Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Leerhuis 10 ‘De Psalmen’

Pastorale eenheid Tiberias neemt deel. Sluit jij ook aan?

Wat is het Leerhuis

Je bent welkom in het Leerhuis om kennis te maken met inspirerende teksten uit de Bijbel. In heel wat pastorale eenheden, ook bij ons kan je terecht bij een Leerhuisgroep dank zij priester Jan Vanwassenhoven en Christine Demeulder. Je gaat samen op weg tijdens zeven bijeenkomsten. Bovendien is er met alle deelnemers van heel het bisdom een start- en een slotbijeenkomst. De bijeenkomsten met je groep verlopen volgens een gelijkaardig stramien. We verkennen aandachtig de Bijbelteksten om echt op het spoor te komen wat er geschreven staat. Er is tijd voor wat uitleg en achtergrondinformatie. In gesprek en uitwisseling gaan we op zoek hoe deze teksten ons vandaag inspireren om als christen te leven. Elke beurt ronden we af in gebed.

Paus Franciscus schrijft in De vreugde van het evangelie (nr.22): ‘Het woord draagt in zich mogelijkheden die we niet kunnen voorzien. Het Evangelie spreekt over zaad dat, eens gezaaid, uit zichzelf groeit, terwijl de boer slaapt (Mc 4,26-29). De Kerk moet deze ongrijpbare vrijheid van het woord aanvaarden. Het woord is efficiënt op zijn manier in heel verscheiden vormen, die anders zijn dan onze verwachtingen, en het haalt onze plannen overhoop.’
In het Leerhuis gaan we deze uitdaging aan. We beluisteren Gods Woord in de Bijbel en laten gebeuren dat het ons hart en onze gemeenschap tot nieuw leven brengt.

Het Leerhuis verwelkomt een breed publiek van jongeren en volwassenen:

• ook als je zelden of nooit in de Bijbel leest
• als je je afvraagt wat die Bijbelse woorden met het leven vandaag te maken hebben
• als je met de Bijbel vertrouwd bent en zoekt naar meer inzicht
• als je inspiratie zoekt voor de verkondiging

Dankjewel om mensen aan te spreken om aan dit boeiende project deel te nemen!

Deze keer staat in het Leerhuis het Boek van de Psalmen centraal. De psalmen vormen vanaf onze vroegste geschiedenis als volk van God tot op vandaag één van de grote pijlers van het gebedsleven. Ze worden wel een keer ‘de Bijbel in het kort’ genoemd. Alle grote momenten uit de Bijbelse geschiedenis en alle menselijke thema’s komen erin voor, maar dan op de wijze van het bidden. Er wordt in dit boek werkelijk ‘in alle toonaarden’ gezongen. In zeven bijeenkomsten staan we stil bij de verschillende genres in het psalmboek:

• pelgrimspsalmen
• psalmen van vertrouwen
• klaagpsalmen
• koningspsalmen
• boetepsalmen
• paaspsalmen
• scheppingspsalmen

Gaandeweg ontdekken we dat deze oude woorden ook vandaag ons gebed kunnen worden. Elke deelnemer krijgt naast de deelnemersmap een psalmboek dat speciaal voor dit Leerhuis gepubliceerd wordt (met de psalmvertaling van de NBV).

Waar kan ik het Leerhuis volgen?

• Zeven bijeenkomsten in kleine groep in parochiezaal De Branding Heilig Hartlaan 6, Knokke
• Twee extra gezamenlijke Start- en slotbijeenkomst in Diocesaan Dienstenhuis Groenhove (Bosdreef 5, 8820 Torhout)

Wanneer komen we samen?

Zeven plaatselijke bijeenkomsten
• dinsdag 6 oktober, 10 november en 1 december 2020 telkens van  19:30 tot 21:30 uur
• dinsdag 26 januari, 23 februari, 23 maart en 20 april 2021 telkens van  19:30 tot 21:30 uur

Twee extra gemeenschappelijke samenkomsten gepland:
Startbijeenkomst
• dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur
Slotbijeenkomst
• dinsdag 18 mei 2021 om 19.30 uur

Wat is mijn groep?

• Pastorale eenheid Tiberias

Wie zijn de begeleiders?

• Mevr. Christine De Meulder
• Pr. Jan Van Wassenhoven

Wat is de deelnameprijs?

• 30 € (deelnemersmap en origineel psalmboekje inbegrepen)

Hoe schrijf ik me in?

Je schrijft in tegen uiterlijk 31 augustus 2020 door je gegevens (naam, voornaam, straat, nummer, postcode, gemeente, telefoonnummer en mailadres) te bezorgen aan je
groepsverantwoordelijke Christine De Meulder Heistlaan, 24/ 32; 8301 Knokke-Heist tel. 050 60 28 44 chris­ti­ne.­de­meul­der@­te­le­net.­be of online via www.ccv.be/brugge. Nadat we jouw inschrijving ontvangen hebben, krijg je een mail met de betalingsgegevens.

TIP
Gebruik de plaatselijke PDF-folder met inschrijvingsformulier

Meer informatie?

Neem contact op met

• je groepsverantwoordelijke Christine De Meulder

Heistlaan, 24/ 32
8301 Knokke-Heist
tel. 050 60 28 44
chris­ti­ne.­de­meul­der@­te­le­net.­be

• CCV in het bisdom Brugge

Potterierei 72
8000 Brugge
050 44 49 53
brugge@ccv.be
geert.vervaecke@ccv.be
www.ccv.be/brugge

Dank je wel om mensen aan te spreken om aan dit boeiende project deel te nemen!

Scroll naar boven