Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Last Post

Knokke-Heist ging met vier bussen naar de Vredesstad Ieper

Op zaterdag 15 september hebben vier bussen van Knokke-Heist de dorpen rond Ieper doorkruist, die honderd jaar geleden de verwoeste gewesten waren. Alles lag in puin, akkers en weiden vormden een lappendeken van putten en kraters. Zij zijn nu wel met fris groen overgroeid en zon beschenen. Zij tonen niet meer de gruwel van de oorlog. We Remember… de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist, Heist Leeft, en de C.D.&V Senioren van Knokke-Heist zijn met vier bussen naar Ieper getrokken om de ‘Grote Oorlog’ te herdenken.

Met de gids doorheen de stad

Ieper werd door de lakenhandel groot. Rond 1250 is de bouw begonnen van de Lakenhalle, 132 m lang, met het Belfort, 70 m hoog.

Robrecht van Bethune (± 1246) was graaf van Vlaanderen van 1305 tot 1322 en werd de ‘Leeuw van Vlaanderen’ genoemd.

De Engelsen hebben in 1383 Ieper vernield en de bloeiende wolindustrie is teloorgegaan. De mensen hebben in die benarde tijden ‘Onze Lieve Vrouwe van tuine’ aanroepen tot schutspatrones van de stad Ieper.

Het bisdom Ieper werd in 1561 opgericht. 18 bisschoppen hebben 242 jaren de bisschopszetel bezet tot in 1801. Met Napoleon werd het bisdom Ieper opgeheven.

Na de scheiding met de Nederlanders en het ontstaan van België (1831) is het bisdom Brugge in 1834 opgericht.

De 7de bisschop van Ieper werd tot ver over de grenzen bekend; zij het niet zo positief. Cornelius Jansenius (1585 – 1638) was hoogleraar in Leuven en twee jaar bisschop van 1636 tot aan zijn dood door de pest in 1638. Hij verkondigde de genadeleer of de predestinatie. Alleen wie daartoe voorbestemd is, komt in de hemel. Die eeuwige toekomst is u gegeven of is u niet gegund. Rome heeft zich meer dan een eeuw lang met alle geweld te weer gesteld en die leer veroordeeld,

Maar het Jansenisme is nog lang blijven hangen.

Het interieur van de kerk toont heel wat moois en vrooms, van vroeger tot nu.

Het bezoek aan de Palingbeek stond voorop met de ‘land art installatie: ComingWorldRememberMe’ van kunstenaar Koen Vanmechelen.

6000.000 beeldjes – 600.000 namen liggen op ’the Bluff’, het niemandsland drie hectare groot en een van de zwaarst bevochten plekken van de eerste wereldoorlog.

Deze installatie symboliseert de hergeboorte van een nieuw en meer vredevolle wereld. In de regio van Flanders Fields zijn 6000.000 soldaten, afkomstig uit de ganse wereld gesneuveld.

Het beeldje toont een gebogen figuur die zich lijkt te bezinnen maar zich tegelijk schrap zet en zich ook zal oprichten, de ruggengraat toont de kracht van het leven en de vastberadenheid om verder te gaan.

Het groot ei dat op barsten staat verbeeldt de geboorte van de nieuwe mens. De 600.000 beeldjes liggen in dat niemandsland, maar de natuur eist haar plaats op; zo kan de vrede ook de oorlog uitwissen.

Het poëzieparcours: ode aan de War Pats van de Vlaamse dichter Willy Verhegge. ‘Ieper in Flanders Fields’

Een naam met de rode inkt van klaprozen geschreven, 
door een dokter die met geweer en stethoscoop
uit Canada naar, dit met bloed doordrenkte land,
zijn stukgeschoten velden was gekomen.

De roestige schrapnels die schedels deden barsten,
in brieven waarin onvoltooide liefde slaapt…
gesneuveld en verminkt de rust hebben gevonden
die hen in de loopgraven nooit werd gegund.

Een korte rit bracht ons bij de mijnenslag van 7 juni 1917.
De Britten willen de Duitsers bij verrassing uitschakelen en hebben daarvoor dieptemijnen aangelegd. Zij zetten speciale ‘Tunneling Companies’ aan het werk. Mijnwerkers hebben pal onder de Duitse loopgraven kamers uitgegraven die met springstof worden vol gestouwd, tot 40.000 kg en meer. Zij hebben 24 tunnnels (soms tot 400 m ver) gedolven met op het einde een springkamer. 17 zijn ontploft.

Wij wandelen rustig over de passerelle waar de kraters en de bominslagen bewaard zijn gebleven. Zij zijn nu wel met groen gras overgroeid en met een warme zon overstraald; de bomen groeien alweer hoog met brede kruinen.

De Koninklijke Harmonie St. Cecilia Heist heeft haar beste beentje voorgezet met het herdenkingsconcert op de binnenkoer van de historische Lakenhallen.

De ‘For Freedom Pipes and Drums’ (van Ramskapelle) hebben ingezet met ‘Highland Cathedral’.

De Harmonie Sint-Cecilia van Heist gaven de titel aan van het herdenkingsconcert: Poppies for Fallen Heros, van Johan Nijs.

Ook de drumband huldigden de slachtoffers van die wereldbrand 1914-1945 met het nummer: ‘Drums of gold’.

En de afsluiter met bravoure : ‘Cross of Honour’ (Drake Rimmer)

Foto uit archief

Ook de last Post – met veel, heel veel volk, onmogelijk goede beelden te nemen van de klaroenen, de klanken blijven evenwel nazinderen. Helemaal niets gezien van de kransen die o.m. werden gelegd door het gemeentebestuur van Knokke-Heist, het ‘For Freedom museum’ en het Canada comité.

De Last Post in een ontroerende stilte gehoord om de meer dan geslaagde dag met een orgelpunt af te sluiten.

Scroll naar boven