Tiberias

Afscheidswoord Zusters ten Bunderen

Tijdens het weekend van 23-24 september sprak Zuster Benitia, ook in naam van haar medezusters Cécile en Odette dit afscheidswoord uit in de Margaretakerk.

 

Afscheid van de Parochie op 15 November 2017

 

Beste vrienden, op 6 maart 1892 werd door pastoor Grijspeerdt aan de Zusters van Moorslede , O.L.Vrouw ten Bunderen gevraagd onderwijs te organiseren voor meisjes in het toenmalige Knokke. Drie Zusters zijn naar Knokke gekomen en begonnen kinderen te onderwijzen vanaf september 1893. Van toen tot nu zijn meerdere vestingen opgericht: St.-Jozefschool, hier in deze parochie, nu St.-Margaretaschool, Sint Jozefslyceum en ook mijn school, de beroepsschool Sint Jozefinstituut Snit en naad, de Goede Herder in de Oosthoek, de Mariaschool op de wijk het Kalf, de St.-Jansschool in de Keuvelhoek en de Heilig Hartschool op de Heilig Hartparochie. Door de jaren heen hebben wij en onze leerkrachten zich aangepast en zijn we mee gestapt in alle onderwijs vernieuwingen. Meer dan een eeuw stelden de zusters van onze Congregatie zich ten dienste van de jeugd van Knokke. Wij zijn blij dat bekwame directies en leerkrachten de traditie, de gedrevenheid en het enthousiasme van ons hebben overgenomen en met succes verder zetten. Velen onder u hebben in de nonnenschool – zoals het in de volksmond leeft – les gevolgd. Wij zijn fier op al onze oud-leerlingen!!!
Maar zoals in het boek Prediker staat:

Er is een tijd voor alles.
Er is een tijd van bouwen en een tijd van afbreken.
Er is een tijd  van werken en een tijd van rusten.
Een tijd  van vreugde en een tijd van verdriet.
Een tijd van komen en een tijd verlaten.

En die tijd is nu voor ons drie gekomen. Rond half november verlaten wij (voor mij is dat na 46 jaar) Knokke definitief. Blij om wat geweest is maar ook met pijn in het hart. Want afscheid nemen is ook altijd een beetje sterven. Wij danken u allen, de parochiepriesters met wie wij mochten meewerken, vooral nu priester Pradip en het parochieteam en u lieve mensen om het vertrouwen en de vriendschap gedurende de veel voorbije jaren aan de Zusters van Ten Bunderen gegeven. Wij dragen de parochie en u allen mee in ons hart en bidden dat de Heer u, uw gezin en familie mag zegenen. Het ga jullie goed!

 

Scroll naar boven