Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Brief van de bisschoppen

Reactie op verlenging van de lock-down met warme oproep

De bisschoppen onderstrepen hun solidariteit met de regering in de strijd tegen corona; tegelijk ervaren zij de lockdown als een beperking.
De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020 dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen verlengt tot 15 januari 2021.

De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten.

Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof.
De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met protocollen die een maximale veiligheid garanderen.

Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen.

De bisschoppen roepen de gelovigen ook op in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk mogelijk te maken; coronaproof. En vooral om solidair te zijn met wie het, mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft.

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden.

De persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
IPID – Brussel, dinsdag 1 december 2020

Inzamelactie voor Poverello

Poverello

Met de pastorale eenheid willen we de oproep van de bisschoppen beantwoorden door ook dit jaar opnieuw deel te nemen aan de voedselinzamelactie ten behoeve van de noodlijdenden. Breng uw geschenkje naar de kerststal. Wij bezorgen het aan Poverello.

In alle kerken komt een kerststal. Breng zeker een bezoekje aan de stal in de koude dagen en breng een geschenkje (droge voeding) mee voor de mensen van Poverello. In de buurt van de kerstal of het altaar vind je een mand die alle dagen geledigd wordt.
Scroll naar boven