Tiberias

Allerheiligen en Allerzielen op het kerkhof

Alternatieven voor onze acties

Gebedskaartjes voor bij het graf

In onze kerken zullen er gebedskaartjes liggen met een aangepast gebed voor onze overledenen. Je mag deze gebedskaartjes gerust meenemen, zodat je aan het graf van je dierbaren een moment van gebed kunt maken en zo via het gebed met hen verbonden zijt over de dood heen. De kaartjes worden niet uitgedeeld op de kerkhoven. Omwille van corona is dit niet toegestaan.

Leven & Dood Anders

In de huidige omstandigheden kan Leven & Dood Anders niet doorgaan. In deze donkere tijd hadden we u graag opnieuw nabij geweest met veel lichtjes, poëzie, muziek, knutsel en andere doe-activiteiten, maar dit mag niet zijn. We hebben gezocht en vonden enkele mooie filmpjes als alternatief die hopelijk wat troost mogen brengen in deze donkere dagen.

Scroll naar top