Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Uitvaart

Vooral op moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid nemen bij het overlijden van een geliefd familielied, willen wij als pastorale eenheid gelovig en hoopvol nabij zijn. Gewoonlijk verwittigt de begrafenisondernemer de pastoor, die op zijn beurt contact opneemt voor een gesprek met de familie van de overledene. Uiteraard kan de familie ook zelf te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met pastoor Philippe of met het secretariaat, die de pastoor op haar beurt verwittigt.
Er zijn veel manieren mogelijk om afscheid te nemen. Als kerkelijke gemeenschap vervullen we daarin onze eigen rol. Daarbij beogen we een integrale zorg voor stervenden en rouwenden. Wanneer de pastoor het bericht krijgt van een overlijden, neemt hij contact op met de familie en maakt een afspraak voor een gesprek. In de eerste plaats is deze ontmoeting bedoeld als blijk van medeleven en steun in deze moeilijke ogenblikken van pijn en afscheid. Meestal komt in dit gesprek de uitvaartplechtigheid zelf aan bod en eventueel enkele mooie herinneringen van de overledene die in de uitvaart ter sprake kunnen komen.
Alleen de afspraken voor de kerkelijke viering dienen met de pastoor of de gebedsleider te gebeuren. Alle andere formaliteiten worden best via de begrafenisondernemer geregeld.
Bij een uitvaart in de kerk is er de keuze tussen een eucharistie of een gebedsviering (woorddienst). 

Uitvaart is afscheid nemen

 

Een plaats geven in je leven.
Een laatste groet brengen.
Samen bidden,
en gedenken dat deze mens iets betekende…
Uitvaart is los laten.
Uitvaart is een laatste reis,
Is op de kade staan, uitwuiven, en laten gaan…

Scroll naar boven