Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Vieringen

In de eucharistie vieren we telkens opnieuw dat we mogen delen in Gods liefde. Puttend uit de Bijbelse verhalentraditie reikt de liturgie woorden, beelden, houdingen en andere uitdrukkingsvormen aan, waarmee de persoonlijke verbondenheid met de onzichtbare God, de levende Heer Jezus Christus en de heilige Geest opgeroepen en uitgedrukt wordt.
Trouwe kerkgangers, maar ook occasionele bezoekers of gasten kunnen tijdens de vele vieringen iets proeven van de kern van ons geloof: de ontmoeting met de levende God. Waar authentiek gevierd wordt, kan Gods Woord het hart van mensen raken!
Kom gerust eens langs tijdens een viering om kennis te maken en mee te bidden.

Hieronder volgt een opsomming van onze vieringen met verder nog een duiding van deze vieringen.

Concreet

Gewone vieringen in de week en in het weekend

Sacramenten

Zie afzonderlijke pagina: Sacramenten

Doopsel

Zie afzonderlijke pagina: Doopsel

Eerste communie

Zie afzonderlijke pagina: Eerste communie

Vormsel

Zie afzonderlijke pagina: Vormsel

Huwelijk

Zie afzonderlijke pagina: Huwelijk

Priesterschap

Ook een priesterwijding is een sacrament. Ettien die op onze pastorale eenheid zijn stage heeft gelopen is onlangs tot priester gewijd te Ieper, waar hij nu als pastoor is aangesteld. Aan het seminarie te Leuven kan je een opleiding genieten die je in staat stelt een herder te worden voor velen.

Verzoening

Zie afzonderlijke pagina: Verzoening

Ziekenzalving

In het evangelie geneest Jezus de zieken door hen de handen op te leggen, door hen te zegenen, door een woord van leven te spreken. In de viering van het sacrament van de zieken gebeurt dit ook. Het is niet het ‘laatste sacrament’ of het ‘sacrament van de stervenden’, zoals men het vroeger beschouwde. Het is bedoeld als een teken van Gods liefdevolle en genezende aanwezigheid bij wie ziek of oud zijn. Wij bidden opdat de zieke mag genezen en heling mag ontvangen naar lichaam en ziel. De Heer legt hun de handen op en zalft hen opdat zij doordrongen zouden worden van zijn genezende aanwezigheid.

Je kunt altijd een afspraak maken om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen wanneer je ernstig ziek bent of wanneer je voor een moeilijke operatie of een andere moeilijke situatie staat. Neem contact met pastoor Philippe of het secretariaat voor een afspraak.

Uitvaart

Zie afzonderlijke pagina: Uitvaart

Feestdagen

Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt niet gelijk met het burgerlijk jaar of het zogenoemde kalenderjaar. Het kerkelijk jaar wordt ingedeeld in twee kringen rond de grote feestdagen van Kerstmis en Pasen. We starten met de kerstkring die op haar beurt aanvangt met de eerste zondag van de Advent (eigenlijk het avondgebed voorafgaand aan deze zondag). De kersttijd eindigt op de eerste zondag van januari, wanneer we de doop van Jezus vieren. Na de kersttijd zijn er de gewone zondagen door het jaar en de Paastijd begint op Aswoensdag, loopt over de Goede week naar Pasen en verder tot Pinksteren. In de loop van het kerkelijk jaar zijn er heel wat feestdagen waar we bijzondere aandacht aan willen geven. Op sommige feestdagen kan er ook een uur en/ of plaats wijziging van de vieringen optreden. Dat wordt bijtijds gemeld op de startpagina en in de blog, waar ook actuele info of linken naar die info te vinden zijn. Je kan ook vooraf al de kalenders raadplegen.

Kerstmis

Het grote feest met de vertrouwde verhalen en beelden. Het Kind in de kribbe. De blondgelokte Maria. Engelen, herders en wijzen. Jozef, verlegen achteraf. Dat alles in een krakkemikkig stalletje. De geboorte van Christus is het grootste geschenk aan ons gegeven en dat vieren we op 25 december en op de vooravond. De uren en plaatsen van de vieringen kan je raadplegen in onze kalenders en worden ook enkele weken vooraf meegedeeld via de startpagina en de blog.

