Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Dankviering pastoor Willy

Met aanstelling pastoor Philippe en herbevestiging van team

INLEIDING
Wij waren zondag 8 januari 2023 samen, zoals elke zondag. Maar het was niet zoals elke zondag. Het was de laatste zondag waarop Priester Willy Snauwaert ons als Pastoor van onze geloofsgemeenschap is voorgegaan in de eucharistie. Na zijn opdracht als priester in Klemskerke werd Pastoor Willy op 10 oktober 1995 benoemd tot pastoor in Duinbergen. Op 10 oktober 2022 kreeg hij eervol ontslag als pastoor van de PE Tiberias Knokke-Heist met ingang van 1 januari 2023 en werd hij aangeduid als meewerkend Priester. Maar we kijken ook naar de toekomst. Priester Philippe van den Driessche werd benoemd tot pastoor van de pastorale eenheid Tiberias. We willen hem van harte welkom heten. Vol vertrouwen voor de toekomst zijn we blij dat hij zijn schouders wilt zetten onder alles wat opgebouwd werd en nog uitgebouwd moet worden. We hopen en bidden dat zegen mag rusten op wat hier vandaag met hem en met ons begint tot geluk van heel velen.

DANKWOORD VAN PASTOOR WILLY
‘Be still, fort he presence of The Lord, The holy One is here. We stand on holy ground.’ Met dit lied begonnen wij deze viering. Inderdaad, die liefdevolle God is hier bij ons vandaag, zeer voelbaar en tastbaar – wij staan op heilige grond. Lieve mensen, ik voel mij heel dankbaar vandaag, dankbaar om wat ik gekregen heb in mijn leven, om wie ik mocht zijn als mens en als priester voor God mijn Schepper en voor heel veel mensen. De gevoeligheid voor al wat ruikt naar kerk en liturgie zat mij reeds ingebakken van toen ik nog heel jong was. Velen hier kunnen dit getuigen. Ik werd aangetrokken door de rituelen, de handelingen en de gezangen in de kerk. Dit is enkel maar blijven groeien tot de gedachte zich nestelde in mijn hart, ‘ik zou kunnen priester worden.’ Die droom heeft mij niet meer losgelaten tot op vandaag. Als leider in KSA Knokke kreeg ik een oefenterrein aangereikt en kon ik rekenen op de steun van mijn medeleiders. Mijn vader en mijn moeder waren mijn eerste supporters. Mijn familie heeft altijd achter mij gestaan en mij bemoedigd in mijn keuze. Op het Grootseminarie ontdekte ik de diepere betekenis van de bijbel en de liturgie, en leerde ik Jezus beter kennen als gezondene van God. Bekwame professoren legden de fundamenten voor mijn later leven. In Klemskerke Vosseslag waagde ik mijn eerste stapjes op het pastorale veld. Een schitterende periode waar ik als jonge gast mijn vleugels kon uitslaan en met de plaatselijke jongeren een jeugdbeweging opstartte. Hoe kan het anders – KSA De Biekorf werd geboren. Met de volwassenen kwamen we eveneens samen om ‘kerk’ te vormen in deze post-conciliaire periode: een parochieraad, een zangkoor, gezinsmissen, bezinningsavonden, gebedsbijeenkomsten en een intense vormselwerking. Heilige Familie Duinbergen was mijn tweede opdracht. Dichter bij de roots, een herkenbare streek en heel veel lieve mensen die mee hun schouders staken onder de initiatieven die werden genomen. Een fijne periode en een toffe samenwerking op verschillende vlakken. Na verloop van tijd kwamen er parochies bij en werd ik moderator van de Pastorale Eenheid Tiberias samen met priester Philippe en de ‘plaatselijke ploegen’ – zonder wie ik het niet had kunnen waarmaken. Een nieuw tijdperk was aangebroken. Een andere insteek. Samen werken met een ‘team’ gevormde mensen die een verscheidenheid van taken op zich namen: diaconie, catechese, communicatie, financiën en liturgie! Ik ben collega Philippe en alle collega’s heel dankbaar voor de opbouwende samenwerking in deze niet zo gemakkelijke tijd voor onze kerkgemeenschap. Ik voel mij op dit moment heel sterk ‘verbonden’ met iemand die nu bij zijn ouders in Ivoorkust verblijft, met Ettien N’Guessan. Ettien is voor mij een geschenk uit de hemel. Ik ben er zeer dankbaar voor. Na wat nadenken over de vraag die ik kreeg vanuit het bisdom Brugge om een Afrikaanse seminarist in huis te nemen en mee te begeleiden heb ik ‘ja’ gezegd. Het heeft mij heel veel vreugde en wijsheid gegeven en ik ben er fier op dat hij nu een hartelijke pastoor is in Ieper en omgeving. Hij heeft nog altijd zijn thuis in de Duinendreef 31 en is er altijd welkom! Hij weet dat! Ik mis hier Pater Guido Van Peteghem. Om gezondheidsredenen kon hij niet aanwezig zijn. Hij is voor mij een klankbord op de weg van mijn levensroeping. Lieve mensen, wat wij vandaag doen is heel belangrijk, het is een ritueel, en dat is geen ‘gewoonheid’. (zegt Dirk Dewachter). Rituelen zijn belangrijk in het leven van mensen, in het leven van een kerkgemeenschap. Samen komen om te danken voor een priester die afscheid neemt, samen komen om een priester aan te stellen en mede een groep mensen die heel nauw met hem meewerken. Ik wens pastoor Philippe alle geestkracht toe om samen met zijn ‘ploeg’ deze Pastorale Eenheid te begeleiden naar ‘een kerk van morgen’. ‘No work to hard for him, in faith receive from him Be still, for the power of the Lord is moving in this place.’‘ Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.’
Ik dank iedereen die heeft meegewerkt aan deze viering. Deken Antoon en alle medepriesters rond het altaar. De lectoren, de misdienaars, de mensen van de beeldopname, de mensen die straks de catering zullen verzorgen bij receptie en wandelbuffet. Inge Zutterman die spontaan en graag heeft aangeboden om hier vandaag te komen zingen. Erwin Neve die op het orgel en de piano, koor en zang begeleid. Het ‘Gemengd Zangkoor Cantate’ uit Sint Kruis Brugge die ik reeds ken van toen ik mijn eerste stapjes zette als diaken in mijn stageparochie. Dat was toen nog bij Pastoor Henri Vanden Bussche – ook bij hem heb ik veel opgestoken voor mijn latere pastorale opdracht. En voor de coördinatie van het gehele muzikale luik van deze viering – Adriaan Debbaut – met wie ik reeds zeven jaren een heel fijne samenwerking mag hebben.

Heel oprecht – DANK U WEL!

Pr. Willy

SFEERBEELDEN

VIDEOOPNAME

Scroll naar boven