Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Pastorale eenheid Tiberias is terug van start gegaan

De teamleden van de pastorale eenheid kwamen de laatste week van de vakantie samen om de eerste taken van het nieuwe werkjaar te bespreken. De afspraak ging door op 28 augustus in de pastorie van Duinbergen bij pastoor Willy. Hij gaf iedereen iets te drinken en leidde als moderator van Tiberias de avond in met een bezinning en een terugblik op de voorbije vakantie met inbegrip van de zomeractiviteiten en het deugddoende verlof.

De zomeractiviteiten, zoals de Muzikale Zomervieringen, het plaatselijke feest van de Margareta gemeenschap en de Zeezegening zijn allemaal vlot verlopen en zeer goed bevonden.

Na deze terugblik kwam de verslaggeving uit de verschillende werkgroepen aan bod om daarna de komende activiteiten te bespreken.

De affiches voor de Chocoladeverkoop op 8 en 9 september werden verdeeld. Voor het eerst wordt deze actie ten voordele van de MS-Liga in de hele pastorale eenheid georganiseerd.

De jaarijkse Vredeswake, die dit jaar door gaat op 21 september bij de paters Dominicanen is door de werkgroep Liturgie in volle voorbereiding. Zij legt hier de laatste hand nog aan. Een getuigenis uit de Arkgemeenschap en wellicht ook een van een vluchteling en instrumentale muziek gebracht door jongeren, wellicht harp (moet nog verder besproken worden) staan op het programma. Het beloofd terug een sfeervolle avond te worden.

Op 6 en 7 oktober gaat het jaarlijkse missiefeest door in organisatie van de Missiekring Knokke-Heist.

De vrienden van Lourdes sluiten aan bij Tiberias en organiseren zich voortaan ook samen met de bedoeling om onder één noemer terug actief te kunnen zijn in de verschillende gemeenschappen.  Iedere gemeenschap kan hierbij wel op eigen manier te werk gaan.

Het oriëntatiefeest van het Bisdom Brugge werdt besproken. Op diit jaarlijkse feest wordt het jaarthema voorgesteld aan het grote publiek. Dit jaar gaat het Oriëntatiefeest door op 11 september in Torhout (Diocesaan Centrum Groenhove) en het thema is 7 was voldoende, 5+2. Iedereen is er welkom.

De werkgrope Leven en Dood Anders is van start gegaan en heeft als thema voor dit jaar “De Weg” gekozen. Leven en Dood Anders gaat doop op zondag 28 oktober van 17 tot 19 uur.

De werkgroep Liturgie blikt al wat verder vooruit en denkt al aan de gezamenlijke adventswake en zal deze voorbereiden.

De data van de vormselvieringen en eerste communies werden meegedeeld.

De werkgroep communicatie zorgt voor de bekendmaking van alle activiteiten via Kerk & Leven en  via de website www.tiberias.be. Via de knop Kalenders op de startpagina kan je daar de activiteiten raadplegen.

Het bisdom organiseert een infoavond rond de privacywetgeving en daar hoopt de werkgroep meer te weten te komen over hoe en wat we verder dienen te ondernemen om de nodige gegevens te mogen meedelen.

De werkgroep administratie en financiën is volop bezig met het inkantelen van de oude parochies. De werkgroepen Catechese, K & L, en Vrienden van Lourdes hebben binnen Tiberias elk hun eigen subrekening gekregen.

Alle nodige afspraken werden gemaakt en de avond werd afgesloten met de vastlegging van de volgende teamvergadering.

teamleden PE Tiberias
Afffiche van het jaarthema dat op het oriëntatiefeest voorgesteld en uitgediept wordt
Scroll naar boven