Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Eerste zondag van de advent jaar B

Oproep tot nieuwe waakzaamheid

Boodschap bij de eerste zondag van de advent

Verder in dit bericht

Afdrukbare bestanden

Ken jij iemand zonder computer die toch graag verbonden zou blijven, druk dan een van de PDF bestanden af en stop deze in zijn of haar brievenbus. Er liggen ook exemplaren in de kerken op de infotafels. Mocht jij het moeilijk hebben om buiten te komen of om digitaal verbonden te blijven en je wenst de wekelijkse woorden te ontvangen bezorg ons dan je contactgegevens en iemand zal de teksten in je brievenbus deponeren.

Woorden voor God gedeeld met elkaar

Een ‘voorbede’, je ‘gebed voor’ of je ‘gebed om’ gedeeld met elkaar via de grijze doos in de kerk of via onze digitale kanalen. Zo kunnen we elkaars gebed opnemen in ons persoonlijk gebed en blijven we verbonden met God en met elkaar. Ook al heb je al woorden gedeeld, blijf dit maar doen in deze moeilijke periode. Het is voor velen een steun.

Jullie moeten goed opletten, want jullie weten ook niet wanneer jullie Heer terugkomt. Zorg er dus voor dat je niet slaapt als hij onverwachts terugkomt. Tegen jullie en tegen iedereen zeg ik: ‘Let goed op!’ (uit Marcus 13,33-37)

WEES WAAKZAAM!

Kijk je ogen uit,
kijk of er iemand is die van jou een knipoog,
een glimlach of een hartelijk woord wil ontvangen.
Kijk je ogen uit of er iemand is die van je houdt,
al is er maar één,
dan zul je Hem zien.
En als je die ervaring uitzingt, uitlegt
dan is Hij er voor ons allen.
Kijk je ogen uit!
Dat is de waakzaamheid waar het evangelie over spreekt.
Jezus kom, laat ons niet langer wachten.
Het eerste lichtje brandt reeds… heel stil!
(uit Stille Abdij, tijdschrift ook in onze kerken)

Heer, laat het aan ons zien dat we ‘in verwachting’ zijn van Jezus en dat we allen hoopvol uitkijken naar zijn geboorte! Geef ons een open hart voor onze medemensen.
(uit Stille Abdij, tijdschrift ook in onze kerken)

GEBED BIJ DE ADVENDSKRANS

God,
Gij hebt ons uw Zoon gezonden, het Licht der wereld.
Mogen deze krans en kaarsen door uw zegen
ons in de dagen van de advent doen denken
aan Jezus Christus, die elke mens wil verlichten.
Laat ons groeien in de liefde tot Christus,
zoals wij elke dag des Heren
aan deze krans een nieuw licht ontsteken.
Maak ons gereed om de geboorte van uw Zoon te vieren
en laat ons eenmaal zijn heerlijkheid aanschouwen
vol genade en waarheid.
Door Christus, onze Heer.
Amen.  (anoniem gedeeld naar ICL)

*****

GEBED TOT ONZE LIEVE VROUW

Heilige Maagd Maria,
Moeder met het grote gouden hart,
ik kom tot U om te bidden
voor de zieken, voor de eenzamen
voor hen die rouwen
om het verlies van een zoon, dochter,
vader of moeder, een goede vriend of vriendin.
Breng hen allen bij uw Zoon Jezus, onze Heer.
Bidt voor ons lieve Moeder!

Met dit grote blauwe hart
wil ik dank zeggen aan
allen die zich dagelijks inzetten
voor de verzorging van
zieken en bejaarden. (Ria)

*****

God, help ons met zijn allen creatief te zijn
om verbonden te blijven met elkaar op een veilige manier.
Dat de stilte niet te zwaar gaat wegen, God.
Maar eigenlijk is het nooit echt stil.
Als we goed luisteren, horen we Jou, God.
Jij spreekt tot ons, overal, altijd.
Echte eenzaamheid bestaat niet.
Steeds ben Jij er.
Je bent als de beste vriend die luistert naar ons verhaal.
Altijd opnieuw.
Laten we samen – verbonden van op afstand – bidden dat velen God zo mogen kennen. (anoniem)

Woorden gedeeld voor elkaar

Een korte gedachte, een verre groet, een woordspeling, een klein gelukje, een mijmering, een grapje, maar ook wat moeilijk is of een bericht van hoop en deugd. Kortom alles wat verbindt aangeboden door onze lezers. Ieders inbreng blijft welkom. Blijf elkaar steunen en bemoedigen.

IK DROOMDE EENS

en zie ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen door het leven
en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee

de Heer liep aan mijn hand
Ik stopte en keek achter mij en zag
mijn levensloop in tijden
van geluk en vreugde , van diepe smart en hoop.

Maar toen ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan….

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van ’t pad…

De Heer keek mij toen vol liefde aan
en antwoordde op mijn vragen:
“M’n lieve kind toen ’t moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen.
(Ria naar vertaling van een ongekende auteur)

*****

ALLES WAT IK NODIG HAD

Ik vroeg om kracht
   en God gaf mij moeilijkheden om mij sterk te maken
Ik vroeg om wijsheid
   en God gaf me problemen om me te leren  die op te lossen
Ik vroeg om voorspoed
   en God gaf me hersens en spieren om mee te werken
Ik vroeg om moed
   en God gaf me gevaren om te overwinnen
Ik vroeg om liefde
   en God gaf me mensen met moeilijkheden  om te helpen
Ik vroeg om gunsten
   en God gaf me kansen

Ik kreeg niets waarom ik vroeg
Ik kreeg ALLES wat ik nodig had (Ria naar pater Damiaan)

*****

ZEGENING: De acht dokters van de natuur
Niets moet… Alles… mag

Z…uivere lucht
E…erlijke en ongeschonden voeding
G…eloof – Zekerheid – Vertrouwen
E…envoudige Dagelijkse Beweging
N…atuurlijk licht en zonneschijn
I…n alles matigheid
N…atuurlijke reiniging door zuiver water
G…oede (nacht)rust

(RDV)

*****

Een wandeling aan zee
De rust om me heen
Het zachte ruisen van de zee
Op het ritme van de golven drijf ik mee
In gedachten verzonken
Maar nooit alleen
Want God gaat altijd in me mee (anoniem)

*****

Woorden van de bisschop

Boodschap voor de eerste adventszondag

Net voor de eerste adventszondag spreekt bisschop Lode Aerts ons toe. We horen hoe ook bij bejaarden, hun families en mantelzorgers en zorgverleners licht in het donker ontluikt. Bisschoppelijk gedelegeerde Piet Vandevoorde vertelt ons vervolgens over de situatie in de zorgsector en hoe het bisdom een steentje bijdraagt.
Bekijk hieronder de video en lees meer over de hulp aan de woon-zorgcentra en over de actie ‘samen corona-eenzaamheid verlichten’.

Scroll naar boven