Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Meimaand – Mariamaand

Enkele mijmeringen en gebeden

Hoe kunnen we Maria vereren?

Maria vereren kan op vele manieren.

 • een Weesgegroet bidden
 • een bloem plaatsen bij een Mariabeeld
 • een kaars branden bij een Mariabeeld
 • een Marialied zingen
 • In het voorbij gaan van een Mariakapelletje gewoon ‘Wees gegroet, Maria’ te bidden
 • een gebed of een tekst lezen over Maria
 • een bedevaartsplaats ter ere van Maria bezoeken
 • Maria als voorbeeld te stellen in ons eigen leven

Wees gegroet Maria

unnamed (1)
De engel Gabriël begroet Maria

Al van in het eerste kleuterklasje werd ons het “Weesgegroet” geleerd. In dit gebed vinden we de begroeting van de engel Gabriël:

Wees gegroet Maria,
vol van genade,
de Heer is met U
.

Daarna volgen de woorden van Elisabeth

Gezegend zijt gij
boven alle vrouwen
en gezegend is de vrucht
van uw lichaam, Jezus

Het laatste deel werd eraan toegevoegd als smeekbede, opdat Maria voor ons ten beste zou spreken bij de Heer.

Heilige Maria, Moeder Gods,
bidt voor ons, arme zondaars
nu en in het uur
van onze dood. Amen.

Afsnee_window-2_2017
Ontmoeting tussen Maria en Elisabeth

De mysteries van de rozenkrans 

Toen het gewone volk nog niet kon lezen of schrijven, was het voor hen ook niet mogelijk om het officiële gebed van de kerk op te zeggen (150 psalmen van de Bijbel). De H. Dominicus verving deze 150 psalmen door 150 weesgegroeten. Telkens per tien gebeden. De priester richt zich naar het volk om de geheimen (mysteries) van Jezus uit te leggen. Het is de bedoeling om tijdens het bidden van de weesgegroeten te mediteren, telkens over één van de mysteries. Bij dit gebed gebruiken de gelovigen een snoer met bessen, knopen of kralen. Dit snoer noemen we een paternoster. Aanvankelijk waren er 15 mysteries. Later zijn daar nog eens 5 mysteries bijgevoegd. Deze 20 mysteries (of geheimen) van de rozenkrans zijn belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en zijn ingedeeld in telkens 5 blijde, lichtende, droeve en glorievolle mysteries.

Blijde mysteries

 • De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 
 • Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 • Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem 
 • Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 • Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Mysteries van het Licht

 • Jezus wordt gedoopt in de Jordaan 
 • De bruiloft van Kana 
 • De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering
 • De gedaanteverandering op de berg Tabor 
 • De instelling van de eucharistie 

Droeve Mysteries

 • De doodsangst van Jezus 
 • Jezus wordt gegeseld 
 • Jezus wordt met doornen gekroond
 • Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 • Jezus sterft aan het kruis

Glorievolle mysteries

 • De opstanding van Jezus uit de doden 
 • De Hemelvaart van Jezus 
 • De heilige Geest daalt neer over de apostelen 
 • Maria ten hemel opgenomen 
 • Maria wordt in de hemel gekroond

Je kan de Bijbelteksten met deze mysteries downloaden van de site ‘Start de Stilte’ om ze zelf in overweging te nemen wanneer je de rozenkrans wil bidden.

We kennen het bidden van de rozenkrans vooral van bedevaarten, maar je kan ook thuis de rozenkrans bidden. Je kan een kapelletjestocht doen en je bent altijd welkom in onze kerken voor een kort gebed of om de rozenkrans te bidden en de mysteries te overwegen bij een van de vele Mariabeelden.

De rozenkrans bidden samen met anderen

In de maanden mei en oktober is iedereen welkom  op vrijdagavond om 18 uur om samen met andere gelovigen de rozenkrans te bidden bij het Maria altaar van de Antoniuskerk te Heist.

Meer gebeden tot Maria

Moeder Maria,

Ik roep U zo dikwijls aan
en al een heel leven lang
wat zou ik U verschrikkelijk missen
als ik dat niet meer kon doen.
De warmte en de liefde die er
van U uitgaan als ik een kaarsje brand.
Ik  ervaar iedere dag als een zegening.
Jij de Moeder van Jezus ‘vol van genade’.
Strooi iets van die genade uit over ons,
over ons gezin, over onze kinderen,
onze medemensen.
Daarvoor bidden wij tot U Maria.

Bid voor ons Maria

Bid voor ons Maria.
Wij die onderweg zijn,
met onze zorgen
voor wat komen gaat.

Bid met ons
dat wij een eind met jou kunnen meegaan,
om de weg van Jezus te volgen.

Om God in ons,
zijn leven te laten leiden,
opdat wij van onze toekomst
meer écht leven kunnen maken.

J. van den Bergh.

We bidden tot Maria met onze kinderen.

Maria,
In deze Meimaand
kom ik u groeten,
ik bid voor mama en papa,
broers en zussen,
dat ze altijd gezond mogen blijven.
Ik wil je ook vertellen
dat ik soms fouten maak,
om gewoon bij mijn groep te horen….. en te blijven…..
Ik vraag je om mijn fouten te vergeven.

Maria, leg uw handen op onze kinderen,
zegen hen en behoed hen en help allen die hen met zorg omringen.

Maria wat ik verwacht van je is:
-Dat je heel diep en intens met ons mee zou gaan.
Dat je begrijpen zou hoe het met ons gaan kan.
Dat je ons steunt en begeleiden zou.

Maria wat ik verwacht van je is:
-Dat je niet ver af zou zijn;
Dat we mekaar vaak, ja altijd kunnen ontmoeten.

Maria wat ik verwacht van je is:
-Dat we al de moeilijke momenten
niet alleen doorheen moeten,
maar samen met jou.
Neem me aan,
neem alles aan en geef
het door aan onze Goede God.

Ik dank je Lieve Maagd Maria

‘Maria, wie ben je’

Op donderdag 29 april stelde bisschop Vanhoutte zijn nieuwe boekje ‘Maria wie ben je’ voor in Alsemberg.
Het boekje is te koop voor 8,5 euro bij liturgisch centrum De Peerle.
Je kan zijn gesprek met montfortaan Frans Fabry hieronder bekijken.
Scroll naar boven