Lichtmis en Kinderzegen

Naar jaarlijkse gewoonte worden de jonge gezinnen samen uitgenodigd in de kerk voor de kinderzegen rond de datum van 2 februari. Vanaf 2024 gaat er nog slechts één kinderzegen door in onze pastorale eenheid. Op deze gezamenlijke kinderzegen worden alle ouders met hun dopelingen en broertjes of zusjes nog eens uitgenodigd. Zij ontvangen dan de zegen en een kleine attentie, een kaartje, een kruikje, een visje, zoals in de betreffende plaatselijke kerk de gewoonte is. We hopen dat ouders en kinderen (niet alleen zij die het voorbije jaar wel gedoopt zijn) elkaar gaan zegenen en dat kan want zegenen is goed spreken over elkaar, is heil en voorspoed uitspreken over elkaar en dat kunnen we ook zelf. We wensen alle ouders en kinderen een mooie feestdag toe met de bijhorende kaarsjes (warmte en licht) en pannenkoeken (rond, geel, oranje, bruin), metaforen voor Jezus en de zon, want ja, Jezus bracht het licht in de wereld en de lente is in aantocht. Meer duiding lees je op de afzonderlijke pagina: LichtmisDe precieze datum vind je terug in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Goede Week

De Goede Week is de week waarin de gebeurtenissen worden herdacht rondom het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Het zijn de laatste zeven dagen van de Veertigdagentijd. 
De Goede Week en Pasen zijn de belangrijkste liturgische hoogdagen; al wordt Kerstmis, hier in het Westen, door het volk uitbundiger gevierd. De Goede Week heeft als zwaartepunt het Triduum Sacrum dat bestaat uit de drie herdenkingsdagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De precieze data, uren en plaatsen vind je terug in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag herdenken we de avond dat Jezus voor het laatst aan tafel gaat. Dat wist Hij wel, maar zijn leerlingen niet… Tijdens de Witte Donderdagviering ‘beleven’ we met de pastorale eenheid een zeer intense avond samen met Jezus en zijn leerlingen. Met enkele vormelingen gedenken we vanuit de Joodse Pesachmaaltijd hoe Jezus de eucharistie instelde. De vormelingen evoceren niet alleen het Laatste Avondmaal, maar ook de eraan voorafgaande voetwassing en wat er op volgt, het biddend waken in de Olijftuin… Vanaf 2024 is dit de enige Witte Donderdagviering in onze pastorale eenheid. Iedereen is welkom op deze zeer bijzondere viering met evocatie. Actuele info verschijnt bij tijds op de startpagina en de blog.

Goede Vrijdag

Op Witte Donderdag herdenken we de avond dat Jezus voor het laatst aan tafel gaat. Dat wist Hij wel, maar zijn leerlingen niet… Tijdens de Witte Donderdagviering ‘beleven’ we met de pastorale eenheid een zeer intense avond samen met Jezus en zijn leerlingen. Met enkele vormelingen gedenken we vanuit de Joodse Pesachmaaltijd hoe Jezus de eucharistie instelde. De vormelingen evoceren niet alleen het Laatste Avondmaal, maar ook de eraan voorafgaande voetwassing en wat er op volgt, het biddend waken in de Olijftuin… Vanaf 2024 is dit de enige Witte Donderdagviering in onze pastorale eenheid. Iedereen is welkom op deze zeer bijzondere viering met evocatie. Actuele info verschijnt bij tijds op de startpagina en de blog.

Kruiswegbezinningen

Zie Kruiswegbezinningen op de pagina Bidden en Bezinnen

Kruisverering

’s Avonds vereren we het kruis van Christus tijdens de kruishulde. Deze woord- en communiedienst is een gezamenlijke dienst voor de hele pastorale eenheid. Iedereen is hier welkom. Datum, uur en plaats is te vinden in de kalenders en verschijnt bij tijds op de startpagina en de blog.

