Tiberias

Bezoek van bisschop Lode aan het Decanaat Blankenberge

 

Een goed gevulde dag

Op donderdag 26 oktober bracht onze bisschop Lode Aerts op bezoek aan het decanaat Blankenberge-Oostkust. Tijdens een goed gevulde dag bezocht hij de vrijwilligers bij de hulp aan transmigrante vluchtelingen in Zeebrugge, het project mama’s voor kinderen in Knokke, werd er halt gehouden in Heist bij het rusthuis van de zusters voor een bezoekje aan de zorg behoevende priesters en zusters en andere bewoners die ondersteuning krijgen van vele vrijwilligers. In de namiddag stond in Blankenberge een bezoek aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en een bezoek aan ’t Jolletje (huiswerkbegeleiding voor lagere schoolkinderen) op het programma. De dag werd besloten met een avondgebed in de decanale Sint-Rochuskerk en een ontmoetingsmoment met de parochiale teamleden uit het ganse decanaat in zaal Forum.

Wie of wat is het decanaat Blankenberge-Oostkust?

Met de zes gemeenschappen van Knokke-Heist behoren we tot de pastorale eenheid Tiberias. Naast Tiberias zijn er nog andere federaties of pastorale eenheden in wording die samen deel uitmaken van de dekenij of het decanaat Blankenberge-Oostkust. Deken Lieven Soetaert is pastoraal verantwoordelijke van de dekenij Blankenberge-Oostkust.Samen met nog andere dekenijen maakt dekenij Blankenberge-Oostkust deel uit van het bisdom Brugge met bisschop Lode Aerts als hoofdverantwoordelijke.

Een woordje uitleg bij de verschillende projecten die werden bezocht.

Vrijwilligers bij de hulp aan transmigrante vluchtelingen in Zeebrugge.

De pastoor en een groep van van 30 vrijwilligers ontfermen zich over de vluchtelingen. Ze zorgen voor ontbijt, een avondmaaltijd en de mogelijkheid tot gebruik van sanitair. 

De mama’s voor kinderen

Een tweedehands kinderwinkel voor kansarme mama’s gesteund door 11 vrijwilligsters die zich actief inzetten voor de Mama’s. Naast de aanwezigheid in de winkel als ze open is op dinsdag, zijn er die zich ook inzetten voor het ophalen van voedseloverschotten in enkele winkels, het wisselen van kledij in de rekken als het seizoen verandert, het geven van voordrachten, het rondleiden en informeren van bezoekers in de winkel, het opkuisen van de winkel en het voorbereiden van activiteiten. Dank zij de financiele steun van o.a. Kiwan’s Knokke en Lions Knokke kunnen er voedselpakketten aangeboden worden met veel verse groeten en fruit, een jaarlijkse BBQ, een sinterklaasfeest en een royaal sinterklaasvoedselpakket. 

Woon en Zorg Centrum Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt

WZC OLVO en haar vrijwilligerswerking die instaat voor het maken van korte buurtwandelingen, het bijwonen van aperitiefrondes  op de verdiepingen, samen spelen van gezelschapspellen, het begeleiden van maaltijden (op- en afdienen tijdens maaltijden en hulp bij eten geven), hulp op grote feesten, hulp bij het begeleiden tijdens grote uitstappen en marktbezoek op dinsdagvoormiddag (wandeling van WZC naar de markt en terug).

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR)

De VBZR is een door de overheid erkende Search en Rescue (SAR) organisatie die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Mannen en vrouwen die in het dagelijks leven gewoon een baan hebben, maar op elk moment van de dag of nacht zeven dagen per week en 24 uur per dag klaarstaan om mensen in nood op zee te helpen. Zij doen dit zonder enige geldelijke vergoeding. Het verlenen van hulp is hun drijfveer en zij doen dit met volle overtuiging. Humanitaire hulp die ze telkens weer enthousiast maakt. Gemiddeld zo´n 200 keer per jaar. Jaar in jaar uit.

