Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Ver-Assebroek

Maria onze moeder

Pastorale Eenheid TIBERIAS

Femma Heist zet traditie verder

Met de bedevaart van Tiberias naar Oostakker is het bedevaartsseizoen op gang gebracht. De maand mei is traditioneel ook de Mariamaand. Femma Heist wil de traditie van de KWB verder zetten en gaat op bedevaart naar Ver Assebroek. Deze bedevaart, naar de moeder van ons allen gaat door op moederdag, op 13 mei. De mis is om 9.30 uur. De fietsers vertrekken om 7.45 uur en de auto’s om 8.45 uur aan het treinstation. Wie wenst mee te rijden met de auto geeft best een seintje aan Aline tel. 0473 82 02 05.

Heilige Mariakapel Ver-Assebroek

Maria,
Zij was een sterke, lieve vrouw, moeder in hart en nieren,
en daarom zo gevoelig voor de boodschap van haar Zoon.
Zij kwam uit het volk van belofte, groot geworden met de schrift,
en daarom zo begerig naar elk woord dat Jezus sprak.
Zij was een vrouw uit het volk, levend op straat en bij de bron,
en daarom zo solidair met de kleinen en de armen.
Zij was de sterke, lieve vrouw.
Zij ging haar eigen weg van vermoeden naar geloof, 
van twijfel naar zekerheid.

Zij licht ons voor, als het donker wordt en troost ons met haar stilte zonder woorden.
Zij gaf haar ja-woord en dat duurt nog altijd voort.
Nog altijd blijft zij met haar Zoon verbonden.
Zolang Jezus’ Geest in onze kerkgemeenschap zichtbaar blijft,
zolang zal ook zijn moeder onopvallend bij ons zijn.

Het mirakelbeeld van Ver-Assebroek

Amper 15 cm hoog, niet bijzonder mooi, afgesleten, beschadigd en amateuristisch hersteld met lijm en gips. Toch trekt het Onze-Lieve-Vrouwebeeldje van Ver-Assebroek al eeuwenlang een grote stroom bedevaarders van ver buiten de parochiegrenzen aan. Die aantrekkingskracht ontleent het aan de vele mirakels, die aan het beeld worden toegeschreven.

Maria opgevist

De geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld van Ver-Assebroek is verbonden met een legende uit 1680. In die tijd drijven de Noordelijke Nederlanden per schip handel met Azië. Wanneer op een dag een schip terugkeert uit Oost-Indië, merken protestantse matrozen dat hun katholieke collega Balthasar Lannoy stiekem een Mariabeeld vereert. Zij lachen hem uit en gooien het beeldje overboord. Tot hun verbazing blijft het beeldje drijven en het schip volgen. De bemanningsleden denken aan toverij en een verbond met de duivel en willen ook Balthasar in zee gooien. De kapitein komt echter tussenbeide en laat scheepsjongen Abraham Zut het Mariabeeldje opvissen. Die laatste houdt het beeldje verborgen.

Wanneer het schip is aangekomen in Dokkum (Friesland), schenkt Abraham het aan Jacob De Mets, een katholiek die hij kent. Het mirakelverhaal van het Mariabeeldje doet de ronde en al gauw groeit het huis van De Mets uit tot een bedevaartsoord. Het protestantse stadsbestuur van Dokkum vindt dit maar niks en wil het beeld in beslag nemen. Jacobus is hen echter voor en stuurt het Mariabeeld naar zijn zus Cornelia, een begijn in Diksmuide. De geestelijke leidsman van de begijnen daar is pastoor Pieter Verhaeghe. Wanneer Cornelia in 1719 sterft, erft hij het wonderbare Mariabeeld. Een jaar later schenkt Verhaeghe het aan de parochiekerk van Ver-Assebroek, waar hij benoemd is als pastoor.

Meer weten?

Meer over het miraculeuze beeld en haar geschiedenis vind je op deze site www.verrijkjekijkopbrugge.be.

Scroll naar boven