Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Derde zondag van Pasen

Het leven, i’ m loving it

Pastoor Willy en het gesproken woord

Tekst van de boodschap voor 18 april

Pasen 2021….
Het is vakantie.
Hier aan de zee merk je dit zeer goed.
Een koude snijdende wind wordt wat verzacht door een weldoende lentezon.
Mensen gaan naar buiten en zoeken ontspanning en sociaal contact.
Kinderen spelen op het strand – ze maken zandkastelen en verkopen zelfgemaakte bloemen.
Jonge mensen wringen zich in watersportpakken en duwen hun catamaran de zee in om te zeilen of te surfen.

Het is Pasen
De vaccinatiecampagne wordt opgedreven.
Negatieve berichten overschaduwen het enthousiasme van veel vrijwilligers in onze vaccinatiecentra. Sommige vaccins veroorzaken een bloedklontervorming bij jongere mensen.
Dat maakt velen ongerust en doet hen twijfelen aan het nut van de hele actie.
In Amerika; met name in Minneapolis is weer een jonge zwarte man doodgeschoten door de politie. Een vergissing zo klinkt het?
De Britten hopen op verzoening tussen prins Harry en zijn familie nu hij langs komt voor de uitvaart van zijn grootvader.
Biden zoekt contact met Poetin om te spreken over de grote wereldproblemen,
de moslims beginnen hun ramadan en de studenten krijgen uitzicht op het vieren van hun 50 dagen….
Een wereld gevangen tussen hoop en vrees.
Zo is het vandaag, zo was het toen 2000 jaar geleden.
In de drukke straten van Jeruzalem, in de wirwar van gebeurtenissen
liepen twee mensen – het waren leerlingen van Jezus – ze kwamen terug uit Emmaüs.
Ze vertelden hun vrienden wat er onderweg gebeurd was en hoe ze Jezus gezien hadden, ze hebben hem herkend aan het breken van het brood.
Een fait divers in het kader van dit hele wereldgebeuren,
maar voor de leerlingen van Jezus een heel belangrijk ‘teken’.
Wij leggen elke dag ons oor te luisteren naar wat er in de wereld gebeurt.
We volgen de actualiteit op de voet, we laten het nieuws op ons afkomen.

Het botst soms met ons geloof in de Blijde Boodschap
maar veelal ook met onze eigen ervaring en onze levenswijsheid.
Tijdens de liturgie klinkt er af en toe een voorbede,
of is het soms een noodkreet of een dankzegging.

Ons geloof in de verrezen Christus hangt niet in de lucht,
blijft niet beperkt tot onze denkmachine.
Het is veeleer een manier van reageren op wat er rondom ons in de wereld
en in ons eigen leven gebeurt.

Wij geloven in een Christus die met ons de levensweg gaat,
ook al zijn onze ogen verhinderd hem te herkennen.
Hij deelt onze twijfel, onze ontmoediging tot de wanhoop toe.
Hij wil ons nabij zijn tot in ons verdriet, tot in onze blijdschap.
Christus loopt met ons mee.

Onze kardinaal De Kesel werd het afgelopen jaar geconfronteerd met diezelfde twijfel en ontmoediging.
In een interview met de krant ‘De Standaard’ spreekt hij vrijuit over zijn diepe ervaring.
“Kanker is voor gelovigen niet zonder problemen, zo heeft hij het althans niet ervaren. Kanker is een beproeving, je moet het doorleven met de vragen die erbij horen.”
Hij filosofeert verder:
“Een geslaagd leven ligt niet in een carrière,
in wat je kunt presteren,
of je succes hebt, of je geld hebt, of je tot de happy few behoort.
Een mens is pas gelukkig als hij iets voor anderen kan betekenen,
als anderen hem graag zien.
Als gelovige voelde ik mij bovendien door God bemind.
Door diegene die, hoe mysterieus ook, de bron is van mijn bestaan.
Ik ben niet niemand.”

Dit grondvertrouwen is zo belangrijk!
God komt ons tegemoet in het leven.
Daardoor gaan wij de existentiële vragen zeker niet uit de weg.

Christus loopt met ons mee.
Sommigen mensen zullen daar hun schouders voor ophalen,
maar anderen zullen het beleven als een ontmoeting
die hun doen en laten bepaalt.

Zijn aanwezigheid zal de gebeurtenissen niet veranderen.
Hij wil alleen óns veranderen, óns de vrede geven.
Misschien is dat wel de kern van ons geloof: Sjaloom, vrede.

