Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Kruiswegmeditaties 2019

Vandaag in de voetstappen van Jezus

7
Foto's kruiswegstaties Jaroslaw Choluj

Op weg met Jezus van dood naar leven

In het hart van ons geloof vinden we de schitterende gedachte dat Jezus alles des mensen is komen delen: onze overwinningen en uitdagingen, onze vreugde en onze pijn. In de kruisweg gedenken we dat de Heer bij ons is en met ons meegaat, daar waar we zelf niet meer verder kunnen of ons alleen voelen.

Met de kruisweg herinnert elke statie ons aan een moment waarop Jezus even is blijven stil staan op die laatste tocht. Hij stond stil om mensen te troosten. Hij stond stil als Hij viel, als Hij op Golgotha aankwam. Zo is Jezus ook ons nabij als wij stilstaan in het leven. Dit ‘stilstaan’ kan een ziekte zijn of een verdriet, een uitdaging of een wanhoop.

Maar Jezus ging langzaam verder naar het Kruis en naar de Verrijzenis én Hij neemt ons mee in die hoop. Met de kruiswegbezinningen in onze kerken willen we samen met Hem meegaan van dood naar leven.

Naar een tekst van pastoor Eduard Van Maele uit ‘Via Crucis’ een uitgave op initiatief van kerkfabriek H. Maria Moeder Gods, Beernem.

Met onze tocht langs de kerken van de PE Tiberias staan we stil bij de afbeeldingen van een eigentijdse kruisweg van de hand van kunstenares Elisabeth Vandeweghe. Deze werken zijn te bewonderen in de H. Maria Moeder Godskerk in Beernem.

Vrijdag 8 maart Westkapelle

Statie2
Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Jezus was onschuldig. Ook nu worden mensen veroordeeld omwille van geloof, ras of geaardheid. En wij, doen wij de waarheid soms geweld aan of kwetsen we anderen door lichtzinnig te oordelen en mee te doen met de meerderheid. Tegen de stroom ingaan is immers niet eenvoudig.

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Jezus draagt zijn eigen foltertuig. In de concentratiekampen moesten de mensen zelf hun graf delven. Soms deden we juist de mensen die van ons houden pijn of deden geen moeite om een ander te troosten. Soms hebben we zelf ook zware lasten te dragen. Jezus wil met ons meegaan en ons troosten als wij het moeilijk hebben.

Jezus valt onder het kruis

We kennen allemaal onze eerste val. De eerste bewuste misstap of de eerste leugen, een eerste ruzie of de eerste ontgoocheling. Vaak gaat dit gepaard met ontkenning en schaamte. Zoals Adam uit het oude verhaal van de Bijbel, steken we dan graag de schuld op een ander.  Jezus verstaat ons vallen en nodigt ons vooral uit om onszelf te leren kennen én weer op te staan.

Vrijdag 15 maart Duinbergen

Statie5
Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Wie kan de pijn beschrijven van ouders die een kind verloren of van hen die geen kinderen konden krijgen? Wie kan het gemis begrijpen van kinderen die vroeg afscheid moesten nemen van hun ouders of zij die nooit een thuis mochten kennen?
Jezus is elk van deze kinderen en Maria is als elke ouder die rouwt om een kind.
“Zoals een moeder haar kinderen troost, zo zal Ik u troosten”.

(Jesaja 66,13)

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Jezus ervaart dat Hij zijn kruis niet meer kan dragen. Hij heeft hulp nodig. Noch Simon, noch Jezus hebben dit gevraagd. Voor Simon is het een genademoment geworden. 
Onze cultuur houdt ons het ideaal voor van onafhankelijkheid en zelfontplooiing. Maar ieder mens komt in zijn leven ogenblikken tegen waarop hij iemand anders nodig heeft. Vaak moeten we dingen doen door de situaties die het leven met zich meebrengt. Laten we proberen om ze ook als genade-moment te beleven.

Vrijdag 22 maart Knokke H. Hart

7
Jezus valt een tweede maal onder het kruis

Veronica droogt het aanschijn van Jezus af

Wij kunnen het gelaat van Jezus niet meer zien. Maar als christen zijn we geroepen om vandaag het zichtbare gelaat van God te zijn. Proberen wij met liefde en mededogen naar andere mensen te kijken?

Jezus valt een tweede maal onder het kruis

Zelfs met de hulp van Simon van Cyrene viel Jezus nog eens.
Hervallen, onze hedendaagse samenleving heeft het daarmee moeilijk. In een wereld waar de sterke het voor het zeggen heeft, is het moeilijk om te begrijpen dat iemand toch niet mee kan….
‘Sterk zijn’ wil misschien niet zeggen dat je nooit valt, maar wel dat je steeds weer probeert op te staan.

Vrijdag 29 maart Ramskapelle

Statie8 (1)
Jezus troost de wenende vrouwen

Jezus troost de wenende vrouwen

Een grote massa mensen volgde Jezus. Er waren vrouwen bij die om Hem rouwden en treurden. Jezus draaide zich om en zei tegen hen: Huil niet om Mij. en Hij troostte de wenende vrouwen.
Zijn we écht gelukkig met de voorspoed van anderen? Leven we écht mee met de miserie van mensen? Vaak vertroebelt ons egoïsme onze gevoelens. Jaloersheid richt zoveel schade aan in menselijke relaties. Kwaadsprekerij kan mensen doden.

Jezus valt voor een derde maal onder het kruis

Soms zijn er dingen die levenslang wegen op het hart. Zulke lasten kunnen ondraaglijk worden en mensen helemaal doen vallen. Diepe kwetsuren kunnen mensen alle hoop, alle geloof en alle liefde ontnemen. In de derde val is Jezus dicht bij hen komen staan. Met Hem kunnen we toch weer opstaan….

Vrijdag 5 april Heist

Statie8 (4)
Jezus wordt aan het kruis genageld

Jezus wordt van zijn klederen ontdaan

Wordt aangevuld

Jezus wordt aan het kruis genageld

Wordt aangevuld

Vrijdag 12 april Knokke H. Margareta

Statie8 (5)
Jezus sterft aan het kruis

Jezus sterft aan het kruis

Wordt aangevuld

Jezus wordt van het kruis gehaald

Wordt aangevuld

Jezus wordt in het graf gelegd

Wordt aangevuld

Scroll naar boven