Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Zeezegening 2019

Heists mooiste dag

Maria ten hemel opgenomen

‘Er is een tijd van weggooien en een tijd van oprapen, een tijd van vergeten en een tijd van ontdekken, een tijd van overdrijven en een tijd van herwaarderen.. Zo is ’t ook gegaan met het levensbeeld van een vrouw die in de bijbel staat vermeld als de moeder van Christus: Maria… Inde loop der eeuwen raakte haar naam bedolven onder het kaarsvet van devoties, onder een verflaag van dogma’s en eretitels.’
Toen kwamen de dagen van de ontnuchtering, en in het huis van geloof, verdween Maria naar de hoek of op zolder, zo’n plaats waar alles staat wat zijn tijd heeft gehad….Maar dan komt er weer een tijd – misschien tijdens de viering van de ten hemelopneming van
Maria -dat je haar door het stof en de verf opnieuw herkent: Maria, de gelovige vrouw, de trouwe moeder van Christus, onze hemelse moeder.
Op 15 augustus vierden we de tenhemelopneming van Maria: het feest van Zijn en onze moeder, traditioneel de dag waarop we te Heist de zee zegenen.

Met deze woorden heette priester Philippe de vele aanwezigen welkom in de Sint-Antoniuskerk waar net als in alle andere katholieke kerken op 15 augustus Maria Tenhemelopneming werd gevierd. Samen riepen we met gebeden en met liederen de steun van Maria in voor die momenten waarop we falen, we spraken onze dankbaarheid uit en vroegen Maria om haar voorspraak.

Maria, een mens zoals wij. Maria, een moeder zoals we onze eigen moeder kennen. Zij geloofde en bleef vertrouwen en nooit hield zij op liefde voor anderen te zijn. Geef, God, dat wij mensen van vergevende liefde worden. Leer ons de zachte moed om dienaars te zijn van Uw woord.

Cecile Dewilde_000050 close up
Maar dan komt er weer een tijd dat je Maria door het stof en de verf opnieuw herkent: Maria, de gelovige vrouw, de trouwe moeder van Christus, onze hemelse moeder.

Vreugde en verdriet van de zee

Omdat we ook God willen danken voor de vreugde die de zee ons brengt en tegelijkertijd ons bewust zijn van de gevaren die de zee met zich meebrengt, vroegen we ook hier de voorspraak van Maria. Maar Maria is ook onze leerschool van menselijkheid,  dankbaarheid, barmhartigheid en zorgzaamheid, moederlijke kwaliteiten in onze soms zo harde wereld.
Daarnaast was er ruimte om de 185 Heistse vissers te herdenken.
Zij die 50 jaar gelden op zee zijn gebleven werden met name genoemd:
Op maandag 31 maart 1969 verdronk, varende op de Z460 – St.Christoffel, Jan Rappé, scheepsjongen, 16 jaar, overboord geslagen. Op woensdag 12 mei 1969 verging de Z.428 ‘Deo Gratias’ door aanvaring met een Noorse Tanker. De volledige bemanning verloor het leven: Robert Vantorre, stuurman, 32 jaar; Alfons Hiel, motorist, 46 jaar; Daniel Houtteman, matroos, 29 jaar en Joseph Dekoninck, matroos, 26 jaar.

185 Heistse vissers werden herdacht die met toewijding, met liefde en wijsheid, met inzet en dienstbaarheid onze maritieme sectoren en ook ons leven hebben vormgegeven.

Processie en evocatie

Na de viering vertrok iedereen uit de kerk in processie naar de zeedijk waar, dankzij de juiste voorspellingen van de buienradar, voor de komende uren, de evocatie en de eigenlijke zegening kon doorgaan. Tot kort vooraf was het nog twijfelachtig, maar de ‘weergoden’ zaten mee, plan B voor in de kerk werd definitief opgeborgen en plan A kon doorgaan, een spektakel op de dijk ter hoogte van het vissershuldenplein. De intense voorbereidingen van maanden vooraf wierpen hun vruchten af. Een zeer geslaagde evocatie over de vreugde en het verdriet dat de zee met zich
meebrengt aaneengebonden met dans, vlaggenspel, muziek, zang en poëzie werden door de vele aanwezigen gesmaakt. Tijdens het huldemoment werden de boeien, met de namen van de schepen en hun overleden bemanningen van onze Heistse vissersgemeenschap neergelegd rond de maquettes van de Visserskapel en de boot. Bij iedere boei werd een roos neergelegd. Ook hier werden de herinneringen opgeroepen van vijftig jaar geleden en werden de namen genoemd van zij die 50 jaar geleden hun leven lieten op zee.

De boeien uit de visserskapel met de namen van de overleden vissers worden neergelegd rond de maquettes van een vissersboot en de visserskapel

Processie en evocatie

Precies om 12 uur was het dan tijd voor de zegening van de zee en eenieder die beroepsmatig of niet met de zee of het strand verbonden zijn. Priester Philippe stapte hiervoor naar het bordes onder begeleiding van de flambeeuwdragers en acolieten.
God en Vader zegen allen hier aanwezig. Heer Jezus, vaar met de vissers mee naar het diepe.
Zegen alle zeevarenden. Wees zwemmers en surfers nabij, alle strandgangers en vakantiemensen. Zegen ons allen …
Met deze woorden werd de zegen uitgesproken. Waarna hij met het allerheiligste en kruisteken de zegen gaf.

Zegen alle zeevarenden. Wees zwemmers en surfers nabij, alle strandgangers en vakantiemensen. Zegen ons allen ...

Dank je wel

Bertrand De Bouvere de trekker van het hele gebeuren mag samen met zijn werkgroep Ster der Zee, regiseur Carl Deckers, de vele medewerkers en met heel Heist tevreden terugblikken op het hele gebeuren. Het was weer al eens een geslaagde editie. Proficiat en dank aan ieder die zijn steentje bij droeg. In de tuin van de pastorie werden de medewerkers nog getracteerd op een drankje
en konden ze nog wat napraten. 

En hij zag dat het goed was... Bertrand De Bouvere de trekker van het hele gebeuren kan tevreden terugblikken.
Scroll naar boven