Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Johannes de Doper

Advent een tijd van wachten

Simon en Andreas liepen langs de rivier de Jordaan. Ze zagen een heleboel mensen bij elkaar staan. ‘Wat is daar aan de hand?’ vroeg Simon. ‘Er staat iemand te spreken’, zag Andreas. Hij stootte een oude man aan die aan het luisteren was. ‘Hé,’ antwoordde de man. ‘Hij leeft in de woestijn. Hij eet sprinkhanen en wilde honing.’ Andreas en Simon drongen naar voren. De man zag eruit als een profeet, met zijn kameelharen kleren, zijn riem en zijn stok. ‘De tijd dat alles anders wordt, is aangebroken!’ riep Johannes luidkeels. ‘Jullie moeten anders gaan leven.’ ‘Wat moeten we doen?’ vroegen de mensen. ‘Wie twee paar kleren heeft, moet één stel geven aan wie niets heeft.’ zei Johannes. ‘Wie genoeg te eten heeft, moet delen met wie te weinig heeft.’ Een paar tollenaars vroegen: ‘En wat moeten wij doen?’ Johannes antwoordde: ‘Vraag aan de mensen niet meer belastinggeld dan de wet voorschrijft.’ (…)  ‘Zou hij de Messias zijn?’ mompelden de mensen om hem heen. ‘De man van God op wie we al eeuwenlang wachten? De man met wie alles beter zal worden?’ Simon nam zijn moed in zijn handen en stapte op het eind van de dag naar Johannes toe. Johannes keek Simon aan met brandende ogen in een mager gezicht. ‘Meneer, bent u de man op wie wij wachten? Bent u de Messias?’ vroeg Simon. ‘Nee’, antwoordde Johannes rechtuit. ‘De Messias ben ik niet. Ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met geest en met vuur. Ik ben nog te klein om de riem van zijn sandalen los te maken. Ik maak alleen voor hem de weg klaar: ik effen zijn pad, vul de kuilen en maak de hobbels plat. Ik trek de bochten recht voor de man, die krachtiger is dan ik. Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg recht voor de Heer! ‘Simon knikte, bedankte de man en liep weg. ‘Ik weet niet wat ik van hem moet denken’, zie hij. ‘Ik begrijp niet goed wat hij bedoelt.’ ‘Die zin “Maak de weg recht voor de Heer!” komt uit een tekst van de profeet Jesaja’, bedacht Andreas. ‘Dat gaat over iemand die de mensen voorbereidt op de komst van de Messias. Johannes zegt dat hij de weg voorbereidt voor de Messias. Dan kan het nu echt niet lang meer duren voordat de Messias komt! Ik kan bijna niet meer wachten!’

Bewerking van het verhaal van Johannes de Doper uit de vier
evangelies (Mattheüs 3,1.12, Marcus 1, 1-8, Lucas 3 1-20, Johannes 1,6-34)

Effen de weg voor Hij die komt
Scroll naar boven