Tiberias

Herschikkingen weekendvieringen

Op zondag 8 oktober werd in een feestelijke viering in de kerk van Duinbergen het team aangesteld van de Pastorale Eénheid Tiberias. Dat wil zeggen dat de zes parochies van Knokke-Heist één parochie vormen met zes lokale gemeenschappen. Dit maakt dat we voor een aantal pastorale activiteiten voortaan meer zullen samenwerken en over de grenzen heen durven kijken. We doen dit niet enkel uit noodaak maar ook vanuit de overtuiging dat het goed is krachten te bundelen en beter samen te werken om de kerkgemeenschap in Knokke-Heist te organiseren.

Dat het pastorale landschap verandert, daar zijn we allen getuige van. De recente benoeming van priester Pradip tot pastoor in de naburige federatie Damme-Moerkerke zorgt uiteraard ook in onze Pastorale Eénheid voor een ingrijpende verandering. We moeten de gedreven inzet van priester Pradip voortaan missen. Bij deze willen wij hem, als priesters en als team van Tiberias, heel uitdrukkelijk bedanken voor zijn bijna achtjarige verblijf in Knokke-Heist. Op zaterdag 28 oktober was er dan ook een dankviering voor priester Pradip in de Margaretakerk.

Deze verschuiving heeft natuurlijk ook gevolgen voor het verder functioneren van onze Eénheid. Er is het pas aangestelde pastorale team dat heel wat taken op zich neemt, er zijn de vele vrijwilligers in de zes lokale gemeenschappen, de priesters emeriti en daarnaast nog twee actieve priesters voor het geheel. De voorbije weken hebben we met het team, de priesters, de pastorale ploegen van de lokale gemeenschappen, de Kerkfabrieken en de organisten, uitvoerig overleg gepleegd om het schema van de misuren aan te passen aan de nieuwe situatie.

U weet dat dit steeds een moeilijke oefening is waarbij we uiteraard geprobeerd hebben om een zo aanvaarbare en goede wijziging uit te dokteren voor alle gemeenschappen.We hebben er voor gekozen om met één herkenbaar gezicht (priester) te werken per drie lokale gemeenschappen. Pr. Philippe komt naar Sint-Margareta en pr. Willy naar het H. Hart.

Onvermijdelijk zijn er een aantal verschuivingen die voor enig ongemak of voor ontgoocheling kunnen zorgen maar we hopen op uw begrip en op een positieve ingesteldheid. Gezien het verminderde effectief moeten we het schema aanpassen. De verschillende partijen die in het voorafgaand overleg werden betrokken ondersteunen de nieuwe regeling en we hopen dat we met u allen samen vol vertrouwen en met een positieve ingesteldheid kunnen bouwen aan onze pastorale toekomst.

Concreet betekent dit:

Zaterdag
  • 16.30 uur: Sint Antonius Abt Heist
  • 18.00 uur: Sint Margareta Knokke
  • 18.00 uur: Sint-Niklaas Westkapelle
Zondag
  • 9.30 uur: Sint Margareta Knokke
  • 10.00 uur: Heilige Familie Duinbergen
  • 11.00 uur: Sint Antonius Abt Heist
  • 11.30 uur: Heilig Hart Knokke
  • 17.00 uur: Heilig Hart Knokke

De nieuwe regeling treedt in voege in het weekend van november: 11/12 november.

We hopen op uw begrip voor deze wijzigingen die van elk van ons een inspanning vragen. Er zullen nieuwe blaadjes gedrukt worden met de wijzigingen.

Voor Ramskapelle betekent dit de grootste verandering. Voortaan zullen daar geen wekelijkse weekend vieringen meer doorgaan. De weekdag missen blijven ongewijzigd behouden en op grote momenten in het kerkelijk jaar zullen we wel een mis doen te Ramskapelle. De data voor deze vieringen is nog nader te bepalen. Uiteraard wil deze wijziging niet zeggen dat we de kerk van Ramskapelle zouden opgeven! Huwelijken, doopsels, uitvaarten, weekdag missen… alles blijft gewoon doorlopen. Enkel de wekelijkse weekendmis kunnen we niet meer aanhouden. Met onze excuses daarvoor.

Scroll naar boven