Stille Zaterdag

De paaswake op de avond voor Pasen was traditioneel een liturgie die begon bij zonsondergang en eindigde bij zonsopgang op Pasen. Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De paaswake is het feest van het licht, het feest van het water en het feest van de vreugde om Jezus’ verrijzenis. Deze viering is in onze katholieke traditie een viering waarin een groot aantal symbolen met elkaar gecombineerd worden zoals nieuw licht dat verspreid wordt en de duisternis overwint, chaos en orde, dood en verrijzenis, zegening doopwater, zout, olie, wind (blazen over het water) en hernieuwing van de doopbeloften. De uren en plaatsen van de vieringen kan je raadplegen in onze kalenders en worden ook enkele weken vooraf meegedeeld via de startpagina en de blog.

Pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Dan vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Als gelovigen vieren we de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. De uren en plaatsen van de vieringen kan je raadplegen in onze kalenders en worden ook enkele weken vooraf meegedeeld via de startpagina en de blog.

Hemelvaart

Hemelvaartsdag is de feestdag die het einde van Jezus’ leven op aarde markeert. Op deze dag wordt gevierd dat de zoon van God na de opstanding de aarde weer verliet. Om met Pinksteren te kunnen terugkeren in de gedaante van de Heilige Geest, moest Jezus als mens de aarde verlaten. Voor Hemelvaart en de vooravond worden de uren en plaatsen van de weekendvieringen gevolgd.
De uren en plaatsen van de vieringen kan je raadplegen in onze kalenders en worden ook enkele weken vooraf meegedeeld via de startpagina en de blog.

Pinksteren

Tijdens Pinksteren wordt de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen herdacht. Deze nederdaling wordt beschouwd als het begin van het christendom en als de eerste christelijke opwekking. De apostelen waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat ze moesten doen. Met de komst van de Heilige Geest komt hier verandering in. Tijdens het pinksterweekend worden de normale uren en plaatsen van de vieringen gerespecteerd.

Maria ten hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het hoogfeest waarop de opneming van Maria in de hemel “met lichaam en ziel” wordt herdacht. Over het overlijden en vervolgens met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van Maria zijn verschillende verhalen in omloop die uit de kerkelijke traditie afkomstig zijn. Deze verhalen zijn echter niet opgenomen in de Bijbel.
In Heist wordt Maria die dag ook gevierd als Maria Ster der Zee
De uren en plaatsen van de vieringen kan je raadplegen in onze 
kalenders en worden ook enkele weken vooraf meegedeeld via de startpagina en de blog.

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november, Allerheiligen, gedenken we alle heiligen. Op Allerzielen, 2 november, herdenken we de overledenen van het voorbije jaar. Omdat 2 november geen vrije dag is en omdat we onze overledenen ook willen heiligen herdenken we hen op 1 november of op de vooravond. Alle overledenen worden herdacht in de kerk waar hun uitvaart plaatsvond. De familie wordt hiertoe uitgenodigd en kan na de viering het kruisje met de naam van de overledene meenemen naar huis. Voor de uurregeling en de plaats van de viering kan  je de kalenders raadplegen. Enkele weken vooraf verschijnt de nodige info ook op de startpagina en in de blog.

Vissersmis

In Heist is carnavalszondag telkens weer een hoogdag. Naar aloude gewoonte wordt die ingezet met vissersmis. Heist kent een diepe verbondenheid met de zee. Elke familie heeft wel een connectie met de zee, de vissersgemeenschap van weleer en het rijke vissersverleden. De zee is voor onze vissers een plaats van vreugde, maar ook van verdriet. De traditie wou dat vissers niet uitvaren tot Aswoensdag. Omwille van de huidige economische inzichten is dat deels wel verandert. Toch is carnavalszondag nog altijd een hoogdag in Heist. Tijdens de viering mede georganiseerd door de vissers en Vissersvreugd, een vriendenkring van de voormalige visserijschool, worden de overleden vissers herdacht.  Na de viering is een bloemenhulde op het vissershuldenplein en geeft de burgemeester de stad voor drie dolle dagen over aan prins carnaval en zijn gevolg. Een mooie traditie om in ere te houden. Indien nodig wordt het uur van de viering aangepast. Dit kan je zien in onze kalender en enkele weken vooraf verschijnt de nodige info ook op de startpagina en in de blog.

