Tiberias

Vormselviering Heist

41 vormelingen mochten de Heilige Geest ontvangen

Tussentitel bewerken of verwijderen

Op 26 mei mochten 36 jongeren hun doopbeloftes die hun ouders voor hen deden nu zelf vernieuwen. Met zijn allen zijn ze bereid om met hulp van de Heilige Geest te proberen om de levensweg te gaan zoals Jezus deed: breken en delen, durven vergeven, opkomen voor rechtvaardigheid. Na deze beloftes mochten ze het vormselsacrament ontvangen door handoplegging en zalving van Vormheer Dirk Decuypere. Als geloofsgemeenschap willen we deze jongeren opnemen en hen voorleven als goede christenen.

Scroll naar top