Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Neogotisch kruisbeeld krijgt ereplaats in de kerk

Een schenking van gemeentebestuur aan Kerkfabriek

Ontruiming en afbraak Stadhuis

In het vooruitzicht van de afbraak van het stadhuis van Heist worden geleidelijk aan de lokalen ontruimd.  De raadzaal kwam als eerste aan de beurt.  De kunstwerken werden verwijderd (deels naar museum Sincfala) en een aantal voorwerpen lagen op de tafel in de hall o.a. het kruisbeeld.  Dit bracht Ronny Engelrelst, bestuurslid Heyst Leeft, op het idee om het Gemeentebestuur te vragen dit kruisbeeld uit 1932 te schenken aan de parochie Sint-Antonius waar het zeker een plaats kan krijgen.

Historiek

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926 kwam een katholieke meerderheid aan het bewind en ze hadden het idee Heist meer naar het zuiden uit te breiden.  Een eerste actie was de verwerving van gronden voor een nieuw stadhuis (2.300m²) en een nieuw marktplein (8.200m²).  Toen reeds overwoog men de treinsporen ten zuiden van het stadhuis heraan te leggen en rond het stadhuis een nieuwe woonwijk te bouwen.

Op 24 juli 1932 werd het stadhuis plechtig ingehuldigd en ingezegend door onderpastoor EH Masschelein (pastoor Froidure was ziek).  Ook het kruis werd gezegend en plechtig in de raadzaal opgehangen. Op de inhuldiging waren alle katholieke mandatarissen en de lokale geestelijkheid present.

Toekomst

In de huidige politieke constellatie worden geen religieuze symbolen meer geduld in openbare gebouwen.  Vandaar dat de toekomst van het kruisbeeld onzeker was en sommigen vreesden dat dit historisch kruisbeeld op een of andere rommelmarkt zou belanden.

De alertheid van bestuurslid Heyst Leeft, Ronny Engelrelst (die zelf vele jaren als zoon van de concierge in het stadhuis woonde), heeft het kruisbeeld gered. Met dank aan erfgoedschepen Annie Vandenbussche en het schepencollege.

Overhandiging

Op maandag 30 juli werd het kruisbeeld in aanwezigheid van een delegatie van de kerkfabriek en het bestuur Heyst Leeft door schepen Annie Vandenbussche plechtig overhandigd aan pastoor Philippe van den Driessche.  Hij was opgetogen met deze gift en sprak zijn dankbaarheid uit. Ronny Engelrelst was op het laatst verhinderd.

Een nieuwe ereplaats

Bij een altaar hoort een kruis. In de zuidelijke kruisbeuk van de kerk staat een altaar ter ere van Franciscus Van Assisi waar een kruisbeeld ontbrak. Het beeld uit het stadhuis dat straks wordt afgebroken kreeg daar sinds dinsdag 4 september een ereplaats toebedeeld, waar het boven het altaar en tussen twee iconen mooi tot zijn recht komt.

Lees ook ons vorig bericht: Nieuwe bestemming gezocht voor kruisbeeld met een videopname van de overhandiging.

Kruisbeeldoverhandiging op 30 juli 2018
Ook het Franciscusaltaar heeft nu een eigen kruisbeeld
Scroll naar boven