Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Brief van Sinterklaas

Helpers gezocht

Brief van Sint-Nicolaas aan de Belgen

Dierbare broeders en zusters,

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, die ik dien vanaf mijn geboorte in 280 in Myra en tot in eeuwigheid. Altijd bid ik tot Hem dat ik weer naar u toe kan komen en ik dank Hem dat het eindelijk weer 6 december is. U weet hoe graag ik bij jullie ben om u bij te staan in uw goed werk voor jong en oud. Natuurlijk hebben de kleinsten daarbij een speciale plek in mijn hart.

Maar in deze tijd denk ik toch ook heel bijzonder aan de ouderen en zieken onder u.

Ik heb in mijn lange leven al meerdere crisissen meegemaakt, waaronder ook de vreselijkste pandemieën.

Gelukkig heeft de geneeskunde niet stilgestaan en zijn veel meer zorgverleners aan het werk dan pakweg 500 jaar geleden. Ik zeg dit zonder een zwijm van spot – er is tegenwoordig al genoeg cynisme – maar wel om u een hart onder de riem te steken. Heb vertrouwen, bescherm uw medemens net als uzelf en zorg voor elkaar. En aan die flinke artsen, virologen, schoonmakers en verpleegkundigen in ziekenhuizen, rusthuizen en bij de mensen thuis wil ik een mijn diepste waardering overmaken.

U weet dat ik graag brieven ontvang, vooral van onze kleine kinderen.

In enkele brieven – meestal van grotere kinderen – wordt me dit jaar gevraagd of ik kan maken dat mensen weer mogen samenkomen.

Ik ben gewend om strooigoed te brengen, gouden munten door ramen te gooien zodat wanhopige vaders de bruidsschat van hun dochters kunnen betalen, of jongens uit een pekelbad te redden. Maar nog nooit is me gevraagd een maatregel ter bescherming van de volksgezondheid op te heffen. Ik vraag u graag een beetje tijd om hierover na te denken. Intussen wil ik u ten zeerste aanbevelen om ter gedachtenis van Jezus elkaar lief te hebben. Overdenk wat het betekent: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Zei Hij dat niet bij het breken van het brood die laatste avond?

Onlangs – in 2013 geloof ik, wat absoluut niet lang geleden is voor iemand als ik – schreef een collega-bisschop van bij u me een brief. Ja, ook confraters doen dat soms. Hij vroeg me toen duizenden pakketjes met hoop en een dak boven het hoofd voor mensen die dakloos zijn. Dat vond ik een mooie vraag en ik ben daar ook onmiddellijk mee aan de slag gegaan, samen met mijn talrijke helpers.

Van helpers gesproken, ik kan nog wel wat hulp gebruiken. Ik raad u ten zeerste aan om de vrijwilligers-vacatures te bekijken op de website van Welzijnszorg. Maak wat gouden munten over aan de vele mooie projecten voor mensen in armoede. Of help Caritas vluchtelingen te helpen om zich in uw land thuis te voelen, en veilig. Koop een geschenkje in de thuiswinkels van Bond Zonder Naam of geef een voedeselpakketje in uw kerk voor de noodlijdenden van Poverello. Doe mee aan de actie 1+1+1 (belletje, babbeltje, krabbeltje) van uw bisdom.

U ziet, mijn brief aan u is eigenlijk niet zo verschillend als uw brieven aan mij.

Laten we in elkaar het goede versterken, de eenzaamheid verdrijven en vergeet niet dank te zeggen voor elk klein gebaar van liefde. Dan dank ik u ook van ganser harte met genegenheid.

Uw goedheiligman, Sinterklaas

Bewerking naar artikel Kerknet redactie

Scroll naar boven