Tiberias

Stille Abdij

Stille Abdij

Tijdschrift voor gebed en verbinding van op afstand voor wie ziek is, maar in deze tijden ook voor ons allen nu we fysiek minder kunnen of mogen samen komen

Foto-kaft-Stille-Abdij
Klik op de afbeelding om een afdrukbare versie van het laatste nummer te openen.

NR 65: Hoogfeest van de Heilige Drie-éénheid B-cyclus (26-05-’24) tot 21ste zondag door het jaar B (25-08-’24)

 

Wekelijks een stukje uit de schriftlezingen, een bijhorende bezinning, een gebedsintentie, ruimte voor een persoonlijk gebed, een Onze Lieve Vrouw en een Onze Vader.

Uit de inleiding

Goede vriend(in) uit onze parochie,

We richten ons graag tot jou, die de pijn voelt van je ouderdom en/of van je ziekte. Jij die de eenzaamheid ervaart of die wordt beproefd in je lichamelijke of geestelijke gezondheid. We weten dat je dagen niet makkelijk om dragen zijn. Daarom dit initiatief van “Stille Abdij” Een vreemde naam weliswaar, met graag een woordje uitleg…

“Stille Abdij” sluit aan bij de gebedstraditie van gelovige mensen. Uiteindelijk hebben we het leven niet in handen. God zelf draagt ons. Hij is de bron waaruit wij leven. In het gebed komen we op het spoor van Gods kracht in ons leven en vooral van zijn liefde en goedheid.

Waarom Stille Abdij?

  • Veel zieke, oudere of eenzame mensen voelen elke dag de stilte aan in hun directe omgeving. Je kan je minder goed verplaatsen. Je hebt minder contacten dan vroeger. Het is minder druk rondom jou en zo ervaar je elke dag stilte in je leven.
  • Elke abdijgemeenschap heeft een hart voor bidden. Het bidden vormt het hart van de abdij en haar bewoners en schept verbondenheid met de hele wereld, Gods schepping en zijn schepselen.
  • Eenvoudigweg, omdat we geloven dat ieder christen geroepen is om in stilte verbonden te zijn en te blijven met de wereld en met alle mensen, ook al neem je niet meer in volle activiteit deel aan zoveel. Je stille huis, je woonkamer of ziekenkamer mag je letterlijk aanzien als een kleine abdij, waar in stilte wordt gebeden voor de talrijk noden in onze wereld.
    Je begrijpt wellicht al een beetje waarover het gaat. Je bidden is dus heel belangrijk, want zo staat er geschreven in het bijbels boek van Psalmen: ‘Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best.’ (Psalm 127)
    Ons bidden is de dragende kracht van ons leven en schept verbondenheid met elke gemeenschap en met deze parochiegemeenschap in het bijzonder.

Verder lees je in de inleiding nog enkele tips om van je dagelijks gebed een ogenblik van rust te maken, met je hart bij de Heer…

Scroll naar boven