Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Dag van de chronische patiënt

Met Samana Heist

Doorbreek vereenzaming

In ons welvarend land zijn er nog altijd arme mensen; hun aantal neemt niet af, spijts de inspanningen die er alom gedaan worden. Met de groeiende vergrijzing, de levenspartner is weggevallen, ze worden minder mobiel en zitten vele uren van de dag tussen de muren van hun thuis, als ze nog zelfstandig kunnen wonen.

Welkom

Marie-Joseph Dewilde begroette zaterdag laatstleden 6 oktober de 78 Samanavrienden in het grote lokaal van de CM op de hoek van de markt in Heist. De koffie werd ingeschonken voor de aanwezigen die elkaar rustig konden begroeten.

Vereenzaming

Tijdens de eucharistie luisteren we naar Jesaja 42,1-7 waarin de Heer zegt ‘dat zijn dienaar’ – en dat zijn hier en nu de medewerkers van Samana – ‘Het geknakte riet niet zullen breken en de kwijnende vlaspit niet doven’. Wij allen nemen elkaar bij de hand, niet alleen letterlijk, en waken over de oudjes, die chronisch zieke mensen en andere alleenstaanden en vaak vereenzaamde mensen.

Heer heb medelijden met mij 

‘Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door de ziekte (demon). ‘De fotograaf is ook priester van dienst en leest het evangelie van Matheus 15,21-29. ‘Het is een gebed dat wij ook vaak horen, met deze of andere woorden. Het is mijn rug die pijn doet, ik kan zo moeilijk het huis uit, ik kan niet slapen,… ‘Of een kaarsje voor het  examen van een kleindochter, of een intentie voor een job voor zoon of dochter. Met de vraag wordt het gebed gehoord? Kan de Heilige Rita een oplossing brengen? Kan pater Pio een genezing bekomen? De Kanaänitische vrouw bleef meer om hulp vragen. Wij ook mogen om hulp en bijstand smeken en niet ophouden met vragen. Wellicht gebeurt er geen mirakel. Het wonder is wel dat wij leren aanvaarden en ons kruis leren dragen…

Vredeswens

Voor de eucharistie was al koffie geschonken en mede dank zij deze babbeldrank hadden de vrienden elkaar al begroet. Een vriendelijke vredeswens vlak voor de H. Communie mocht er best ook nog zijn. 

Inmemoriam

De overledenen van de laatste maanden werden genoemd: PaulaVlietinck – Priester Jan Lavaert – Priester Robert De Lentacker -Leopold Degryse – Bertha Vandewalle – Marceline Neirynck – Peter Marcou – Irène De Vlaminck – Eliane Verbruggen – André De Ketelaere

Vereenzaming is doorbroken

Na de eucharistie werden nog gekende liederen uit de oude doos gebracht door Edmond Aspeslagh. Als afsluiter van een warme gezellige namiddag werd een vieruurtje met krentenkoeken opgediend door de ploeg medewerkers, die toch even de tijd namen om te poseren voor de foto. Dank je wel om alle werk en inspanning.

Scroll naar boven