Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Niet in de hoge hemel...

Adem-Tocht thema bijeenkomst April

Pastorale Eenheid TIBERIAS

Dinsdag 24 april om 14.30 uur in de pastorie St.-Jozefstraat 3 te Heist

Hoogtijd voor een andere God

Elke maand praten Adem-Tochtleden over een gespreksthema i.v.m. geloof en leven, spiritualiteit, de Bijbel, de samenleving, relaties …Dit keer is het een bijbels diepgronden naar de ziel van ons mens zijn. Het thema voor april luidt namelijk “Niet in de hoge hemel…” of beter gezegd, hoe God vandaag op een zinvolle manier ter sprake brengen. Naar een artikel uit het boek Hoog tijd voor een andere God van Roger Burggraeve. We laten ons leiden door hem en zijn leermeester Emmanuel Levinas(1906-1995). 

Aangedaan en aangeraakt

Velen hebben hun kinderlijk Godsgeloof overboord gegooid. Een heilvol proces kan het zijn die God achter zich te laten en op zoek te gaan naar het mysterie van wie Hij is. Geloof in God werd vervangen door geloof in de mens of God zou niet enkel mens geworden zijn in Christus, maar door Christus in alle mensen. Jezus openbaart wat elke mens is en moet zijn: aagedaan en aangeraakt. God is niet de hoog verhevene die de touwtjes van ons leven in handen heeft en de mens klein houdt. Jezus’ Godsbeeld legt de verantwoordelijkheid bij de mens, die als een zelfstandig en vrij wezen handelt. Maar het is geen vrijblijvende zelfbeschikking. De mens moet zich laten raken. Daaruit ontstaat broederschap, verantwoordelijkheid en zorg voor de ander, ook voor de schepping. In het heersen dat Jezus verkondigt, zit een ethiek van verbinding.

Spreekt dit je aan ? Kom dan op dinsdag 24 april om 14.30 u naar de kring Adem-tocht in de pastorie St.-Jozefstraat 3 te Heist. Welkom om mee te doen, of eenvoudig om te luisteren en een graantje mee te pikken. 

WIE HET LEVEN NIET LEEFT -VINDT GOD NIET

Wie de liefde niet ontdekt – vindt God niet
Wie God niet vindt – onderkent niet het mysterie van de wereld
Wie het mysterie van de wereld niet onderkent – vindt geen ‘jij’
Wie geen ‘jij’ vindt – komt niet tot zijn eigenlijke Zelf
Wiet niet tot zichzelf komt – leeft niet het leven
Wie het leven niet leeft – ontdekt de liefde niet.
Wie God niet vindt – ontdekt de liefde niet
Wie de liefde niet ontdekt – vindt geen enkel jij
Wie geen jij vindt – komt niet tot zichzelf
Wie niet tot zichzelf komt – vindt niet het mysterie
Wie het mysterie niet vindt – kan het leven niet leven
Wie het leven niet leeft -vindt God niet.

Uit Adem-tocht; overgenomen uit Vensters op het Mysterie uitg. Altiora, Averbod

Scroll naar boven