Tiberias

Vrienden van Lourdes

 

Brief van de voorzitter

Startvergadering VVL  Afdeling: Heist – Duinbergen

Naar goede gewoonte zijn wij dit jaar in de pastorie te Heist samengekomen op maandag 18 september voor de startvergadering van de Vrienden van Lourdes afdeling Heist-Duinbergen. Het werd een gezellig samenzijn voor een babbel en een hapje bij een heerlijk kopje koffie. Na een steeds deugddoende inleidende babbel en gebed door onze proost, werden de agenda punten van de vergadering afgewerkt. Op het einde van de vergadering is ook beslist, om de jaarmis met daarop aansluitend de trekking van de beurzen te laten doorgaan op Zondag 18 februari 2018.

Het is dan ook met veel enthousiasme dat wij de lidkaart 2018 terug aan de man of vrouw komen aanbieden. Nog steeds met het mooie doel voor ogen, om een aantal mensen een beurs te kunnen schenken van 500 euro om op bedevaart te trekken naar Lourdes. Zelfs in deze woelige tijden voor de kerk, nog altijd de meest bezochte bedevaart plaats, waar tienduizenden mensen jaarlijks, met veel geloof en overtuiging, de genade komen afsmeken van onze geliefde Hemel Moeder, voor zowel geestelijk als lichamelijke genezing van zichzelf of hun geliefden. Dus wil ik een warme oproep doen, om onze ijveraar(sters) met open armen te ontvangen als ze u de nieuwe lidkaart aanbieden.

Veel dank bij voorbaat
Het bestuur

 

Glasraam Ik ben de onbevlekte ontvangenis uit de Sint-Antoniuskerk van Heist gemaakt door Théophile Coucke (1862-1941).

Bernadette Soubiroux (1844-1879) kreeg op veertienjarige leeftijd (in 1858) in de grot van Massabiëlle achttien keer een verschijning van een in het wit geklede vrouwengestalte, die zich bij de zestiende verschijning bekend maakte als de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ – een term die tot dan toe nagenoeg onbekend was, zeker voor een onge- schoold meisje. Het dogma van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ was vier jaar eerder plechtig afgekondigd, in 1854. Twee engelen houden elk een tekstrol met volgende woorden: ‘Gaat niet naar de vloed die brult en naar de afgrond leidt’ – ‘Maar komt naar mijn bron die laaft en verkwikt’. In de vierlob prijkt een engel met de spreekband: ‘ik ben de Onbevlekte Ontvangenis’.

Scroll naar boven