Wij zijn immers mensen van de onzekerheden.
Het leven is er vol van.
Het nooit verwachte kan plots gebeuren.
Dat is zo in het persoonlijk leven,
maar ook in de geschiedenis van de mensheid.

Als je ziet door welke kleine toevalligheden,
de loop van de geschiedenis ooit gewijzigd werd.
Christus verandert de loop van de geschiedenis niet
maar hij geeft ons wel de zekerheid dat de dood niet het laatste woord heeft:
dat wil zeggen dat het negatieve, het rampzalige,
nooit de uitkomst is van het menselijk gebeuren.

Droefheid die gedeeld wordt met de verrezen Christus is geen droefheid meer, zij verandert in vreugde,
een vreugde die niemand ons kan ontnemen
omdat zij geboren is uit overwonnen droefheid.

Het is Pasen, vakantie voor heel veel mensen….
zij zien uit naar het ‘leven’ willen het leven omarmen – vieren – consumeren.
“Het nieuwe leven, waarvan het christendom in de Paastijd spreekt
slaat overigens niet alleen op een leven nà de dood.
Er is ook nieuw leven mogelijk vóór de dood” aldus kardinaal De Kesel.
Mensen smachten ernaar.
Ze verlangen naar gemeenschap, naar open terrassen, naar sport en cultuur méér dan ooit! Nieuw leven hier en nu!

Laat de boodschap van dit eenvoudige bootje op het strand diep tot ons doordringen:
‘Het leven! I’m loving it.’

Kleurplaat

Woorden voor elkaar gedeeld met elkaar

De kracht van het gebed

Wist u dat …

 • bidden een geneeskundig effect heeft? Uit onderzoek blijkt dat zelf bidden, alsook het gebed van anderen, voor u een gunstig gevolg heeft voor een betere herstelling, met mildering uit het lijden.
 • mensen bidden zoals hun gevoel het hun ingeeft…
  • als individueel gebed
  • als preken tot het Goddelijke Luisteren naar het Goddelijke
  • als aandacht schenken aan de Goddelijke aanwezigheid
 • alle religies, talen en volkeren kennen gebeden, komen bijeen en bidden samen
 • wij mensen bidden uit dank voor de zegeningen van het leven, als boete voor onze tekortkomingen, om vergeving aan anderen te schenken of te vragen.
 • veel mensen bidden om hun hoofd helder te maken, hun geest aan te scherpen, zodat ze kalm en wijs kunnen worden om niet te veroordelen.
 • ze bidden om hun ontzag en verwondering tot uitdrukking te brengen tegen over het mysterie van het leven, met de schoonheid van de natuur en met de anderen, onze naasten om ons heen
 • ze dit doen uit vrije keuze, knielend of staande, alleen of in gemeenschap, met open handen, de ogen neergeslagen of ten hamel opgeheven
 • alle mensen deze mogelijkheid hebben … Het is bemoedigend te weten dat iedereen het hoe dan ook doet. Het is een persoonlijke en spirituele manier om tijd met God door te brengen in de diepte van de ziel.

Wat een krachtgevende gedachte!
een parochiaan RDV (gekend bij de redactie)

‘EVEN STIL ZIJN KAN WONDEREN DOEN IN DEZE PAASTIJD’

Inspirerende gebeden

Bovenstaande tekst met een mooie duiding over ‘bidden’ zat in één van de dozen in de kerken. Hieronder bieden wij u alvast een gebed ter inspiratie voor uw eigen persoonlijk gebed. Voor wie meer inspirerende gebeden wil ga naar de pagina ‘Heer leer mij bidden’ op Kerknet.

Ik wil sterren laten oplichten

Heer, 
om de wereld mooier te maken
wil ik ‘s nachts sterren laten oplichten.

Een ster van een blik
die licht brengt in het hart van mensen
naar wie niemand omziet.

Een ster van wat aandacht
die het hart verwarmt van hen
die niemand de moeite waard vindt.

Een ster van een opgewekt woord
met bemoediging, dankbaarheid en tederheid.

Een ster van dienstbaarheid
door open, werkzame en gevouwen handen.

Een ster van een heerlijke geur
om volop van het leven te genieten,
om de wonderen rondom ons te smaken.

Heer, slechts enkele sterretjes wil ik laten oplichten
om de wereld naar U toe te leiden. 

Gebed van Danielle SKIAKY uit het Frans vertaald door bisschop Lode Aerts.

Dit gebed is samen met nog 8 andere gebeden te vinden op de pagina ‘Heer leer ons bidden’ van  Kerknet. Je kan de gebeden ook als een PDF afdrukken.

Scroll naar boven