Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Een goede herder is van ons heengegaan

Priester Jan, we zullen je missen!

Met droefheid melden we het plotse en onverwachte overlijden van priester Jan Lavaert, laatst woonachtig in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Heist. Priester Jan was heel recent opgenomen in het AZ St.-Jan te Brugge alwaar hij donderdagavond 21 juni na een heelkundige ingreep onverwacht overleden is aan een hartfalen.

Hij werd geboren te Desselgem op 29 mei 1937 en werd tot priester gewijd te Brugge op 23 mei 1964.

De volgende benoemingen staan op zijn naam van priester Jan:

  •  Medepastoor St.-Joris-ten-Distel (18 augustus 1964)
  •  Medepastoor Brugge St.-Gillis (6 mei 1969)
  • Medepastoor Heist St.-Antonius Abt (8 juli 1980)
  • Pastoor van de St.-Niklaasparochie te Westkapelle (20 december 1989)
  • Pastoor in de federatie Knokke-Heist (16 mei 2003)
  • Eervol ontslag als pastoor op 17 juli 2014

Het gemis is groot en we verliezen met priester Jan een meelevende en hartelijke priester.
Vele mensen mochten in hem een ware geloofsbroeder en tochtgenoot ontmoeten, in lief en leed.
Het evangelie van de Heer was voor priester Jan bron van inspiratie en riep hem op tot daadwerkelijke inzet en actie. 
Hij had de kerkgemeenschap lief en stimuleerde haar tot vernieuwing en herbronning. Zelf beleefde priester Jan zijn roeping als een uitdaging van liefde voor de minsten. Aan de zwaksten gaf hij stem en kracht. We zijn Jan dan ook bijzonder dankbaar om zijn gedreven en warme aanwezigheid onder ons!

Uitvaartliturgie

De plechtige uitvaartdienst gaat door op vrijdag 29 juni 2018 om 11 uur in de Sint-Antonius Abtkerk te Heist.

Pastoor Jan 75 jaar

Dank om uw gebed en meeleven met de familie van Jan, met de gemeenschap van het Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Heist, alsook met ieder die met priester Jan van dichtbij verbonden leefde (Deken Lieven Soetaert)

Scroll naar boven