Tiberias

Ik zal vissers van mensen van jullie maken

ALGEMEEN CONTACT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

PASTOOR
Pastoor Philippe van den Driessche
philippe.vdd@skynet.be
0477 87 03 24

Corona-update 30 oktober

Maatregelen in voege vanaf 2 november

Erediensten afgeschaft

Dit weekend van Allerheiligen gingen de vieringen nog door volgens de eerder genomen maatregel met 40 aanwezigen. Komend weekend kan ook dat niet meer. Op vrijdagavond 30 oktober heeft de Regering extra maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Ze gaan deze nacht, zondag 1 november om 24 uur, in voege en dit tot minstens zondagnacht 13 december. Deze verstrengde lockdown heeft naast economische gevolgen, ook gevolgen voor ons sociaal en gelovig leven.

  • Ieder lid van het gezin mag slechts één knuffelcontact hebben en je mag dan als gezin nog maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Enkel mensen die alleen wonen mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
  • Samenkomsten buiten mogen nog plaats vinden met de regel van vier en op veilige afstand.
  • Begrafenissen kunnen nog met maximaal 15 aanwezigen, maar zonder koffietafels, maaltijden of recepties achteraf.
  • Huwelijken kunnen enkel in aanwezigheid van partners en getuigen.
  • Andere vieringen kunnen niet langer doorgaan. Gebedshuizen, ook onze kerken, blijven open, maar zonder eredienst. Iedereen blijft welkom in onze kerken voor persoonlijk gebed. Bekijk de openingsuren van onze kerken.
  • Fysieke vergaderingen zijn niet mogelijk.

De bisschoppenlijke richtlijnen verwachten we morgen in de loop van de dag, maar we vermoeden sterk dat deze niet zullen afwijken van wat hierboven beschreven is. Mochten er nog nieuwe richtlijnen komen dan passen we bovenstaande tekst aan in de komende dagen.

De nieuwe maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk om onze belangrijke zorgsector te helpen ondersteunen. Indien we met kerstmis geen lege stoelen willen moeten we met ons allen een serieus tandje bijsteken. Het is een strijd tegen het virus, een strijd van ons allen samen.

We zijn ons terdege bewust van de eenzaamheid die deze maatregelen voor vele mensen als gevolg kunnen hebben. Daarom doen we een oproep om zoveel als mogelijk alert te zijn in je eigen omgeving en mensen te ondersteunen waar dat kan, maar doe dat a.u.b. op een veilige manier en op voldoende afstand. Een briefje, een telefoontje of indien mogelijk een videogesprek kunnen misschien al wonderen doen.

Nu we niet meer samen kunnen vieren spreekt het voor zich dat je de viering kan volgen op Radio en TV. Dit zijn evenwaardige en veilige alternatieven. Tijdens de eerste lockdown werden ook initiatieven genomen op internet. Mochten die er opnieuw komen dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

  • Radio 1 om 10 uur
  • TV om 10 uur wekelijks op NPO 2 (Nederland) en tweewekelijks op Een (VRT)

Het worden moeilijke weken. Hou het veilig en zorg voor elkaar!

Stop Corona! Samen sterk tegen het virus.
Scroll naar boven