Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Nood aan een bijzondere solidariteit in tijden van crisis

Ook voor het Zuiden

Broederlijk Delen

Eens te meer overtreft het wantrouwen het gezond verstand. Dezelfde ochtend nog, direct na de berichtgeving over de drastische maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus sloeg bij sommigen de hamsterwoede toe. Mensen stonden al aan te schuiven nog voor de winkels openden. De regering en de distributie verzekerde nog stellig dat de winkels open blijven en dat er voldoende voorraad is voor iedereen. En toch…het leek wel ieder voor zich.

En laat nu de 40-dagentijd precies een tijd zijn waar solidariteit in onze Christengemeenschap voorop staat. Aswoensdag Anders en het eerste solidariteitsontbijt – beide in de Schakel te Duinbergen – bracht geld in het laadje voor Broederlijk Delen. Alle volgende initiatieven die mensen bij elkaar brengen, worden op bevel van de overheid geschrapt: geen solidariteitsontbijten of -brunches meer dit seizoen, geen koffiestop, geen vieringen meer in de kerk tot en met 3 april al zeker, en dus ook geen getuigenis over “Broederlijk Delen” en geen omhaling. In tijden van crisis is meer dan ooit nood aan solidariteit.

Die solidariteit is broodnodig, ook met de armsten uit het Zuiden. Broederlijk Delen heeft meer dan ooit nood aan fondsen om de strijd tegen armoede voort te zetten. Een warme oproep aan allen die reeds betaald hebben voor één van de geplande solidariteitsmaaltijden om te overwegen de som te schenken ten voordele van Broederlijk Delen. Op die manier kunnen wij vanuit de Pastorale Eenheid toch nog een mooi bedrag overmaken.

Terugbetaling kan natuurlijk ook. Gelieve je hiervoor te wenden tot de parochieverantwoordelijke.

De omhalingen voor Broederlijk Delen verschuiven naar de periode tussen Pasen en Pinksteren. Mocht Palmzondag alsnog buiten de sperperiode blijven dan kunnen in het weekend van 4 en 5 april de omhalingen doorgaan. Het is natuurlijk ook mogelijk om een bedrag te storten op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292 van Broederlij Delen. Vanaf een stortingvan 40 € ontvang je een fiscaal voordeel.

Scroll naar boven