Geen zee te hoog

De uitermate goed getrainde manschappen beschikken over professionele uitrusting zoals overlevingspakken, duikuitrusting, diverse soorten reddingmateriaal en niet te vergeten drie snelle reddingsboten. Voor manschappen en materiaal gaat geen zee te hoog.

Werkgebied

Het werkgebied van de VBZR strekt zich uit van de Nederlandse kust bij Cadzand tot aan Oostende. Ook reddingsacties buiten de 5 mijlszone vallen onder het werkgebied van de VBZR.

Met wie werken we samen?

De VBZR werkt nauw samen met diensten zoals  :  MRCC,  Ship Support, DAB Vloot, strandredders, Dienst 100, brandweer, politie, het 40ste Smaldeel uit Koksijde (Seaking) en de Nederlandse reddingsmaatschappij KNRM enz….

’t Jolletje

’t Jolletje is een initiatief van de de Blankenbergse afdeling van de Sint-Vincentiusvereniging. Deze dienst onthaalt in t Lichtbaken na schooltijd kinderen uit de basissscholen, waar zij op een ontspannen en huiselijke manier begeleid worden bij onder andere hun taken en lessen door vrijwilligers, vooral jonggepsioneerden en 5de en 6de jaarstudenten van de middelbare scholen in Blankenberge.

Een Jolletje is een licht roei- en zeilbootje dat verbinding maakt tussen twee plaatsen die kort bijeen liggen,

Ons Jolletje helpt verbinding maken tussen ouders, kind en school.

In ‘t Jolletje kom je thuis en je leert er andere mensen en dingen ontdekken.

Je kunt er vriendschap ervaren op een andere manier.

Fotoverslag

Vrijwilligerswerking bij de transmigrante vluchtelingen in Zeebrugge

   

 

 

Op uitnodiging bij pastoor Fernand van Zeebrugge die de vluchtelingen helpt 

   

 

Op weg naar de mama’s voor kinderen

   

 

Mama’s voor kinderen hebben hun cliënteel verwittigd en de openingsuren aangepast zodat de bisschop de concrete werking kon waarnemen

   

 

   

 

   

 

De aanwezige vrijwilligers op de foto met de bisschop en ook in de kerk kreeg de bisschop een rondleiding door vrijwilligers

   

 

 

Guido Van Peteghem, directeur van de zusters Onbevlekte Ontvangenis en Jan Vansteenkiste verantwoordelijke voor de vrijwilligers ontvangen de bisschop in het Woon en Zorgcentrum

   

 

 

De bisschop ontmoet er de priesters Joseph Monballyu en Jan Lavaert…

   

 

… en legt ook contact met de andere bewoners

   

 

Tijd voor het middaggebed samen met de zusters

   

 

Ook het middagmaal wordt geserveerd bij de zusters met de bijhorende ontmoetingen

   

 

 

Het bezoek aan de Vijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst

   

 

   

 

De kinderen en de vrijwilligers van ’t Jolletje heten bisschop Lode op hun beurt welkom

   

 

   

 

De kinderen werden niet gestoord tijdens het huiswerkmoment, maar na het huiswerk is er ook ontspanning met gezelschapsspelletjes waarbij de bisschop kans zag tot enkele ontmoetingen

   

 

 

 

Ook met de ouders mocht hij kennis maken

   

 

Bisschoppelijk gedelegeerde Nathalie Verstraete verantwoordelijk voor jeugd en roeping in gesprek met de misdienaars net voor het avondgebed

 

Iedereen was welkom in de decanale Sint-Rochuskerk van Blankenberge voor een gezamenlijk sfeervol gebed over de grenzen van de pastorale eenheden heen.

   

 

   

 

   

 

 

De dag werd afgesloten met een broodjesmaaltijd en ontmoeting met de priesters en de teamleden van de pastorale eenheden en federaties 

Scroll naar boven