Tiberias

Bedevaart KVLV Westkapelle

Ondertitel bewerken of verwijderen

Honderd jaar geleden woedde in onze streken de Groote Oorlog. Over enkele maanden herdenken we de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand. Een ontelbare massa heeft toen het leven gelaten in de strijd voor vrede. Ook nu sterven iedere dag ontelbaar veel mensen in nog steeds waanzinnige oorlogen. Midden alle oorlogsgeweld wenden vrouwen, mannen en kinderen zich niet zelden tot God en tot Maria. Ze smeken en bidden dat de vrede terug mag keren en dat ze gespaard mogen worden van lijden en pijn.
Tijdens deze jaarlijkse meibedevaart komen we bij Maria om heel intens te bidden om vrede voor de hele wereld. We richten ons tot Maria, die koningin van de vrede wordt genoemd. Grote wonderen heeft ze nooit verricht. Grote woorden heeft ze nooit gesproken. Maar Maria liet zich vollopen met liefde die geduldig is en weet te verzoenen.

Scroll naar top