openingsritus, het evangelie, het eucharistische gebed, de communieritus, de zegen;- aandachtig zitten bij de 1ste en 2de lezing, de antwoordpsalm, homilie, en de stille tijd na de communie.

4.  (Samen) luisteren, spreken en zingen

 • Volg de lezingen mee in een Bijbel, volksmissaal, de editie van Kerk & Leven of online via Dagelijks evangelie.
 • Je kan de lezingen ook al even vooraf doornemen, zo wordt het volgen van de viering een echt actief luisteren naar het Woord van God voor ons vandaag. 
 • Spreek luidop de vaste antwoorden uit, en zing mee waar je kan. 

5.  Gebedsintenties 

 • Nog meer dan anders kan je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.
 • In de voorbereidingstijd kan je misschien al enkele persoonlijke gebedsintenties noteren.

6.  Solidariteit

 • Zeker in deze veertigdagentijd nodigt de Kerk ons uit om onze solidariteit concreet te maken. Nu we dat niet kunnen doen via de collecte kan je overwegen om een overschrijving te doen aan Broederlijk Delen of aan een andere organisatie die zich inzet voor armen, vluchtelingen of andere kwetsbare mensen.

7.  Onze Vader en vredeswens

 • Met open handen het Onzevader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in handen te leggen van de God van alle leven. Probeer de vredeswens te ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden wil weten.  Besef dat miljoenen mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden.
 • Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel door het raam zwaaien naar toevallige passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen.

8.  Gebed bij de geestelijke communie

 • Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

  Mijn Jezus,

  ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
  Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
  Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
  vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
  Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
  Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

  Amen.

Scroll naar boven