Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Kinderzegen

2 februari – Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis – Kinderzegen

Zowel het feest van de Openbaring (driekoningen) als dat van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) zijn feesten verbonden aan Kerstmis. Ze draaien allebei in de eerste plaats rond Godsontmoetingen. Op 2 februari vieren we het laatste feest dat verbonden is aan Kerstmis. 40 dagen na zijn geboorte wordt Jezus opgedragen aan God.

‘Maria Lichtmis is een oeroud en daarom vrij complex feest. Maria Lichtmis is eerst en vooral het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, maar daarnaast is het tegelijk ook een Maria-, een licht- en een kinderfeest.’

Godsontmoeting

Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man (…). Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten (…) nam hij het in zijn armen en loofde hij God. (Lucas 2,25-27).

In het evangelieverhaal van Maria Lichtmis staat de ontmoeting van de wijze Simeon en profetes Hanna met het kindje Jezus heel centraal. Het doet ook denken aan het verhaal van de magiërs uit het Oosten. Zowel de magiërs als Simeon en Hanna herkennen in Jezus iets heel bijzonders. Het is het vertrouwen in God die hen na veel moeite en geduld naar Jezus leidt. De magiërs hebben een lange weg afgelegd om bij Jezus te geraken, Simeon en Hanna hebben veel geduld moeten oefenen voordat ze de langverwachte redder als kind in hun armen kunnen sluiten. Ze zijn allen een soort pioniers, mensen die als eersten hun hoop en vertrouwen uitspreken in Gods Zoon. Het zijn geen engelen of stemmen uit de hemel die hier Jezus’ goddelijkheid verkondigen, maar fijngevoelige en vastberaden mensen van vlees en bloed. Deze Godsontmoetingen kunnen ons inspireren en zorgen ervoor dat ook wij Gods reddende kracht in Jezus mogen herkennen.

Maria-, licht- en kinderfeest

Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd’. (Lucas 2,22-23)

2 februari is – zoals de naam doet vermoeden – natuurlijk een Mariafeest. Volgens de Joodse traditie moest een vrouw veertig dagen na haar bevalling een zuiveringsritueel ondergaan. Jozef en Maria gaan daarom met hun pasgeboren zoon en twee tortelduiven naar de tempel. (…)

Maria Lichtmis is ook een lichtfeest. In oude weerspreuken hoorden we dat de dagen rond februari zichtbaar lengen: “Het wordt lichter; na Kerstmis wordt het daglicht een hanensprong lichter, na Nieuwjaar een hertensprong, en met Maria Lichtmis een heel uur.” Maria Lichtmis vertoont dan ook sterke verwantschappen met heidense lichtfeesten zoals bijvoorbeeld het Ierse Imbolc, middenin de winter. Het is ook een traditie dat op Maria Lichtmis kaarsen worden gewijd en kaarsprocessies worden gehouden.

Maria Lichtmis is tot slot ook een kinderfeest. Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de gewoonte om op 2 februari of de eerstkomende zondag alle pasgedoopte kinderen met hun ouders in de liturgie te verwelkomen. Dit is een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.”

Kinderzegen 2021

In de loop van 2020 zijn veel minder kinderen gedoopt dan gewoonlijk in onze kerken. Dit is omwille van begrijpelijke redenen in de meeste gevallen uitgesteld. Het is nu ook niet mogelijk om de jonge gezinnen samen uit te nodigen in de kerk voor de kinderzegen, maar zij die hun kindje wel lieten dopen zullen een kleine attentie aan huis ontvangen, een kaartje, een kruikje, een visje, zoals in de betreffende plaatselijke gemeenschap de gewoonte is. We hopen dat ouders en kinderen (niet alleen zij die het voorbije jaar wel gedoopt zijn) elkaar gaan zegenen en dat kan want zegenen is goed spreken over elkaar, is heil en voorspoed uitspreken over elkaar en dat kunnen we ook zelf. We wensen alle ouders en kinderen een mooie feestdag toe met de bijhorende kaarsjes (warmte en licht) en pannenkoeken (rond, geel, oranje, bruin), metaforen voor Jezus en de zon, want ja, Jezus bracht het licht in de wereld en de lente is in aantocht.

Gebed voor zegen van kinderen (en ouders)

God van alle Leven,
Gij die kinderen laat geboren worden,
Gij die jongeren en tieners laat groeien in kracht en wijsheid,
Gij die Vader en Moeder zijt van alle mensen,
samen met U strekken wij de armen uit over onze kinderen.
Wij willen goed voor hen zorgen,
Wij willen hen maken tot mensen
die voor anderen een licht zijn,
die voor alle medemensen lief als God zijn.
Maar wij kunnen niet zonder uw steun.
Zegen daarom alle kinderen, alle tieners en jongeren,
alle ouders en grootouders met liefde, wijsheid,
kracht, geduld en geloof in het goede.
Dat vragen wij U vandaag, op het feest
van het Licht en het jonge Leven,
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Bezinning bij Lichtmis

 

40 dagen
van Kerstmis tot Lichtmis
40 dagen
van licht dat groeit
40 dagen – en zoveel langer –
van geloof dat Gods nabijheid
ook in deze tijden
het duister minder donker maakt.
 
Lichtmis
tijd voor pannenkoeken
tijd voor kaarsen
tijd van toevertrouwen
tijd van dankbaarheid
– in  het voetspoor van Simeon en Hanna –
om Gods mensgeworden Liefde
‘Licht dat niet dooft,
Liefde die blijft …’

Mieke Kerckhof

Scroll naar boven