Muzikale Zomervieringen

… om God te verheerlijken!
Tijdens de vakantie worden artiesten uitgenodigd om de zondagsvieringen in de Sint-Antoniuskerk te Heist op te luisteren. Onze gastartiesten brengen muziek en/ of zang die passend de liturgie ondersteund in een gevarieerde stijl. Het organiserend comité gaat ieder jaar weer op zoek naar ander muzikaal talent. Ook jij bent welkom tijdens deze sfeervolle vieringen. 
Met onze muzikale zomervieringen willen we het rijke erfgoed van de gewijde muziek uit het verleden bevorderen en tegelijk ook de sacrale muziek laten doordringen van de huidige artistieke talent en zo aansporen tot een volledige deelname aan het mysterie dat wordt gevierd. Sacrale muziek belichaamt het woord van God en doet ons hart trillen. Deze vieringen gaan door op het gewone uur van de zondagsvieringen (om 11 uur en vanaf 2024 om 9.45 uur). De nodige info over de artiesten kan je terugvinden in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Thema Vieringen

In de Margaretakerk te Knokke zijn er op geregelde tijden vieringen met een bepaald thema. Deze vieringen gaan door op de gewone weekenduren. De precieze datum vind je terug in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Startviering

Ieder jaar bereid het bisdom een jaarthema voor waaruit wij o.a. kunnen putten voor een startviering van het nieuwe werkjaar. Dit wordt dan meteen de eerste themaviering van het werkjaar ergens rond half september. De precieze datum vind je terug in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Franciscusviering

De goudvissen krijgen extra voer, de hond een lekker bot. De kat krijgt een speeltje en voor de eendjes in het park is er brood… Met Dierendag is het feest voor alle dieren! Actiegroepen vragen op deze dag aandacht voor zwerfdieren en dieren die voor hun baasjes moeten werken. Maar van oudsher is 4 oktober de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. Een beroemde heilige, die leefde rond het jaar 1200. Hij werd bewonderd omdat hij mensen in nood hielp en zo indrukwekkend over God kon vertellen. Jongeren trokken graag met Franciscus op en probeerden hun leven te leiden zoals hij dat deed.
Het meest staat hij echter bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. Dieren waren voor Franciscus zijn broeders, zijn vrienden. Hij maakte een wilde wolf tam en sprak met vogels. En hij schreef en zong een lied over hoe mooi hij de natuur vond: het Zonnelied. Op de vooravond van de dierenzegening houden we in de Margaretakerk een themaviering rond deze dierenvriend. De precieze datum vind je terug in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Nieuwjaarsviering

Elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen is een eeuwenoude traditie. Bij de themavieringen mag dan ook een nieuwjaarsviering niet ontbreken. Deze viering gaat door op de eerste zaterdag na 1 januari, zie onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Valentijnsviering

God is liefde. Een Valentijsviering kan dan ook niet ontbreken bij de themavieringen in de Margaretakerk. Rond 14  februari, de feestdag van Sint-Valentijn en de geliefden vieren we de liefde van en voor God, maar ook voor elkaar. De precieze datum kan je terugvinden in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Vakantieviering

Wanneer de zomermaanden, de vakantietijd voor de deur staan willen we familie en vrienden meenemen op reis naar de zon. Wij willen een stukje met jullie meedromen tijdens de vakantieviering en even aan de wolken raken, even bij de sterren te zijn om zo bij God te geraken. We willen samen God danken voor het voorbije werkjaar. Deze viering gaat door rond eind juni, begin juli in de Margaretakerk te Knokke. De precieze datum kan je terugvinden in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Bevrijdingsviering ter gedachtenis van de Canadezen

Begin november herdenken we de bevrijding van onze streek door de Canadezen. Tijdens een viering ook in de Margaretakerk worden de vele gesneuvelde soldaten in herinnering gebracht. De nodige info over deze herdenkingsmis kan je terugvinden in onze kalenders en ten gepaste tijde ook op de startpagina en de blog.

Scroll naar boven