Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Samen vieren is opnieuw mogelijk

Strikte aanwijzingen dienen opgevolgd te worden

Samen vieren onder voorwaarden

Algemene voorschriften
De bisschoppenconferentie van België bezorgde de plaatselijke pastorale verantwoordelijken een door de veiligheidsraad goedgekeurde handleiding voor de eerste fase van de heropstart van de liturgie. Deze handleiding is voor de pastorale eenheid en de kerkbesturen de leidraad om zich voor te bereiden en op een veilige manier mogelijk te maken dat we men zijn allen opnieuw mogen samen komen.  In de algemene voorschriften om samen te vieren. lees je niet alleen over hoe een gewone weekendviering verloopt, maar ook hoe een begrafenis, een doop, een huwelijk verloopt of een gebedsmoment.

Enkele van de algemene maatregelen…


Waken over voldoende afstand tussen mensen, mits 10 m² per persoon, niet meer dan honderd kerkgangers en vanaf 1 juli tweehonderd. Indien mogelijk een afzonderlijke in- en uitgang gebruiken. Geen samenscholing vóór of na de viering. Alle stoelen ontsmetten na elke dienst. De communie uitreiken zonder de handen aan te raken. Geen samenzang… Het zijn maar enkele van de algemene maatregelen voor de heropstart.

Het virus is nog niet weg. We zijn blij dat je er terug bij zal zijn, maar in het belang van elkaars gezondheid moeten we de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. We vragen dan ook je aandacht voor volgende zaken:

MONDMASKERS

We raden aan om zo veel mogelijk een mondmasker te dragen, zeker bij het binnen komen en het buiten gaan van de kerk.

STEWARD

Volg de -soms minder aangename – instructies van de stewards op en wees hen dankbaar dat zij het mee mogelijk maken dat we terug samen kunnen vieren in deze moeilijke tijden.

HANDGEL

Gebruik handgel bij het binnen komen en het buitengaan van de kerk

1,5 METER AFSTAND

Hou minstens anderhalve meter afstand.

STOELEN

Verplaats zelf geen stoelen. Enkel zij die onder één dak wonen mogen op de bijeen geplaatste stoelen plaatsnemen.

CONTACT

Raak geen voorwerpen aan, raak ook elkaar niet aan

Een voorzichtige opstart

Dat we mogen heropstarten betekent niet dat het ook meteen moet, niet wat de organisatie betreft en niet wat de individuele deelnemers betreft. In onze pastorale eenheid kozen we ervoor om alle vieringen dit weekend van 13 en 14 juni terug op starten en dit op de normale uren zoals voor Corona. We volgen de raad op om in het begin enkel de geestelijke communie toe te dienen en voor de komende weken af te wachten hoe alles verloopt. Toch benadrukken we dat ook zonder het fysiek ontvangen van de communie we opgeroepen worden om in deze wereld het lichaam van Jezus te zijn.
Voor wie een zwakke gezondheid heeft of wie ziek is raden we aan om nog enkele weken de vieringen te volgen via radio, TV of Livestream op internet. Dit blijft in deze uitzonderlijke omstandigheden een volwaardig alternatief voor de fysieke zondagsvieringen.

Beperkingen in onze kerken

In principe mogen er 100 mensen binnen en vanaf juli 200 mensen, maar dit kan enkel op voorwaarde dat er tussen iedere stoel rondom 1,5 m afstand is en dat in de hele kerk slechts 1 persoon aanwezig is per 10 m². Concreet betekent dit dat voor onze kerken de volgende beperkingen:

  • Heilige Margareta Knokke: 100 personen
  • Heilig Hart Knokke: 100 personen
  • Heilige Familie Duinbergen: 100 personen
  • Kapel Christus Koning Duinbergen: 40 personen
  • Sint-Antonius Abt Heist: 70 personen
  • Sint-Niklaas Westkapelle: 78 personen
  • Sint-Vincentius Ramskapelle: 35 personen

Opstelling van de stoelen
Medewerkers hebben in alle kerken de stoelen zo geplaatst dat er voldoende afstand tussen is. Deze mag je niet verplaatsen. Enkel zij die onder één dak wonen mogen plaatsnemen op de stoelen die tegen elkaar staan. De stewards zullen de nodige aanwijzingen geven. Enkel de stewards mogen aan het begin van de viering waar nodig nog een stoel verplaatsen.

Kerk Sint-Antonius Abt klaar voor heropstart

Mondmaskers

Het word sterk aanbevolen om vooral bij het binnenkomen en het buitengaan van de kerk een mondmasker te dragen. Eens je plaats hebt genomen op je stoel kan het mondmasker afgenomen worden.

Suisse, kerkbaljuw of steward

De ouderen zullen zich hem zeker herinneren: de suisse of de kerkbaljuw, die met zijn staf statig rondliep en de orde in de kerk moest handhaven…  ‘Steward’ heet dat nu, Zo statig als de suisse zullen ze er wel niet uitzien, maar bij elke viering zullen er stewards aanwezig zijn, op een goede herkenbare manier, om erop toe te zien dat de afstands- en andere veiligheidsregels correct nageleefd worden.
De stewards zullen er aan de ingang ook op toezien dat niet meer kerkgangers binnenkomen dan toegelaten. Ze zullen je ook helpen bij het aanwijzen van je stoel. Mogen we vriendelijk vragen om te doen wat de stewards vragen. Neem het hen niet kwalijk als ze duidelijk maken dat alle plaatsen volzet zijn of dat je een bepaalde stoel aangewezen wordt.

Kerkbaljuw of suisse

Stop, maximum aanwezigen is bereikt

Eens het maximum aantal aanwezigen bereikt is, is er een stop en worden de laatkomers verwezen naar andere vieringen in de week of in een andere kerk. De vieringen op radio, TV of internet blijven in deze uitzonderlijke omstandigheden een volwaardig alternatief.

Als het maximum is bereikt kan je eventueel een andere viering bijwonen of moeten we je jammer genoeg opnieuw verwijzen naar de vieringen via radio, TV of internet.
Kerk Heilig Hart Knokke klaar voor heropstart
Heilige Margaretakerk Knokke klaar voor heropstart
Scroll naar boven